Rubriky
Klasika

Soňa

Na sklonku léta jsem si chtěla ještě užít pár dní volna na chatě se svým klukem Vláďou. V sobotu ráno jsme nakoupili zásoby, naložili je do Vláďova auta a vyrazili. Po příjezdu jsme vše vyložili a snažili se v chatě co nejlépe zabydlet. Namazala jsem pár chlebů pomazánkou a uklpost_titleila. Protože jsme si chtěli večer opéct na ohýnku buřty, vyrazili jsme do lesa na dříví. Odpoledne nám uteklo jako voda. Na večer jsme připravili vše na táborák a všimli si, že u sousední chatky již ohýnek zažehli. Po několika pokusech se i naše polínka rozhořela. Buřty se pomalu opékaly a okolím se rozlila neodolatelná vůně opékané uzeniny. Rozvalovali jsme se u hřejivých plamenů, cpali si břicha a povídali si o všem možném i nemožném. Mysleli jsme, že tato romantická pohoda nemůže nikdy skončit. Příroda si však usmyslela jinak, hvězdnaté nebe se postupně zatáhlo těžkými mraky a zvedl se silný vítr. Museli jsme uhasit oheň a uchýlit se do chaty, na jejíž střechu již dopadly první kapky deště. Spustila se parádní bouřka. Zapálili jsme plynovou lampu a svíčku na stole. „Asi bude nejlepší zalézt do spacáků,“ konstatovala jsem a začala se svlékat, abych se převlékla do spacího. „Dovol, abych ti pomohl,“ zareagoval iniciativně Vláďa a opravdu mi začal pomáhat. Chvíli jsme se pošťuchovali a vzájemně vysvlékali, až jsme byli oba zcela nazí. Líbali jsme se a on svými neposednými prsty začal přejíždět po mé lulindě a co chvíli zajel prstíkem i dovnitř. Já jsem si zase chytila jeho šulínka a jemně masírovala, až byl hezky velký a tvrdý. Položil mne na záda a prsty dráždil na poštěváčku. Cítila jsem, že budu již brzy hotová. Vláďa to poznal a zintenzívnil své norování. Celá jsem se kroutila vzrušením a vzápětí vyvrcholila. On se rozkošnicky mazlil s mými prsy a líbal po celém těle. Roztáhl mi nohy, nasadil špičku šulína na okraj mé lulindy a vklouzl dovnitř. Pomalu přirážel a zároveň cucal mé bradavky. Bylo to velmi příjemné a intenzívní. Postupně zrychloval, až jsme oba krásně vyvrcholili. Leželi jsme vedle sebe, oddychovali a Vláďa mne hladil a lechtal prsty. „Co kdybychom trochu potěšili tvůj zadeček?“ Vstal, vzal ze zásuvky stolu náhradní svíčku a zálibně si prohlížel její kuželovitý tvar, který se od tenké špičky postupně rozšiřoval asi na dva centimetry. Nožem uřízl knot a nad plamenem zapálené svíčky trochu upravil tvar špičky. Z poličky sundal krém na ruce a připravenou svíčku potřel tenkou vrstvou krému. Pod zadeček mi vsunul polštářek, roztáhl nohy pokrčené v kolenou, na prst si nabral krém a začal mi něžně promazávat můj zadní otvůrek. Ze začátku to trošičku bolelo, ale postupně jsem se uvolnila a pronikající prstík mě začal vzrušovat. Po chvíli Vláďa vyměnil prst za svíčku a postupně s ní pronikal hloubš a hloubš. Cítila jsem zvláštní, příjemný pocit svírajícího se otvůrku okolo klouzající svíčky. Když mě ještě začal prstem dráždit v lulindě, bylo to velmi vzrušující. Pokrčila jsem ještě více nohy v kolenou, zvedla je vysoko do vzduchu a plně se oddala Vláďovu dráždění. Po chvíli jsem intenzívně vyvrcholila. Když jsem se trochu vzpamatovala, vyměnili jsme si s Vláďou místa. Tentokrát jsem se zmocnila svíčky já a po patřičném nanesení krému jsem ji pomalu zasunula příteli mezi půlky. Trochu se napnul a vyhekl, ale jeho šulínek stál v pozoru jako vzorný voják na stráži. Pomalu jsem rejdila svíčkou v jeho análu a vrdého žaluda vzala do svých úst. Vláďa byl úplně bez sebe, hekal a přerývaně dýchal. Zrychlila jsem pohyb úst a více semkla rty. Vláďa vyjekl a já cítila, jak se v mé puse cuká a ejakuluje. Byla to mohutná a dlouhá dávka. Byli jsme oba vyčerpaní a unavení. Oblékli jsme se do spacího, zhasli a zalezli do spacáků, kde jsme za chvíli usnuli jako dvě mimina. Předtím jsme však pečlivě otřeli a schovali použitou svíčku „na příště“