Rubriky
Fetiš

Sheena

„Já ti říkám, Arnie, něco se tam děje.“ Promluvil Jeremiáš , když on a jeho přítel pohlížel z auta na univerzitní „Institut lidského sexuálního výzkumu. „Vím, že Jerry vešel dovnitř a nikdy nevyšel ven.“ „Možná, že jen opustil školu a jel domů do Nebrasky, jak se povídá,“ navrhl Arnie. „Co by tam asi mohlo být, co by způsobilo, aby někdo zmizel?“ „Nevím. Snad nějaký druh nepoctivé hry… možná jeden z profesorů je masový vrah, nebo něco takového. Musím se tam dostat. Přijdu tomu na kloub.“ „Proč nezavolat policii, jestliže jsi opravdu myslíš, že se tam něco děje. Mohlo by to být nebezpečný.“ Jeremiáš vystoupil z vozu a otočil se čelem k obrovské, gotické budově z červeného kamene. „Nemohu si dovolit vzbudit podezření. Jestli nebudu venku do třiceti minut, přijď pro mne.“ A odešel pryč od Arnieho, který bázlivě sledoval, jak jeho přítel mizí v té staré budově. Bylo to zrovna hodina oběda a sály zely prázdnotou. Jeremiáš právě začal slídit všude kolem, když k němu přistoupila krásná žena v laboratorním plášti . „Hledáte někoho?“ zeptala se. „Uh… jo. Mého přítele.“ „Jak se jmenuje?“ „Jerry.“ Žena ho vedla dolů k úzké boční chodbě. „Tam je několik studentů studujících v mé knihovně ve sklepení,“ navrhla. „Možná, že je v tam. Následujte mě.“ Prošla průchodem, Jeremiáš rovnou za ní. Zanedlouho oba přišly k výtahu, žena stiskla tlačítko na stěně a otevřely se výtahový dveře. „Nevěděl jsem, že je zde ve sklepení knihovna,“ poznamenal Jeremiáš. „Ó!, ano… „ ujišťovala ho žena. Sjely výtahem dolů možná víc, jak deset úrovní. Když se výtah nakonec zastavil, dveře se otevřely a odhalily pohled na vyleštěnou nerezovou ocel a různá barevná světla. Byla to místnost, o které Jeremiáš vůbec nevěděl, že tu existuje. Hluboko pod zemí, tento velmi bystrý student následoval překrásnou vědkyni, Dr. Barbora Curri, do její zkušební komory. Zde byl uskladněný její vlastní oblíbený projekt, jeden z několika, které byly mimo hranice známé nauky, a jehož skutečná existence byla úplně neznámá pro všechen univerzitní personál. Jen ti, kteří byli podrobeni samy na sobě zážitku z jejího výzkumu, se někdy dozvěděly o její práci, a ona sama udržovala své tajemství velmi dobře. Jeremiáš nebyl první student, kterého sem zavedla. Za posledních tři léta, asi dvacet mladíků — včetně Jerryho — ochotně ji následovalo právě sem do její surrealistické ženské léčky. A stejně jako ostatní, Jeremiáš byl chtivý se dozvědět to tajemství neuvěřitelného výtvoru Barbary Curri. „Nemohu tu zůstat příliš dlouho,“ uvedl Jeremiáš. „Potřebuji najít Jerryho a pak se vrátit nahoru. Další můj přítel čeká venku na mě… máme dnes lístky na zápas.“ „Jak se jmenuje?“ zeptala se Barbora. „Arnie Parker. Myslím si, že jste ho měla ve vaší třída na fyziku… v loňském roce.“ Došel až k tomu stroji. Úplně se to lišilo od všeho, co vůbec kdy viděl, skládal se ze stříbrných kovových sfér a chromového potrubí. Více než cokoli jiného, vypadalo to jako nějaký druh zařízení, který byste mohli vidět jen ve starém vědeckofantastickém filmu. Bylo to ohromné, zabírající většinu prostorné komory svým složitým vedením a systémem boxů. „Úžasný,“ poznamenal. Toto všechno jste postavila vy sama?“ „Ne tak úplně,“ odpověděla Barbora. „Přesněji řečeno… Získala jsem to.“ „Co je to umí?“ Jeremiášovy ruce se dotkly chladného ocelového povrchu výsuvného ramene soukolí. „Je to stroj na orgasmus,“ odpověděla smyslně vypadající žena. „Žertujete … „ „Ne… opravdu. Pohleďte… „ Přešla na druhou stranu k přední součásti důmyslného zařízení a poukázalo směrem k ploché kovové desce na podlaze. „Vidíte toto? Postavíte se tam a dáte své ruce na tyto… „ Žena v bílém těsném obleku ukázala na dvě chromové koule asi metr od sebe vzdálených, z nichž každá byla asi o velikosti fotbalového míče. „ Tím se uzavře obvod, který je ve vazbě s vaší nervovou soustavou… a stroj přivodí nejintenzivnější orgasmus, který jste vůbec kdy pocítil.“ „Je to vyzkoušené?“ zeptal se Jeremiáš, jeho zvědavost na ten přistroj stále více rostla. „Mám na mysli… přesně jak to… „ „Ó!, ano… „ přiznala se cudně se usmívající. „Bylo to… neuvěřitelné.“ „Jak mohu… Mám na mysli, kdybych já jsem chtěl… „ „S těmito velmi citlivými magnetickými poli to pracuje pouze jestliže jste nahý…, jinak jste samozřejmě vítaný, jestliže vám nevadí svléknout se přede mnou.“ „Nikdy jsem si nemyslel, když jsem se zapisoval do této škole, že bych měl… „ „Jestli to chcete, řečeno upřímně, tak bych to ocenila. Pomohlo by to velmi mé práci mít zde ochotný subjekt výzkumu. To záleží na vás…„ Jeremiáš přemýšlel o tom. Byl už nucen skoro odejít a musel by jen zjistit, co by ten stroj mohl pro něj udělat. „Dobrá… „ začal. „Já to zkusím.“ Jak Barbora zaujímala pozici u kontrolního stojanu v druhé místnosti, Jeremiáš rychle svlékl svoje šaty a postavil se vedle plošiny jen ve svém spodním prádle. „Připravený,“ řekl. „Nahý znamená nahý, Jeremiáši,“ Barbora promluvila do mikrofonu, sledujíc ho skrz těžké skleněné okno, který oddělovalo obě místnosti. „Spodní prádlo musí pryč, také.“ Po okamžiku váhání, Jeremiáš stáhnout svoje slipy a odhodil je k jedné straně. Stál tam před Barbarou naprosto svlečen do naha. „Dobrá… „ řekl a pokoušel se ukrýt svoji erekci. Barbařiny ženské oči byly přitahovány dolů k chlapcovu prokrvenému orgánu. „Ó!, můj… jsi to ale dobře vyvinutý hoch, že? Jsem tím polichocena, drahoušku,“ lehce přešla na tykání a poznamenala se svůdným výrazem v očích: „Možná potom, co tu skončíme. Je zde postel v jedné z dalších místností, a vypadáš tak, že byste mohl uspokojit dámu. Ale, povinnost a pak zábava. Postav se na desku, nohy široko od sebe,“ nařídila. Jeremiáš ztvrdl při pomyšlení na to, že by ve skutečnosti mohl souložit s jeho nádhernou učitelkou, a jeho mysl byla již v posteli s ní, když zaujal pozici na stroji. Barbora se dotkla série žhnoucích destiček, které se rozsvěcovaly purpurovým světlem už když se jich jen její špičky prstů lehce dotkly. Vrnění vyplnilo celou místnost. Byl to zvláštní zvuk, který zněl velmi velkou silou. Jeremiáš ucítil chvění pod jeho nohami. Deska, na které stál, se najednou stala příjemně teplou. „Přitiskni svoje dlaně z vrchu obou koulí,“ Barbora ho instruovala. „Uvolnit se… a užij si. Kdykoliv můžeš přestat; jednoduše oddělej svoje ruce z koulí.“ Jeremiáš pokyvoval, že rozumí. Barbora se dotýkala velké žhnoucí desky a jemně s ní manipulovala. Jeremiáš pocítil teplý vjem začínající se šířit v jeho podbřišku. Bylo to docela příjemné a rychle se to rozrůstalo. Pocit byl báječný a zesiloval s každou další vteřinou. Barbora teď mohla vidět Jeremiášův výraz, který vyjadřoval již hluboké potěšení působící ze stroje. Dokud neskončí tento zážitek už by bez nadlidské síly vůle nebyl schopný opustit ty koule. Promluvila: „Cítíš to? Elektrizující pocit, který se šíří tvojí nervovou soustavou a odesílá jí každý ždibec rozkoše, které můžeš vydržet…?“ zeptala se, usmívající se na Jeremiáše. Jeremiáš se jen mohl usmát, oči pevně zavřený a zvládající jen mírné přikývnutí. „Je zde jeden aspekt stroje, který jsem ti ještě neřekla, ačkoli… „ Pozorovala ho. Jeho oči zůstaly zavřené. „Tento stroj byl vyvinutý ohromnou technologií daleko mimo nás,“ Barbora začala. „Obávám se, že jsem ti neřekla celou pravdu o jeho schopnostech. Rozkoš, kterou cítíš se bude rychle přeměňovat do silného orgasmu, to je pravda… ale orgasmus je pouze vedlejší účinek skutečného účelu tohoto stroje.“ Jeremiáš otevřel své oči a pohlédl na ní, rozkoš stále ještě ovládala jeho tvář. Barbora se dotkla další žhnoucí desky. Jeremiáš pocítil vnitřní vlnu, která ho znovu intenzivně zaplavila, a která se šířila do jeho rukou a nohou. Cítil se neuvěřitelně. Kupodivu jeho erekce se ihned oslabila do měkkého, ochablého penisu, se kterým sem on vstoupil. Barbora pokračovala. „Stroj vyrábí změnu v genetické matrici subjektu,“ uvedla. „Chystáš se teď podstoupit některé podivuhodně změny. Tvá sexuální chuť se zvětší stonásobně. Budeš lepší milenec, než kterého bys sis mohl vůbec kdy představit. Sex pro tebe už nikdy nebude stejný… od této chvíle se bude lišit od cokoliv, co jsi vůbec kdy pocítil.“ Jeremiáš sotva slyšel její slova kvůli rozkoši, která ho naplňovala. Barbora sledovala, jak se jeho dýchací rytmus přizpůsobil pulsu hučení stroje. Byl plně vtažen do jeho mocné vlády. „Víš, Jeremiáši,“ začala, „Toto je pohlavní modifikační agregát. Ti, kdo postavili tento báječný stroj, užívali takovéto zařízení pro celkové vyjádření jejich sexuálních já. Žijí polovinu svých životů jako jedno pohlaví, pak změní své pohlaví a žijí zbývající část svých životů ve vzrušujícím novém těle…, prožijí nový život a těší se z pohlavního styku z obou pohledů, jak muže tak ženy. Pomysli na to… poznáš každou stránku lidského sexuálního bytí. Za pár okamžiků…, budeš překrásnou ženou.“ Jeremiáši se podařilo opět se podívat na vědkyni, jeho oči byly plné otázek a zmatku. Ale skvělý elektrizující pocit, který byl pro něj příliš intenzivní, příliš neuvěřitelný, nedovolil mu přestat — z jakéhokoliv důvodu. Zavřel znovu svoje oči a nechal svoji hlavu padnou mírně dozadu v prožívané extázi. „Jsi takový šťastlivec,“ Barbora pokračovala. „Již to začíná. Podívej se dolů na sebe.“ Jeremiáši se podařilo soustředit svou mysl tak, aby otevřel své oči a letmě pohlédl dolů na své tělo. Ke svému překvapení jeho tmavý porost tělesného chlupu a jeho drsné linie byly pryč, a jak rozkoš, kterou cítil, prudce rostla, tak se i jeho tělo měnilo s rovnající se intenzitou. Za okamžik jeho svalnatá forma přebudovala samo sebe do více jemné postavy, jak se jeho boky staly širšími a jeho pas a ramena se zužovaly. Jeho hrudní koš se stal menší. Celý jakoby změknul a — zakulatil se. V ohromeném úžasu se jeho oči rozšířily. „Můžeš kdykoliv to zastavit… Toto, co jsi podstoupil jsou jen základní změny,“ Barbora uvedla věcně. „ Přestože vypadáš teď tak jemně, můžeš stále být považovaný za muže. Byl bys jeden z těch zženštilých, ačkoli — představuji si, že většina lidí by tě považovala za gaye.“ Tato žena pečlivě sledovala Jeremiáše, pozorovala, jak jeho tělo se neustále zbavuje jeho mužnosti. „Jen sundej svoje ruce z koulí dokud se nepřetvořily tvoje genitálie a sekundárním sexuální charakteristickým rysy a tvoje tělo se přestane měnit. Měj na paměti, že jakékoliv změny, které se zde provedou jsou permanentní. Čím déle vydržíš, tím více se tvoje tělo stane podobné mému… navždy.“ Jeremiáš zíral na jeho měnící se tvar. Jeho rozum, bojující s probíhajícími vlnami intenzivní rozkoše, která ho ovládala, napjal jeho ruce, aby je odtáhl pryč z koulí, ale jeho svaly nezareagovaly. Jeho vlastní tělesné touhy ho ovládaly — a ony chtěly pocítit víc. „Měl bys to raději pustit,“ Barbora ho škádlila. „Ještě trochu, drahoušku, a budeš potřebovat podprsenku.“ Pohlížela na jeho stále měknoucí tělo. „Ale nedělej si starosti… Mám zde jednu pro tebe. Já jen doufám, že její košíčky budou dost velký… „ Pozoroval, jak jeho ruce a chodidla se stávaly menšími a jemnějšími. Jeho nohy se staly dlouhými, hladkými a nádherně souměrnými. Odejdi teď! jeho rozum křičel v zoufalství. Ještě trochu a bude příliš pozdě – „Máš jen několik sekund, abys to zastavil,“ usmívající se Barbora ho varovala. „Už jsi téměř v bodě, ze kterého není návratu… další sekundu nebo dvě, a nebudeš už nikdy více pokládán za muže.“ Věděla, že nemůže přestat. Nikdo by nemohl. Ten pocit byl příliš skvělý – Jeremiáš pocítil šimrání na jeho lopatkách a vzadu na jeho nadloktí. Pootočil svoji hlavu mírně vlevo a uviděl, že jeho krátké, hnědé vlasy se změnily do bohaté medové blond hřívy lesknoucích se a do široka spadajících kadeří po jeho jemných zužujícících se ramennou. Nyní, když už nebyly omezeny zkráceným mužským střihem, který on vždy míval, jeho vlasy rostly tak dlouho a plně, až mohl pocítit jejich konce na své holé zadnici. A dokonce i jeho zadek se změnil a z kdysi jednou tvrdé, svalnaté zadnice se stala nejen hladká, plná a vláčná, ale i také zadek většího a neomylně kulatého, ženského zjevu. V dobrém nebo ve zlém, Jeremiáš bude potom muset žít s dívčím zadkem, dohromady s dívčími širokými, kulatými boky, dívčími souměrnými stehny, dívčími úzkými rameny a dívčí štíhlou linií pásu. Celá jeho forma převzala ženský hebký tělesný tón, stejně tak, jako kdyby žila jeho postpubertální život pod vlivem estrogenu a nikdy nevěděla o mužnosti. Všechny jeho předchozí sexuální charakteristické rysy byly pryč. Jeho penis se stal neuvěřitelně malinký. Po celém jeho tělem jeho dříve opálená kůže bledla do pleti čínské panenkovské bělosti, která byla bezvadná a bez jediného kazu. S výjimkou jeho ještě ploché hrudi a chybějící pochvy byl pro všechny praktické účely, dívkou. „Stejně dobře můžeš přestat i teď,“ Barbora uvedla. „Ve skutečnosti bych to nedoporučovala. Pokročil jsi příliš daleko. Pochybuji, že život žitý v neúplném těle by byl velmi hodnotný…, nebyl bys ničím víc než dívkou bez pochvy. Nehýbej se, za vteřinu to všechno skončí. Budeš ženou — ale budeš kompletní.“ Jeremiáš teď nemohl myslet příliš jasně, jako kdyby neznámé šílenství zničilo jeho úsudek. Ženské myšlenkové vzory již napadly jeho mysl, prohlásily jeho id a ego za jejich vlastní. Tak já budu dívkou, jeho ovlivněná mysl zvažovala. To má cenu za tento neuvěřitelný pocit a potom všem, děvčata jsou taky lidi. Jak jiné to může být? To by mohl být hezké žít tímto způsobem. Nestarám se jaké pohlaví jsem, dokud tento pocit nepřestane… Skrz opar intenzivní rozkoše, která ho naplňovala, slabý hlas stále bojoval, aby ho vyslyšel. Jak se toto může stát? Jeho mizející rozum volal tiše — je příliš pozdě, příliš pozdě… Barbora sledovala se širokými, zhypnotizovanými očima, jak se před ní chlapcovo tělo transformuje. Ačkoli již viděla tento proces dvacetkrát předtím, neuvěřitelný pohled ji stále ještě ohromoval. Orgastický žár náhle překročil hranici. Jeremiáš včas shlédl dolů na sebe, aby uviděl definitivní změnu, která nastávala, která navždy změní způsob, jak svět se bude chovat k němu samotnému. S dramatickou náhlostí jeho tělo překročilo neproniknutelnou a nedotknutelnou hranice mezi mužem a ženou. Pozoroval to v tiché hrůze. S každou nadcházející sekundou se jeho prsa stávala větší a větší, stejně tak jeho bradavky a prsní dvorce. Jeho dekolt se prohluboval a stával se smyslnějším, jak se neustále zvyšovala váha jeho prsou opírajících se tvrději a plněji o jeho hruď. Pusť se! jeho mužské ego křičelo tiše. Pusť se toho zatraceného stroje! Nemohl. Cítil se příliš obdivuhodně… Řízená záhadným signálem ze stříbrně-pochromovaného aparátu, Jeremiášova plochá mužská hruď se probudila ze své zakrnělé spící existence. Již ne déle spící, jeho prsní žlázy rády zareagovaly na stroj a chopily se příležitosti, tak nečestně odepřené jim během Jeremiášovi mužská puberty před několika lety. Barbora sledovala s rychle tlukoucím srdcem, jak tomu chlapci dlouho odepírané poprsí radostně přetékalo hubené hranice z jejich předchozích potlačovaných mezí. Dovršení plná velikosti a funkčnost záviselo na jeho skrytých genetickým potenciálech. Ale jeho prsa dosáhla takové velikosti, která byla tak pořádně ženská a plných tvarů, aniž by byly „příliš moc k dobru věci.“ Jeho kulaté prsní dvorce se rozšířily a ztmavly. Jeho bradavky ztvrdly. Jeremiáš získal za méně než deset sekund poprsí, který by po léta rozkvétalo normální dívce. Jako vězni nakonec zbavený krutého zajetí, jeho prsa využily plné výhody jejich příležitosti ke svobodě. Jeremiáš zíral v ohromené fascinaci na jeho hruď a když se nakonec zastavil růst, tak i on se šťastně vyrovnal s jeho novým naplněným ženském stavem. Navzdory skutečnosti, že více připomínaly plováky, Jeremiáš věděl, že jeho nová prsa byly kotvy, které ho vázaly navždy k ženství, které mu bylo přivlastněno. „Prosím… „ podařilo se mu vydat slabounký, sotva slyšitelný hlas. „Ó!, můj drahoušku,“ Barbora řekla bez dechu a s velkým obdivem. I dokonce ona byla trochu překvapená jeho bujným poprsím. „Budeš potřebovat tu podprsenka, že ano? Kdo by hádal, že tvoje DNA skrývalo vzorec pro takovou rozkošnou dámu? A kdo by pomyslel, že toto je dívka, kterou by jsi měl být. Vidíš? Tvoje mužské tělo bylo takové plýtvání s porovnáním s tímto. Nejsi potěšený? To bychom se nikdy nedozvěděli.“ Něčemu neznámému a novému uvnitř Jeremiášovy mysli se líbila skutečnost, že on by mohl od nynějška žít každý den s takovými krásnými prsy, prsy plnými a připravený na jejich novou roli… a Jeremiáš bojoval s nutkáním se těšit z každé části jeho nového tvaru. Ne, zpropadeně! Já jsem muž! Já mám dívku -, kterou se někdy chystám vzít! Je určitě nějaký způsob, jak to vrátit — musí být! Jeho mužský ego, mizející pomalu pryč, se nevzdávalo bez boje. Ale pomalu, nezadržitelně, ubývalo a ubývalo. Jeremiáš mohl jen zírat na jeho měkký, vláčný doplněk. Ty vyčnívající pahorky z jeho ženského těla byly poctou jeho figury, byly mladě pevné a vyčnívaly přímo z jeho hrudi bez toho, aby na ní jen tak ležely. Vyčnívají hrdě vně, a všude, kam půjde od tohoto dne, budou zvěstovat jeho nově získané pohlaví jejich nespornou přítomností. Dokonce i Barbara nevěděla všechno tajemství tohoto stroje. Neměla ani potuchy o tom, že tento tvar těla, vzhled a zdraví zůstane dokonce až do extrémního stáří. Tato báječná prsa nikdy neklesnou nebo se nevytáhnou a bradavky vždy budou vypadat panensky; toto tělo nikdy nepřibere váhu, dokonce ani kvůli těhotenstvím, porodům, a kojením, a nikdy nebude potřeba cvičit, aby zůstalo silné a ohebné. Tvář by nikdy neukázala „vrání stopy.“ Jeremiáš by nikdy nevypadal starší než na jeho ranních dvacet, bez ohledu na to jak dlouho bude žít. Skoro všechny lidské nemoci byly vypovězeny z jeho života, od nachlazení po rakovinu. Významnější nehody a zranění by se hojila bez jizev nebo vad. Dokonce i jeho bílé zuby by se nikdy nezkazily a byly skoro nerozbitné. Mohl by prostě žít celý dlouhý zdravý krásný život, a mohl by zemřít jen nehodou, která by ho zabila okamžitě, nebo ve stáří ve spánku. Tyto změny byly nově naprogramované do jeho dominantních genů, a byly by tam i pro každé z jeho děti, které by on porodil. Fyzická rozkoš uvnitř Jeremiáše začala ubývat, naznačujíc mu, že jeho podivná transformace byla hotová. Malý monitor na jedné straně se rozzářil, a oznamoval žhnoucími zelenými písmeny: PROCEDURA DOKONČENÁ. ANALYZOVÁNÍ STAVU SUBJEKTU: Ostré světlo svrchu udeřilo do Jeremiáše. Ucítil chvějící se průběh po svém těle, při kterém elektronické kvičení pronikalo do jeho uší. Po minutě světlo a vrčivé hučení ustalo a nová, neuvěřitelná slova se objevily na obrazovce: VÝŠKA A VÁHA SUBJEKTU JE NORMÁLNÍ PRO DOSPĚLOU LIDSKOU ŽENU. VÝŠKA, 5`7„. VÁHA, 116 LIBER. To je — o šest palců kratší a téměř o šedesát liber lehčí než jsem byl před tím – „Velmi dobře, drahoušku,“ Barbora řekla do mikrofonu. „Máš velmi dobrou postavu.“ SEKUNDÁRNÍ SEXUÁLNÍ CHARAKTERISTICKÉ RYSY SUBJEKTU JSOU PLNĚ ŽENSKÉ. OBLIČEJOVÉ RYSY A TVAR TĚLO SUBJEKTU BUDOU NEOBYČEJNĚ ATRAKTIVNÍ PRO MUŽE. To není sranda — ! DVOJITÝ X CHROMOZÓM JE UMÍSTĚN V GENETICKÉ STRUKTUŘE SUBJEKTU VŠUDE NA 100% . Jeho mysl stále ještě zahalená, Jeremiáš se pokoušel si vzpomenout na svoje základy biologie. Geneticky, XY znamenal samce, a XX znamenal – „Je to holka!“ vítězně Barbora vykřikla. SUBJEKT ZÍSKAL LIDSKÝ ŽENSKÝ KREVNÍ CHEMIZMUS. ÚROVEŇ ESTROGEN A PROGESTERONU SUBJEKTU BYLA ZVEDNUTÁ NA ÚROVEŇ ZDRAVÝCH DEVATENÁCTILETÝCH DÍVEK. Ženské hormony? Estrogen? To znamená, že – PRODUKCE ŽENSKÝCH HORMONŮ SUBJEKTU ENDOKRINNÍ SOUSTAVOU POKRAČUJE A STABILIZOVALA SE NA SPRÁVNÉ DOSPĚLÉ ÚROVNI. MYŠLENKOVÉ VZORY SUBJEKTU A NEUROCHEMIE JSOU NYNÍ ŽENSKÉ. Barboru očividně potěšila tato slova. „Teď máš ženskou mysl, Jeremiáši. Budeš cítit ženské emoce, a znát ženské potřeby. Rychle… představ si sebe v posteli při souloži. S kým jsi?“ Představa probleskla Jeremiášovou myslí. Byl nahoře sexuálního partnera, vášnivě souložil s —- mužem. Je to pravda, uvědomil si, celý užaslý. Mám ženskou mysl! Tak proto něco uvnitř mě má rádo tyto – PRSNÍ ŽLÁZY SUBJEKTU A MLÉČNÝ KANÁLY JSOU PLNĚ VYVINUTÉ A ODPOVÍDAJÍ ZDRAVÝCH ŽENSKÝCH PARAMETRŮ. Mléčné? Mléko? Já mohu vytvořit mléko — ? SPRÁVNÁ HORMONÁLNÍ STIMULACE BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK LAKTACI. Tato prsa — mohou kojit dítě — ! MENSTRUACE SUBJEKTU ZAČNE ZA 21.7 DNŮ. „Budu tě muset naučit, co dělat, když máš svoji periodu,“ řekla Barbora. „Zvykneš si na to okamžitě.“ To by se mu nikdy před tím samozřejmě nestalo. Jako žena teď bude přirozeně žít ženskou sexuální reprodukční rolí. Jeremiáš cítil hněv při pomyšlení každoměsíční utrpení. Zpropadeně — ne! Já nemohu mít každoměsíční periodu! To by znamenalo, že dole uvnitř mě jsou – DĚLOHA A OVARIES SUBJEKTU JSOU ZDRAVÉ A FUNGUJÍ V MEZÍCH LIDSKÝCH ŽENSKÝCH NOREM. OVULACE SUBJEKTU ZAČNE ZA 14.3 DNÚ. Zíral na ta nemožná slova. Jeremiáš dvakrát zamrkal, soustředil se na slovo` ovulace.` Mohu být těhotný! Těhotný – USPOŘÁDÁNÍ KLITORISU A VŠECH ORGASTICKÝCH NERVOVÝCH CEST SUBJEKTU JSOU V MEZÍCH LIDSKÝCH ŽENSKÝCH NOREM. VAGINA SUBJEKTU JE NORMÁLNÍHO LIDSKÉHO USPOŘÁDÁNÍ. POŠEVNÍ PENETRACE ZTOPOŘENÝM PENISEM NÁSLEDOVANÝM NÁSLEDUJÍCÍM VYSTŘÍKNUTÍM SPERMATU BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK, ŽE SUBJEKT OTĚHOTNÍ. Jestli si to myslí, že se chystám nechat muže do mě šoustat — ! SUBJEKT JE SCHOPEN ZAŽÍT INTENZIVNÍ ŽENSKÝ ORGASMUS. Já — jsem celkem zvědav, co že cítí jako — ? „Drahoušku,“ usmívající se Barbora řekla , „sex se pro tebe právě stal tak báječným, než cokoliv, co jsi si mohl vůbec představit. Věř mi… chystáš se chtít strávit zbytek svého života na svých zádech se svýma nohami široce roztaženýma.“ Jeremiášovo mysl běžela jako o závod, zmatená záplavou nových pocitů. Po několika sekundách ortel, který on již věděl, se objevil na obrazovce: ZÁVĚR: PROCEDURA POHLAVÍ METAMORFÓZY ÚSPĚŠNÁ. SUBJEKT JE NYNÍ ŽENA, VĚK DEVATENÁCT. Jeremiáš zavřel své oči a s námahou vstřebával to, co přečetl na obrazovce. Jeho nohy se mu podlamovaly a přinutili ho podepřít se v náklonu ještě více o teplé, chromové koule. Přemožen držel svoje oči pevně zavřený a slzy z emočního zmatku nechal proudit po jeho tváři. Momentálně se nová zpráva objevila na monitoru, tu ale Jeremiáš neviděl: ZADEJTE POŽADOVANOU EMOČNÍ MOTIVAČNÍ MATRICI. Barbora se dotýkala sledu žhnoucích plošek. Jeremiáš pocítil zvláštní vjem ve své hlavě, pocit, který trval po dobu pouhé sekundy. Jeho oči zůstaly stále zavřený, když se snažil pochopit, co se vlastně s ním stalo. Další otázka se objevila na obrazovce: VÝMĚNA EMOČNÍCH SKLONU SUBJEKTU. PROCES BUDE TRVAT ČTYŘI MINUTY.PŘEJETE SI ZAHÁJIT DOKONČOVACÍ ETAPU? „Ó!, ano,“ Barbora zašeptala pro sobe a přikývla. Krásná vědkyně v kontrolní budce se usmívala, když stiskla svoji odpověď. ZADEJTE POŽADOVANOU ÚROVEŇ VZRUŠIVOSTI.VAROVÁNÍ: SEXUÁLNÍ SKLONY SUBJEKTU ZŮSTANOU NA VYBRANÉ LIBIDO INTENZITĚ PO DOBU REPRODUKČNÍ EXISTENCE SUBJEKTU. Tak Barbara dala stroji svůj poslední příkaz a s velkým uspokojením si sedla zpět, aby sledovala Jeremiáše, jak podstoupí svůj poslední krok do naprostého ženství. „Můj drahý,“ začala, „staneš se velmi vzrušivou mladou dámou.“ Jeremiáš stále ještě neodstranil své ruce z koulí. Rozkoš se šířila znovu uvnitř něho, tentokrát rychleji než předtím. Chlapcovo dýchání znělo ostřeji a hlouběji, když se naplno rozhořelo orgastické dmutí uvnitř něj. Přes jeho nová prsa viděl, že dole v kolenní úrovni se otevřel nějaký panel a Jeremiáš mohl vidět nějaký druh mechanického ramene vysunujícího se směrem k jeho rozkroku. Sledujíc skrz štěrbinu jeho potem lesklého dekoltu, zíral ve zmatené nedůvěře, jak zvláštní, ale přesto rozpoznatelný doplněk vyskočil ven ze špičky ramena a pohnul se směrem k němu. Bylo to umělý falus, tvrdý a odhodlaný. A obrovský. A pohyboval se neodbytně blíže a nahoru, směrem k pohlavní stělesnosti mezi jeho nohama. Mohl vidět lesk lubrikačního gelu na tom uměle-žilkovaném vocasu. Jeho oslabená mužská mysl chtěla přinutit jeho ruce, aby se pustily a odtáhly pryč, ale rozkoš byla prostě moc podivuhodná a popud k odchodu byl zrušený základní touhou zažít ženský sex. Byl závislý na chlípné touze, jako kdyby na droze. „Jen se uvolni, miláčku,“ řekla Barbora. „Právě se chystáš zažít jednu z blažeností bytí mladou dámou.“ Jeremiáš věděl, že jeho tělo se stalo jemným a oblým. Věděl, že on již nikdy nebude připomínal cokoliv, i při největší představivosti, co by bylo považováno za muže. Z nějakého důvodů, kterému ale on nerozuměl, myšlenka na to, že by měl být právě teď proniknut jako žena, se stala velmi opojnou, dokonce erotickou. Nenechal ji zmizet — úplně se jí oddal, musel pocítit vrchol ženského orgastického žáru, který šířil požitek uvnitř něho. Jeremiáš ucítil zvláštní pocit mezi jeho stehny, ten, který přerušil jeho extázi a dával o sobě tvrdě vědět. Bylo to něco, co ještě nikdy necítil předtím, ale zjistil, že sám od sebe mimoděk roztáhl svoje stehna do široka za účelem vyhovět vniknutí do jeho hebkého nového těla. Jeremiášovo mysl ihned našla sexuální fantazie, které posloužily zosobnění a stupňování tohoto zážitku, a tyto dosud zakázané duševní obrazy začaly ho umísťovat kdesi, kde on náhle toužil být. Strojový falus pronikl do něj. Nepochopitelná síla stroje dala mu ten výhradně ženský otvor-orgán, který pro zbytek jeho života bude definovat jeho skutečnou bytost, a Jeremiáš zatoužil cítit se totálně naplněný jeho mužským protějškem. Teplý gumou pokrytý kovový falus se vtlačil hluboko do Jeremiášovi vagíny, až skoro celých jeho deset palců zmizelo uvnitř něho. Stimulovalo to jeho nový klitoris s přesně naladěnou stimulační sílou, která byla vhodná k zažehnutí ženského orgasmu. S mechanickou precizností, falus pumpoval opět a opět jako píst do horkého, mokrého ženského masa kolem něho, napodoboval tak sexuální pohyb mužského milence. Umělá varlata plácala do jemného těla pod Jeremiášovou pičkou, a on začal tlačit v rytmu v protisměru a vyhovoval každém úderu s odpovídajícím pootočením jeho dobře formovaných ženských kyčlí. Neúmyslné sténání z erotické touhy unikalo z jeho plných rtů, naplnilo komoru zvukem vzrušeného milování. „Tak je to správně, drahoušku,“ řekla Barbora. „ Je to cítit tak správně… tak přirozeně, že ano? To co nyní vychází přirozeně z tebe … to je sex, ne ta ubohá náhražka pro šoustání, kterou jsi znal předtím. Ano… tak je to… pumpovat to do tvoji horké kočičky… cítít ptáka uvnitř sebe… „ Orosení potu pokrylo Jeremiášovu hladkou pleť, dodávající jeho tělu erotický lesk. Zavřel své oči, a byl myslí přenesený k dalšímu místu, dalšímu času, v dalším těle. Ta fantazie ho naplnila. Ženská fantazie. Jeho orgasmus se vzdouval. Kovový pták pumpoval rychleji. Jeremiášova schopnost usuzování byla už jen zaměřena na tu jízdu, když jeho tělo převzalo kontrolu řízení, opanovalo vše to málo, co zbylo zanechané z jeho mužského já. „Pospěš… dokud někdo nepřijde… „ Jeremiáš promluvil udýchaně k pro Barbaru neviditelnému milenci. „Je to tak vzrušující… dělat to zde, kde by nás někdo mohl vidět… „ Ve své mysli byl on ženou šukanou zezadu garážovým mechanikem, který opravoval Jeremiášovo auto den předtím. „Ohhhh… ano… „ Viděl sám sebe naklánějící se nad teplým motorem, pod zvednutým víkem vozu, jeho tělo napíchnuté na tvrdý, rytmicky-pumpující penis mechanika. Stal se jedním z děvčat z garážových nástěnných kalendářů, všechny naolejovaný, smyslný a připravený… Jeho tělo ho ovládalo. A jeho tělo bylo docela jistě ženské. Tlačíc své kyčle tvrdě proti každému vraženi falusu, Jeremiáše křičel jako žena v ohnivé vášni. Jeho umlčená mysl byla šokovaná zvukem slov, která vytryskla z jeho rtů. „Ohhhhh… ano! Ano! Tak je to… Ohhhhhh! Šukej mě! Šukej mou piču! Tvrději… ! Mrdej mě tvrději! Ohhhhhhh… !“ Jeremiáš se svíjel na pumpujícím ptákovi, kolébal svými kyčlemi zběsile za účelem dostat falus do jeho pičky tak hluboko jak jen to je možné. Jeho zaoblené potem kluzké tělo se lesklo ve světlech komory. Pták pokračoval ve vrhání nepatrných, přesně naladěných elektrických impulsů do jak Jeremiášovýho klitorisu, tak i jeho vnitřního G-bodu, stimulujíc jeho sexuální nervy k jejich maximální únosné úrovni. Barbora, sledujíc to upřeně z kontroly místnosti, cítila v sebě rostoucí vzrušení a vlhkost. Ostatní chlapci, které ona přetvořila do mladých žen, všichni okamžitě milovali svoje smyslná ženská těla, ale žádný tak vášnivě neuvítal svou novou sexualitu. Jeremiáš se naprosto podrobil a ztratil sebe v jeho ženství, v touze původního pocitu mít ptáka uvnitř sebe. Stál se ženou s intenzivní potřebou sexu. „To je mé děvče,“ Barbora se usmívala, když sledovala dívku, jak jezdí na tuhém penisu tak tvrdě jak jen mohla. „Myslím si, že budeš tou správnou odměnou.“ „Šukej mě tak, jak šukáš svoji manželku!“ Jeremiášův rozpálený hlas zvolal se zoufalstvím totální touhy. V jeho mysli byla mužova manželka v garážové kanceláři jen za zavřenými dveřmi. Mohla by vyjít ven v každé sekundě a chytnout milence během jejich šoustačky… „Pumpuj to do mé pičky… přinuť mě udělat se stejným způsobem, jakým se ona udělá! Dělej… „ Jeremiáš vykřikl ženský vřískotem vášně, když dosáhl vrcholu. Devatenáctiletý hoch pocítilo svůj první ženský orgasmus. Jeho síla ho ovládla. Jeho zuby tvrdě zatnul, když planoucí nádhera uvnitř něho podnítila jeho každý nerv, do jisté míry rozdílně od čehokoliv, co si on kdy představil. Jeho mozek znal jen jeho klitoris, všechny jeho další smysly byly ovládnuté a mimo provoz. Orgasmus přišel a zaplavil mechanické rameno mazlavou tekutinou, které jeho tělo nikdy neprodukovalo předtím. Poševní šťávy stékaly dolů po jeho stehnech a dělily se podél mechanického pronikajícího doplňku. Kapali na kovovou desku pod ním. Vůně teplých jahod naplnila místnost. Intenzita orgasmu ustávala, automatický falus se nakonec zastavil, byl vytažený ven a zmizel do komplexu strojního zařízení. Jeremiáš si zase povšiml svého okolí. Jeho rozviklané nohy se napínaly, aby udržely jeho váhu, jejich svaly byly utahané z extrémního elektrického sexu, který ho ovládl. Pokračoval v usilovném dýchání. Hučení stroje přestalo, jak se zařízení vypnulo. Orgasmus byl skvělý. Jeho mužské já téměř zmizelo, jeho mysl svíralo pomyšlení na další sex v tomto podivuhodném novém těle. Chtěl víc. Chtěl to cítit stále znovu — a on by mohl, jako žena, kterou se stal. Jeremiáš se konečně přiměl odtáhnout svoje třesoucí se ruce pryč z koulí. Barbora vyšla z řídící oblasti do komory. Usmívala se vítězně na tu ženu, kterou ona vytvořila. „Moje, drahá, to byla úplná přehlídka,“ řekla ukazujíc kapající tekutinu mezi Jeremiášovými nohami. „Zeptala bych se, jestli jsi si to užila, ale to je docela zřejmé. Představovala sis, že tě někdo speciální šuká… kdo?“ Jeremiáš pokývl, vůbec si neuvědomil, že s ním mluví jako ze ženou. „Kdo byl on?“ zeptala se Barbora, zvědavá, samozřejmě vědíc, že ten Jeremiášův fantazijní milenec byl muž. „Mechanik… „ Jeremiáš zjistil, že se přiznal a že mluví jako žena. „A šukal mě v jeho garáži… Měla jsem na sobě těsné červené šaty, bez kalhotek, byla jsem skloněná nad mým vozem s mýma nohama rozkročenýma tak do široka, jak jsem je mohla roztáhnout, se svou sukní vytaženou nad mými zády, a on byl za mnou… „ „Moje, moje. Musel to být docela kus.“ „Jsem tak zmatený… Já… Nevím, proč jsem řekla všechny ty věci během toho… Nechal jsem se unést… „ Jeremiáš přecházel z mužského rodu do ženského a zpět. „Dívky při milování říkávají všechny možné věci.“ Jeremiáš shlížel k jeho pohupujícímu se poprsí. Jeho nadloktí odtlačilo jeho poddajné pravé ňadro stranou, když pomalu sáhl dolů a dal ruku do svého rozkroku. Jeho prsty objevily neznámou vlhkost mezi jeho nohami, stejnou, kterou bylo nasáklé jemné neznámé uspořádání hebkých rýh a řídké ochlupení ohanbí. Jeho prsty vklouzly do otvoru, který byl stále mírně roztažený do velikosti samozvance, kterého před chvilkou poznal. Znal své nové tělo celkem příliš dobře. Poznal je už předtím. U své dívky. Jeremiáš klopýtal pryč od stroje. Jeho mysl se náhle vyčistila a smysly se vrátily, jako kdyby jeho opilost zmizela. Začal si plně uvědomovat dosah toho, co se s ním stalo. „Já jsem… Já jsem opravdu… dívka… „ podařilo se mu vyslovit, jeho slova zazněly divně v jeho uších. Barboru potěšil jeho hebký ženský hlas. „Úplně, drahoušku,“ potvrdila Barbora. „Úplně všude, do poslední buňky tvého hebkého sexy jedno sto šestnácti librového, pěti stop a sedmi palcového těla.“ „Na jak dlouho?!“ „Že jsi vůbec neposlouchala, drahá? Toto je permanentní… jako já, ty jsi naprostá žena, nyní… ty jsi byla právě zrozená.“ Barbora lhala, samozřejmě, protože stroj byl navržený k tomu, aby přetvářel obě pohlaví, ale ona čekala až se ujmou naprogramované motivační změny. „ Já… Já nemohl jsem toho nechat… „ řekl Jeremiáš nejistě, hladíc svou hruď. „Cítil jsem se tak dobře… Já jsem jen nemohl… „ „Já vím,“ odpověděla Barbora, čekající na poslední stadium jeho transformace k dokončení samo sebe. „Všechno je v pořádku. Jsi… jen dokonalá.“ Choval svá prsa, ohromený tím, jaký způsobem jeho vláčné tělo vyplňovalo jeho jemné elegantní ruce. Zjistil, že sám miluje nevylíčitelnou jemnost jeho kůže, a nemohl přestat mít dost příjemného pocitu, když tiskl svýma vlastníma rukama jeho prsa. Vzpírání jejich váhy v jeho dlaních bylo vzrušující. Sám pocítil touhu mít rty kojícího dítěte na jeho bradavkách. Belhal se zpět z desky na podlaze na svých nestabilních nohou. Lesk potu na jeho sametové kůži odrážel světlo laboratoře, vytvářel svůdné odlesky, které zdůrazňovaly každou křivku jeho smyslného nového zaobleného tvaru. Barbora ukazovala směrem ke zdi. „Ta změna je pro tvé dobro. Je to určité zlepšení. Podívej se… Myslím si, že se ti bude líbit to, co uvidíš.“ Jeremiáš se podíval směrem, kterým ona ukazovala a uviděl zrcadlo. Pohnul se bázlivě směrem k němu, poznávajíc poprvé pocit mít prsa pověšená na jeho hrudi a třesoucí se s každým jeho krokem. Jeho těžiště bylo změněno a okamžitě se začal cítit nemotorně, jak opatrně šel po chladné linoleové podlaze. Došel k zrcadlu a zíral jako ve snách na svůj odraz. Obraz nádherné ženy přivítal jeho nevěřící oči. Její neuvěřitelně dlouhé přepadající světlovlasé kadeře k jejím vroucně dokonalé hrudi a plynulým křivkám, byla krásnější než každá žena, kterou Jeremiáš vůbec kdy viděl. Každá její proporce její postavy byla v harmonii s každou další částí. Byly tak dokonalého tvaru, že dokonce i špičkové modelky by záviděly. Její hebká pleť po jejím celém těle byla bezchybné čistoty, kterou on nikdy neviděl předtím. Ženská tvář vyzařovala rozkošně urozené světlo, které by nemohlo nikdy vyjít z mužské tváře Jeremiáše, kterou vlastnil jen okamžik předtím. Její křišťálové oči se blýskaly hlubokou ženskou smyslností a byly laskány z vrchu i zespod od dlouhých tmavých řas. Její plné vláčné rty, hladké a vlhké, volaly po tom, být políbeny mocným mužem. Jeremiáš dál ruku ke své tváři, jen aby se ujistil, že bohyně v zrcadle opravdu udělá to stejné. Dokonalost sametové pleti, jež tam nalezly špičky prstů, byla podivuhodná. Nestal se jenom ženou, ale naprostým ztělesněním ženství. – Žena v tom zrcadle se zdála Jeremiáši být nějak důvěrně povědomá. Zíral na její nádhernou krásu — na jeho nádhernou krásu — a vzpomněl si. Dívajíc se do hlubokých očí jeho odráženého obrazu, našel tam špetku z jeho rozkošné sestry. Byla tu vskutku podoba, navzdory skutečnosti, že jeho křivky byly výrazně více ženštější než její –, tak by vypadala jeho sestra, kdyby se na ni přenesla n-tá ženská síla. Vzpomenul si na pubertu svoji sestry, pamatoval si na úmorné dospívající léta, které ona strávila ve cvičební podprsence a jak se učila zvládat svoji menstruaci. Byla nucená vytrpět daleko víc dramatických změn než on, její celé tělo změnil tvar, zatímco on se stal jen trochu podsaditý a víc ochlupený. Jeremiáš si pamatoval, jak ji trápil, když ona rostla do svého ženství, jak on ji škádlil pro její pučící prsa. Když se ohlédnul zpět, cítil se špatně pro to, že si z ní dělával legraci, protože nakonec porozuměl tomu, čím jeho sestra prošla — a naučila se, jak báječný je mít ženské tělo. Zdálo se jakoby chudák dívka trávila věky vývojem jejích dospělých tvarů, Jeremiáš si uvědomil, že zde ji předčil v deseti sekundách. Jak se to mohlo stát, že bratr, který neohleduplně ji škádlíval pro její prsa, když rostla, nyní má svůj vlastní zdravý pár? Skoro fascinovaný, Jeremiáš zjistil to, že nemůže udržet své ruce mimo jeho nová prsa. Bez přemyšlení pokračoval v zíraní do zrcadla a jeho ruce prozkoumávaly, jak jemná se stala jeho ňadra. Tak se stalo Jeremiáši to, co jeho sestře, mít ženské tělo, a znamená to muset se rychle naučit všechno, co by měl vědět o ženské hygieně. Již ne déle může ignorovat tampónové a punčocháčové uličky v supermarketu – „Mohu… Mohu otěhotnět,“ řekl do zrcadla a pokusil se představit si, jak by jeho nové tělo vypadalo s nafouklým břichem a dokonce většími prsy z nastávajícího mateřství. „Když budeš chtít, drahá“ souhlasila Barbora. „Opravdu chcete dítě teď… tak brzo?“ Dobrá, jistě mohu odkojit dítě, pomyslel si – Jeho mysl probleskla vzpomínka na každou ženu, kterou on znal. Nakonec porozuměl, jak ty, kdo jsou ženy cítí, porozuměl, jak zvláštní to je být ženou, porozuměl, jak nenaplněný a neplodný opravdu byl jako muž. Jsem jako ony, teď, pomyslel v ohromené nedůvěře. Připojil jsem se k nim. Já jsem opravdu jedna z nich – Já jsem žena. Žena, jako má matka. A je to… báječné. Jeremiáš cítil silné nové pouto s jeho matkou. Nyní jsem tvoje dcera, maminko, tvoje holčička – Přesto své nové tělo vnímal tak jinak a cize, téměř se zdálo, že nebyl již člověk, protože každé pojetí člověka, kterého on měl uvnitř sebe, bylo z pohledu života muže — a tento byl tak nepravděpodobný. Velmi nepravděpodobný. Jiný — a lepší. Na chvíli žena, kterou se stal, bojovala, aby udělala nějaký logický závěr toho, co ho postihlo. Cítil potřebu pro nějaké vysvětlení od Barbary, která stála a prohlížela si ho s velkým uznáním. „Proč jsi to udělala mně… ?“ dožadoval se Jeremiáš. Barbora stála velice blízko vedle něho a lehce pohladila jeden z jeho prsou její chladnou dlaní. „Za účelem dát ti tento dar… tento život. Toto tělo dá ti nejzažší naplnění… emočně, společensky i pohlavně. Nyní jsi umělecké dílo… věc krásy… budeš ochraňována a postavena na piedestal… „ Jeremiáš se zastihl, že se dal do pláče, když jeho ženské emoce ho plně ovládly. Odtáhnul Barbařinu ruku pryč. „Já nemohu být dívkou… Mám život… Mám přítelkyni! Přinejmenším jsem měl, ale jak ji teď mohu udržet, když nyní mám taky pičku? A mám větší prsa než ona! Nechci jí ztratit… ale pochybuji, že by se ona stala lesbou jen pro to, aby zůstala se mnou! Nechtěl jsem toto… „ Chytl svoje prsa a stlačil je k svoji hrudi. „Jak ji to mohu říct? Jak to mohu říct svým rodičům… ? Musíš mě změnit zpět!“ „Už jsem ti to řekla, drahoušku. Toto je navždy.“ Jeremiášovy slzy kanuly dolů po jeho tváře, když se díval se do zrcadla, zvažujíc její slova. Mohl cítit jeho citové změny a víření uvnitř něho, dokonce i když plakal. „Co se děje…? Cítím se tak divně.“ „Dobrá, miláčku, chápu,“ řekla Barbora. „Stáváš se ženou, s ženským tělem a ženskou myslí. Stěží můžeš očekávat, že bys mohla žít, aniž bys necítila a nemyslela způsobem dívek tvého vzhledu. Pojďme tomu čelit… jsi jistě mnohem lépe obdařená žena než já. Pro dívku jako ty, tvoje tělo je tvoje nejlepší deviza. Naučíš se ho užívat. Naučíš se nechat jiné ho užívat.“ „Nežádala jsem tě o toto tělo,“ reptal Jeremiáš. „Byla bys, kdyby jsi věděla, co je život jako žena, kterou ty nyní jsi. Je to tak ohromující žít v těle jako je toto! Nejen cítit se tak svůdně, být tak hebká a nosit něžné tkaniny, které dostaneš k oblečení, ale celý svět zhrbí záda pro tak krásnou ženu! Přemýšlej o tom… vzpomeň si na tvoje staré tělo. Všechno tvrdé… a hrubé… a hranaté… a chlupaté… porovnej to s tím novým co teď máš. Jaké je toto tělo?“ Jeremiáš zíral na svůj odraz, stále něžnou vláčnou plnost jeho prsou. „Cítím se… krásná… Cítím se… jako se krásné ženy cítí… „ „Líbí se ti to?“ Poslední stopa po muži vybojovala svoji cesta na povrch a vydaný samo sebe v jediném slově. „Ne,“ pozvolna odpověděl, velmi nepřesvědčivě. „Pravdu. Libí se ti to… ?“ Jeremiáš znal svoje pravdivé pocity, ale nerozuměl, proč je měl. Zíral na svůj odraz a promluvil drobným dívčím hlasem. „Ano… Líbí se mi to… „ Přidusil zahihňání, usmíval se a kousl se do svého spodního rtu, jak vzrušení proběhlo jeho tělo. Náhle se cítil báječně, jako by jeho každá starost zmizela. Jeremiáš se začal prohlížet před zrcadlem. Barbora mohla vidět, že se naprosto ponořil do studia svého ženského těla. Plně přeprogramovavé jeho emoce a sklony se navždy ujaly. Od teď by mohl vyhledávat mužské vztahy, společnost a uznání. Mohl by se těšit z úcty a dvoření mužů a přijímat pocty, které by vzdávali jeho tělu, jako přirozeně pravému. Jeho agresivní mužské pudy byly pryč, nahrazený ženskými touhami plodit život a potěšit muže. Ctižádost a vláda v jeho mysli byla nahrazená láskou a pokorou. Perfektní. Jelikož jeho vlastní obraz se stal tak výhradně ženským, Barbara otestovala jeho osobnost. „Kdybys měla svou volbu právě teď, co bys sis vybrala… prsa nebo rozum?“ Jeremiáš ještě jednou zahoupal svýma prsama, milujíc jejich velikost a hmotnost. Byl naplněn dívčím potěšením. Pohlédl na Barbaru, jako kdyby to byla hloupá otázka. „Prsa, pošetilá… Nechala bych si má prsa,“ odpověděl hravě. Jemně pochoval svoje ochráněná prsa, pronášejíc tichý zvuk sebeukojení, když je mírně nadzvedl. „Muži si chtějí hrát s nimi… Nemohu se dočkat až uvidím, jak budou poskakovat v posteli… „ „V posteli?“ „Víš… „ Jeremiáš ostýchavě řekl, usmívajíc se dívčími rozpaky. Zlehka stiskl svoje prsa. „V posteli.“ Ta dívka v něm se zachichotala. Jeremiáš vyloudil několik ženských zvuků potěšení, když pokračoval v probádávání jeho nového tělo jeho špičky prstů. „Toto je tak hezký,“ Jeremiáš řekl svým dívčím hlasem, hladíc svoje sametové boky, zatímco hrdě vypnul svoje překypujících poprsí. „Cítím se tak živá… a šťastná.“ Jeremiáš pohupoval svými prsami znovu a znovu a sledoval je jak nadskakují v zrcadle. Letmě pohlédl dolů do jeho odraz podbřišku, uviděl jeho hladký nový rozkrok a obnovený vlna vzrušení ho naplnila. Jeremiáš pak objal sebe sama, tlačíc jeho prsa pevně dohromady mezi jeho nadloktími. Miloval tu vřelost jeho dekoltu. „Óhh!, chci cítit muže, jak mě drží,“ řekl Jeremiáš, stále sebe sama objímajíc. „Chci jen splynout v jeho náručích a nikdy se rozloučit… a cítit ho na vrchu mne — a cítit ho… „ … uvnitř mě, pomyslel. Jeremiášovo mysl byla zaplavená obrazem sebe sama v posteli s milencem. Tolikrát ležel nahoře žen, tlačil jeho ptáka do každá dívčí mokré připravené štolky rytmickým pohybem jeho kyčlí, když ony ležely tiše a hladily jeho záda – Ale on si již déle nepředstavoval sebe sama nahoře. Místo toho, Jeremiášovo představivost umístila jeho do těla, které on nyní měl. Zavřel své oči. V jeho mysli mohl téměř cítit teplo prostěradla pod jeho zády, jak tam ležel, nohy do široka roztažený, bezmocně přitlačen váhou muže na vrchu něho. V jeho mysli se on stal všemi ženami, se kterými se miloval, a cítil, jak je přirážen tvrdě dolů do žíněnky a směrem k čelní pelesti tak, že mohl cítit svoje prsa, jak se pohupují na jeho hrudí. V jeho mysli jásal z pocitu obrovského mužského tvrdého ptáka, který se tlačil hluboko do něho, a když Jeremiáš škrábal po jeho fiktivních mileneckých zádech svýma dlouhýma lesklýma nehtama, viděl sám sebe, jak je ovinutý svými dlouhými hladkými nohami kolem mužských stehen, přidržoval ho uvnitř něho, okouzlený skutečností, že on by byl ženou pohlavně podrobenou mužem – Nová identita se úplně zmocnila Jeremiáše. Sheena zasténala a usmála se. Její vagina znovu zvlhla a stala se vzrušenou. „Chci… Chci být s mužem… „ Cucala si její prst, zírajíc do zrcadla, vzpomínala na pocit ze strojového falusu. Přistihla sama sebe¨, jak si představuje, že se tajně miluje s – — s manželem své sestry. Na chvíli si představila sebe pod manželem své sestry, v posteli své sestry, cítila hluboké pumpování tvrdého ptáka jejího švagra. Její vzpomínky si podržely obraz toho muže. Obraz byl tak erotický a vzrušující, že vlhla, jak pokračovala v zobrazování toho cizoložného sexuálního aktu. Bruce již byl jednou nevěrný své manželce, Sheeně se zdálo, že si na to vzpomíná. Vsadila bych se, že ho mohu dostat do postele, vzrušivá nová ženská myšlenka jí proběhla hlavou. A já budu… — on bude žebrat, aby mě mohl šoustat – „Muži tě budou objímat ve dne v noci, Sheena,“ řekla Barbora. „Budeš více ženou než ty, které oni dosud poznali.“ Bylo zřejmý, že Jeremiášovy sexuální sklony se staly plně ženské. Byl téměř připravený. Dveře se otevřely. Postava vkročila opatrně do místnosti. Byl to Arnie. „Já jsem… Hledám někoho… „ řekl, překvapený pohledem na nádhernou nahou dívku, která stála před ním. Rostoucí erekce v jeho kalhotách byla docela zřejmá. „Vstupte,“ pozvala ho Barbora. „Můžete nám pomoct s naším malým experimentem.“ „Experimentem?“ zeptal se Arnie, neschopný odtrhnout svoje oči ze smyslné ženy, kterou měl, jen asi hodinu předtím, za jeho nejlepšího mužského přítele. „Ano… „ pokračovala Barbora. „Jen následujte Sheenu, a udělejte to, co vám řekne.“ Barbora ukázala směrem ke dveřím. Sheena zavedla Arnieho do komory s lůžkem. Za chvilku ho svlékla z jeho šatů. Na svých kolenou cucala jeho ptáka tak dlouho, až byl tak tvrdý a pevný jako železo. Za okamžiky později Barbara vstoupila a nalezla Sheenu ležící na svých zádech v posteli, Arnie nahoře ní, s jejími rukama a nohama omotanými kolem něho, jako kdyby se pokoušela vtáhnout celé jeho tělo do ní. Šukat ji bylo všechno, co pro něj mělo smysl. „Potom, co budete hotový,“ Barbora vzrušivěji uvedla, „Potřebuji vás oba tam venku.“ Zavřela dveře. Dokonce skrz jejich kovové stěny, mohla slyšet plácající Arnieův rozkrok do Sheeny, a jak vášeň jejich sténání naplnila místnost. Bylo to naposledy, kdy Arnie souložil jako muž. O patnáct minut později oba milenci vyšli z místnosti drželi se za ruce a usmívali se na sebe. Barbora byla u konzole. Usmívala se, když viděla jejich stále ještě nahé postavy. Sheena vzhlédla k Barbara a řekla hrdě, „Cítila jsem se taaak dobře, když vstoupil do mě, že jsem se ihned udělala! Tiskla jsem ho mou pičkou dokud jsem se nedodělala!“ Arnie se začervenal. Barbora se usmívala, protože to bylo další znamení, že dívčí orgastický programovaní bylo dokončeno. „Rozkošný. Sheena, drahá, ukážeš mu náš experiment, mohla bys?“ Sheena vlastně chtěla sdílet úžasný způsob, kterým ona cítila svého přítele. Vedla Arnieho za ruku a umístila ho na kovovou desku na podlaze. „Dej svoje ruce na toto, a postav se doširoka rozkročený,“ řekla, jemně políbila Arnieho, když mu ukazovala koule. Udělal jak ho žádala. Barbora aktivovala zařízení. Obě ženy pozorovaly v dívčí radostí, jak Arnieho figura se stala jemnější a stydlivější, jeho prsa velkými a kulatými. Jeho vlasy se zdvojnásobily, pak ztrojnásobily v plnosti a ve své délce. Mechanický falus pumpoval do chlapcovy panenské pičky, a když se udělal, byl celý mokrý. Za okamžik další dívka vykročila z desky na podlaze. Pojmenovaly ji Melissa. Barbora přešla na druhou stranu k zranitelným nahým teenagerům, přinášejíc jim svůdné podprsenky, které jim ona slíbila, spolu s dvěma páry nylonových punčoch a krajkových kalhotek., Sklonila se dolů a za použitím osušky osušila Melissanin rozkrok a vnitřek jejích stehen, pak předala Sheeně kalhotky a sledovala s uspokojením, jak se obě děvčata předklonily a vklouzly svýma dlouhýma nohama jedna po druhé do kalhotek. Jak se Sheena předklonila, její prsa visela volně dolů a houpala se, pohupovala jako pevná želatina, narážela proti sobě navzájem v jejich hebké obrovitosti. Barbora si užívala sledování jejich tance, jak hltala jejich ženskost, ženy, které ona vytvořila. „Melisso, miláčku, mohla bys počkat na mě tam?“ požádala Barbora, ukazujíc na komoru s postelí. „Dobrá, Barboro,“ souhlasila šťastně. Pohupujíc prsy, dívka mladistvě a hravě vešla do místnosti a zavřela za sebou dveře. „Je tak pěkná,“ řekla Sheena, sledujíc, jak Melissa odchází. „A ty jsi rozkošná, Sheeno… ty jsi skutečně rozkošná,“ vyhrkla Barbora. „Nemohu se dočkat až tě dostanu do podprsenky. Staneš se velmi oblíbenou mladou dámou.“ „Správně.“ Nedobrovolný transsexuál si vytáhnul skromné růžové kalhotky nahoru, všimnul si, že jejich vysoký francouzský střih dělá její nádherné nohy na pohled dokonce ještě delší. „To se mi líbí,“ okomentoval to. Jejich napnutý rozkrok zdůrazněný jeho ženský val. „Pojďme tě dostat do tohoto, miláčku,“ řekla Barbora, stojíc za ním. Spustila podprsenkové ramínka přes jeho natažené ruce, pak obejmula jeho smyslný tvar a pohlédla na něj přes jeho rameno do zrcadla. Tiše sledujíc svůj odraz s rozkoší, Sheena se usmívala jejím krásným úsměvem a držela svoje ruce v rozpažení, Barbara přetáhla hebkou látku podprsenky přes její prsa. Nová žena si všimla v zrcadle, že její podpaží bylo hladké a vyholený, právě tak, jak by mělo být, a užívala si ten pohled. Sledovala svůj odraz s velkým uspokojením, jak saténové lesklé růžové košíčky se dokonale uvelebily na jejích konturách. Za ní Barbara jemně nadzvedla její lesklé po boky dlouhé vlasy a přehodila je pryč ze zad přes její levé rameno a zapnula podprsenku na háčky. „Co teď,“ řekla Barbora konejšivě. „Cítíš se lépe? Myslím, že je to ta správná velikost …, padne ti jako ulitá. Nechtěli bychom, abys ses promenádovala tady kolem nahá, že ne?“ „Mohla by to být legrace… „ usmála se Sheena. „Myslíš, že bych mohla být Miss červenec?“ „Ó!, sladká… Červenec, srpen i září. Věř mi.“ Když Barbora ustoupila, Sheena přehodila svoje dlouhé vlasy zpět a udělala několik úprav, aby podprsenka jí lépe sedla, pak se dívala do zrcadla, šťastná s jejím střihem. Lehce pohladila zespod svoje prsa přes jemnost růžového nylonu, který je pojímal, a pošimrala svoje hebké tělo konečky jejích dlouhých nehtů. Líbila se jí ta malá růžová mašle, které vykukovala ze základu jejího výstřihu. „Toto je moc pěkná podprsenka,“ řekla šťastně dívka. Mám přítelkyni jménem Janelle, která je podobně stavěná jako ty,“ poznamenala Barbora. „Tráví všechen svůj čas ve vršku provázkových bikin. Ale ona je po její třetí sadě silikonových implantátů, a ty jsi přirozeně obdařená. Máš tak velké štěstí.“ „Jsem tak… Překrásná,“ řekla Sheena, ohromeně. Obě ženy se pozastavily na moment a vpíjely se pohledem do dívky v zrcadle. „Dobrá, pokračujme, Sheeno,“ řekla Barbora, jemně ho vedla směrem k postranní místnosti. „Mám pro tebe překvapení.“ „Chci pěkné oblečení… Budou mě vidět chlapci? Mám ráda chlapce… „ „Ano, drahá… Chlapci tě budou milovat. Najdeme něco pro tebe tak pěkného, že chlapci nebudou schopni odtrhnout svoje oči z tebe. Pak doděláme tvoji tvář a nehty… „ Její nehty dorostly do parádní délky palce a půl a chtěla je dokončit hladkým nátěrem lesku. „Líbí se mi růžová rtěnka. A moje nehty… Chci je také růžové.“ „Růžová bude. Všechno se pro tebe zařídí — pak jsou tu někteří lidé, se kterými chci, abys ses setkala.“ „A perly. Chci perly.“ Barbora otevřela dveře šatníku a vytáhla smyslnou večerní toaletu jakoby z kapalného kovu. Jeho zlatý lesk jiskřil v dopadajícím světle. „Nádherné?“ zeptala se nové ženy. „Ó!, ano,“ odpověděla nadšeně Sheena. „Jsou tvé. Vklouzni do nich zatímco já donesu Melisse taky nějaké šaty, a přinesou ti nějaké boty.“ Sheena zdvihla šaty nad svojí hlavu a zachvěla se, když jejich chladná, přiléhavá kapalinově kovová látka stékala zvolna po její smyslné figuře. Šaty objaly každou její křivku, podtrhli její postavu ještě svůdněji, jakoby zrcadlově zlatým reliéfem. Její prsa a zadek zářily jako hladce leštěný chrom, jak se tiskli zcela naplno a pevně k látce těsně padnoucího oblečení. Její smyslový dekolt zůstal vystavený vnořen do výstřihu oblečení, a o to více se zdál být dramatičtějším díky tomu, že těsné zlaté šaty silně tiskly její prsa dohromady. Jejich krátká sexy sukně pevně poutala její nohy a byla jen do půli jejích stehen. Téměř patnáct minut Sheena jen stála a obdivovala svůj nádherný odraz. Když se vynořila z komory s postelí Barbara, přišla k ní, poklekla a pomohla vklouznout jejím dívčím chodidlům do páru odpovídajících zlatých večerních střevíců. Navzdory jejich pěti palcovým podpatkům, Sheena chodila v nich přirozeně a tak sexy, jako kdyby takové boty nosila po celý její život. Vysoké podpatky dělaly její hladké bezvadné nohy jakoby nekonečnými. Barbora pak předala mladé ženě zlatou mini peněženku. „Ó!… ó!, moje… „ Barbora pronesla omráčená naprostou krásou a čistou sexualitou ženy, kterou stvořila. Jemné vlnění se Sheeniny zlaté hřívy a způsob, jak večerní úbor zdůrazňoval dívčí figuru, přidalo jí na ženské dramatičnosti, kterou bylo jen zřídka kdy vidět. Dívčí smyslné poprsí, útlý pas, kulatý zadeček a neuvěřitelný nohy způsobovaly, že Barbara ztrácela dech při pohledu na ni. Dokonce bez nalíčení, byla neskutečně nádherná. „Óhh!, Sheeno… „ „Pohleď na mne, Barbaro,“ proneslo děvče, zamilované samo do sebe. „Jsem tak nádherná… Přála bych si, aby moje máma mě mohla vidět… a moje sestra. Vždy chtěla mít sestru, aby mohla s ní sdílet věci… možná, že bych ji mohla vidět… a jejího manžela… „ Sheena si libovala v každém aspektu jejího ženství, jásajíc ze všeho, od pocitu z jejího chmýří, ženské útlosti jejích rukou až po delikátní jemnost jejích malých prstů. „Parfém… ?“ zeptala se. „Chci vonět tak hezky jako vypadám… „ Barbora připravená na takovou prosbu, vytáhla malou sprayovou ampulku parfému z její kabelky, a nastříkala na Sheenino zápěstí příjemnou vůni. Pak v rozumné míře stříkla další dávku ženské vůně lehce do dívčina výstřihu. Sheena třela svoje zápěstí o sebe a pak ho podržela nedaleko u nosu, aby mohla nechat ženskou auru přivát na její chřípí. „Ohhhh… Miluji to… „ šťastně řekla. Melissa vešla do místnosti, podobně nazdobená. Obě děvčata byla krásnější, než které kdy Barbara vůbec viděla. Vzdychla nahlas, když pohlížela na ně, stojíc společně. „Dámy… Vím o jednom pánovi, který čeká na to, aby se setkat s vámi. Dodělám vaše tváře a nehty doma. Pak propíchneme vaše uši, aby jste se mohli vhodně přikrášlit.“ „Potřebuji nějakou rtěnku… Já nemohu jít ven bez rtěnky, přinejmenším… „ stěžovala si Sheena. „Nemám tu právě žádnou u sebe. To bude dobré, miláčku.“ Když stoupaly po schodech, vysoké podpatky všech tří žen zvonily tvrdě a chladně při každém kroku. Nahoře, za výtahem, nový život očekával nová děvčata. Byl by to radostný život stálé mužské společnosti a sexu, ve kterém by každá dívka využila její fyzické přednosti co nevíce a šťastně posloužit mužům. Usmívajíc se, jak by jim roztahovaly svoje nohy, milovaly by jejich rozkazy a vykonávaly by kdejaký sexuální akt, který by si oni přáli, plníc každou sexuální fantazii každého muže, který by je chtěl penetrovat. Náš hlavní hrdina Jeremiáš by vypadl z vysoké školy, protože se stál dívkou, která by trávila svoje dny a noci šťastně hlazením, sáním, a napícháváním sebe sama na tvrdé, zpřímené ptáky, který taky jednou kdysi vlastnil. Oba, jak on tak kdysi náš Arnie, by trávili zbývající část svých životů jako dámy stvořeny pro společnost a sex, jako těch dvacet nebo kolik, které Barbara zasvětila do zázraku ze sexuálního ženství. Žádný z těchto bývalých chlapců by někdy neaspiroval na něco jiného, a bohatí a silní muži by platili štědře za jejich talentované služby jako milenkám a manželkám. To bylo také to, čím Barbara financovala svůj drahý výzkum. Vynořily se z výtahu a vyšly ven do přecpané auly institutu, kde začínaly večerní přednášky. Každý mužský student zůstal strnule hledět na hezky tvarované jemné nohy božských tvarů žen v krátkých tekutě zlatých šatech a ženy v červených minišatech, a nikdo z nich si nepředstavoval, že o hodinu dříve obě byla muži jako oni. Jejich parfém vyplnil všechen vzduch. Z jejich chůze kapal čirý sex a jak muži pošilhávali po obou děvčatech, tak představy vzrušených chlapců byly plné obrázků Sheeny a Melissy, jak jsou nahé v posteli s každým z nich. Sheena věděla, že ji sledují a těšila se škádlením jich, přidávání trochu zvláštního zhoupnutí do svého kroku. Mohla by cítit erekce rostoucí za ní. A ona to milovala. Barbora vedla Sheenu a Melissu ven do chladné noci, její ruce kolem souměrných pasů děvčat. Když ženy vešly na parkoviště, Barbara vytáhnula sadu klíčů z její tobolky. „Mám jedno hezké místo pro vás, mé dámy,“ řekla a otevřela jim dveře lesklého černého Mercedesu. „Ostatní děvčata se již těší na setkání s vámi.“ Všimla si, že chladný noční vzduch způsobil vztyčení Sheeniných velkých bradavek a jak se tiskli neodbytně na tenkou lesklou látku jejího oblečení, jejich lesklý kovový odraz zdůrazňoval jejich přítomnost. „Ostatní děvčata?“ zeptala se Sheena s dětskou naivitou. „Tam jsou ostatní jako jsme my?“ „Kde budeme žít?“ zeptala se Melissa nevinně. To bylo konečné znamení, na které Barbara čekala. Naprosté, permanentní přijetí. Jeremiáš byl pryč, zanechal tuto nádhernou ženu na jeho místě, a Sheenina minulá existence se stala pro ni nezajímavou. Arnie by nikdy neopustil svého přítele, pročež oni byly spolu v jejich nových životech svázáni. Barbora se usmívala. „Budete mít rády ostatní děvčata. Chci, abyste je poznali. Jsou veselé –, všechny žijí spolu, a tráví hodiny mluvením o chlapcích a líčením se navzájem. Je to jako stálá šuškací párty dívek.“ „To vypadá, že bude legrace,“ Sheena se usmívala a instinktivně si podržela svoji sukni vzadu na svých stehnech, když vklouzla na kožené sedadlo. „A jsou tam chlapci?“ Sheena byla vzrušená