Rubriky
Bizardnosti

Příběh mágyně I

Příběh mágyně IProtože bychom neradi někoho znechutili, nebo naopak nudili, dovolujeme si na začátek dvě malé poznámky:1/ Protože k tomuto příběhu hodláme s partnerkou psát ještě další díly, bylo nutné napsat jakýsi úvod, aby pak bylo na co navazovat. Nechcete-li se tím (nesexuálním) úvodem zdržovat a jít rovnou k věci, začněte číst od sedmého odstavce.2/ Nebyli jsme si přesně jisti, do které kategorie příběh zařadit. Dali jsme ho tedy do této, protože bizardní je asi slovo, které ho vystihuje nejvíc. Každopádně ale upozorňujeme čtenáře, že v něm teče krev (neobsahuje žádné týrání a v jistém slova smyslu ani násilí, ale krev ano), takže pokud by Vám krev mohla vadit, nečtěte ho….Gunnel se probrala na studené kamenné podlaze. Otevřela oči a…. nic. Tma. Na okamžik jí problesklo hlavou, že oslepla. Tuto myšlenku však vzápětí zapudila a raději se rozhodla věřit tomu, že opravdu leží v úplné tmě. Ještě stále netušila, kde je, ani jak se sem dostala, nicméně zkusila alespoň vykouzlit světlo. Vyřkla kouzelnou formuli a udělala rychlý pohyb rukama. Nic. Kolem dokola byla stále tma, což ji nepřekvapilo – vzhledem k tomu, že stav, v jakém se nacházela, nebyl k sesílání kouzel právě ten nejvhodnější. Co však překvapivé bylo, že se jí kouzlo podařilo – jen bylo čímsi pohlceno. Pro mladé a nezkušené kouzelníky často není snadné poznat, zda jim jejich kouzlo jednoduše nevyšlo, nebo ho cosi z vnějšku přerušilo. Ovšem Gunnel rozhodně nezkušená nebyla, a proto poznala dokonce i to cosi. Prastaré kouzlo Pás bezpečí, které umí sesílat jen Moudří Draci. Mágyni se okamžitě vrátila paměť. Vykřikla hrůzou!Teď už ví, jak se octla na tomto temném místě…. už je to pár let, co ve svých toulkách po světě narazila na skupinku hrdinů – drakobijců, vedených statečným bojovníkem Aktheltem. Přidala se k nim a účastnila se jejich výprav na Draky, wyrmy, bazilišky a jiné obrovské ještěry. Časem se stala Aktheltovou milenkou a tak už s jeho družinou zůstala. Před několika týdny se začaly šířit zvěsti o tom, že město Nywdagyr je sužováno Drakem, jež se usadil v nedalekých horách. Když Aktheltova družina do Nywdagyru dorazila, slíbil jim starosta města přímo královskou odměnu, pokud problémy města vyřeší. Hrdinové nelenili a vydali se do hor, kde po několika dnech objevili Drakovo doupě. Chtěli ho překvapit a celý boj měl proběhnout rychle a čistě, Drak je však čekal a byl připraven. Gunnel si pamatuje, jak vpadli do jeskyně, kde chtěla Draka omámit prastarou Dračí řečí. Než se však k čemukoliv dostala, než Draka vůbec zahlédla, roztřásla se zem, skály se rozduněly. Gunnel ztratila rovnováhu a upadla. V poslední chvilce zkusila seslat teleportační zaklínadlo, ale marně. Dřív než dokončila kouzelnou formuli, zatmělo se jí před očima a pak už nebylo nic…. až studená kamenná podlaha.Jediná příjemná myšlenka, která teď mágyni proběhla hlavou, byla, že ji nedostal obyčejný Divoký Drak díky nějaké hloupé chybě, kterou udělala…. ne, tohle byl Moudrý Drak. A co se týče Moudrých Draků, většina smrtelníků nemá ani potuchy o jejich existenci. Ba i hrdinové o nich ví pouze to, že pokud se s Moudrým Drakem setkají, jsou buď mrtví, nebo s nimi má Moudrý Drak své plány. Gunnel si mrtvá nepřipadala. Navíc – jakožto zkušená mágyně – věděla o těchto Dracích ještě víc. Nedají se zmámit Dračí řečí. Zamyslela se nad svou situací…. je uvězněná kdesi ve studené skále, střeží ji Moudrý Drak s aktivním kouzlem Pás bezpečí, díky kterému nemůže kouzlit. Dračí řeč na jejího věznitele též nezabírá.Co teď? Ještě žije. Evidentně pouze proto, že její věznitel s ní má nějaké plány…. Rozhodla se nepřemýšlet nad tím, jaké plány to jsou, a raději zkusit zjistit, kde se vlastně nachází. Napřed si zkontrolovala, jestli má u sebe své magické předměty, které by jí mohly nějak pomoci. Víc než fakt, že u sebe žádné věci nemá, ji překvapilo, že místo své róby a pláště má na sobě nějaké lehké hedvábné šaty. Látka byla příjemná na dotyk a velmi jemná. Neviděla se, ale odhadovala, že šaty jsou utkané vesměs z kusů látky a tkaniček, takže bude asi spíš nahá, než oblečená. Spodní prádlo na sobě též neměla. Pomalu a opatrně se postavila. Kolem sebe cítila jen studený vzduch a když rozpažila a zašátrala kolem, její ruce na nic nenarazily. Nejistě se vydala kupředu, nevybírajíce směr – půjde-li pořád rovně, někam dojít musí. Ušla sotva pár kroků, když po své levé ruce vycítila čísi přítomnost. Těžko říct, zda dotyčného ucítila, uslyšela, nebo uviděla nějaký obrys. Bylo jí však jasné, že nejde o Draka, neboť tato postava byla mnohem menší. Neodhadla, jestli má sáh, dva, nebo čtyři, ale rozhodně neměla deset, dvacet, či čtyřicet.,,Kde to jsem?´´, zašeptala nesměle. Osoba se pohnula. ,,Tam, kam jsi sama přišla.´´,,A kdo jste Vy?´´,,Přece ten, kvůli komu jsi sem přišla.´´, odpověděl neznámý DRAČÍ ŘEČÍ!! Gunnel zamrazilo a polil ji studený pot. Nebylo to už ale jen ze strachu; pociťovala spíš uctivou bázeň, vždyť se setkala s Moudrým Drakem!! Ten byl teď pravděpodobně proměněn do nějaké jiné podoby, protože jeho výšku odhadovala asi na čtyři sáhy. ,,Kde jsou mí přátelé?´´, špitla Gunnel. ,,V Nywdagyru. Oplakávají tam Tvou smrt.´´ ,,Mou smrt?´´ ,,Jistě, viděli Tě umřít.´´ ,,Ale proč?´´ ,,Trošku jsem je zmámil, aby je třeba nenapadlo jít tě hledat.´´ Takže Gunnel je pro celý svět mrtvá. Ví o ní jen tento Drak, který s ní má v plánu…. cosi. Ale proč zrovna s ní? To měl plán pro jakéhokoliv mága, který ho přijde zabít? Ne, to jistě ne, protože…. ,,….protože jsi sem nepřišla jen tak ze své vůle´´, přerušil ji v rozjímání Drak, který četl její myšlenky.,,Přišla jsi proto, že já jsem chtěl, abys přišla…. dokonce jsi začala lovit Draky a přidala se k Aktheltovi jen proto, aby ses tu se mnou mohla setkat. Sama možná tušíš, jak jsem mocný a že pro mě není problém něco takového zařídit.´´ Gunnel to věděla.,,Nicméně já vím, s kým mám tu čest, Gunnel, i když Ty sama nevíš nic o mně.´´, pravil Drak a vykročil směrem k ní. Zároveň vykouzlil v místnosti světlo, takže si mohla Gunnel vše lépe prohlédnout. Nacházeli se ve velmi prostorné sluji, jejíž rozměry si netroufala odhadnout, ale byla obrovská. Velmi ji překvapila Drakova velikost. Byl vysoký přibližně pouhé čtyři sáhy. S tak malým Drakem se nikdy předtím nesetkala. Též si konečně mohla prohlédnout, v čem je vlastně oblečena. Měla na sobě průhledné červené šaty velmi zvláštního střihu. Sestávaly se v podstatě z nesouměrných kusů látky, které držely pohromadě svázány asi na půl coulu tlustými tkaničkami ze stejného materiálu. Přestože byly tak lehké, rozhodně nebyly volné. Obepínaly její tělo a podtrhovaly její ženské křivky. Drobounké ruce měla spíše nahé, pravé rameno též, levé zahalené, nicméně tak, že látka ještě podtrhovala její vystupující klíční kosti. Pevná a plná velká prsa látka kopírovala naprosto přesně, stejně jako malé bříško. Její klín látka zastírala asi z poloviny, nicméně byla tak průhledná, že byl vidět stín jejího ochlupení. Jen kolem dlouhých nohou šaty povlávaly.,,Jmenuji se Atrajddad´´, představil se drak, když k ní došel na dosah.,,Když mi bylo asi pět set let, stala se menší nehoda v magickém kruhu, kde jsem se právě nacházel…. v důsledku toho došlo k menší změně na mém těle a můj růst se zastavil. Nyní už bych samozřejmě dokázal opět začít růst, kdybych se o to snažil, ale mezitím jsem objevil hodně výhod této velikosti.´´, odpověděl Drak Gunnel na další z jejích nevyřčených otázek.,,Proč mi nepovíš, co se mnou chceš dělat??´´, pomyslela si mágyně.,,Dobrá tedy, přímo k věci´´, řekl Atrajddad.,,Chci se s tebou milovat. Chci okusit milování se ženou.´´ Gunnel na chvíli ztratila řeč:,,Tohle všechno pro milování se mnou?´´, pomyslela si. Přišla další odpověď na nevyslovenou otázku:,,Samozřejmě nejen pro milování, ale rozhodně také pro milování.´´ Mágyně jen doufala, že tento Drak nemá ten zlozvyk jako někteří jiní, které znala, a totiž, že když na sebe brali lidské podoby, nezohledňovali svůj věk, a tak už párkrát viděla, jak by mohl vypadat několik tisíc let starý člověk. Ať to bude jak chce, rozhodla se, že Atrajddadovi dobrovolně splní vše, co od ní bude žádat – beztak má dostatek prostředků, aby ji k tomu donutil.Udělala krok směrem k Drakovi, ještě víc napřímila postavu, vypnula hruď a s hrdlem mírně zvráceným vzad lehce zaklonila hlavu. Čekala na podobu, do které se Drak převtělí. Ten jí však místo toho velmi prudkým pohybem podrazil nohy a obratně ji zachytil do svých křídel, která rychle obrátil před sebe. Teď se Gunnel vůbec nedotýkala země a nechala se nést Drakem. Nebylo to až tak rozdílné od toho, když muž nese ženu v náručí, jen do křídel byla zabalená celá. Překvapilo ji, jak velký prostor Drak obepíná křídly, protože mezi jeho a jejím tělem byla značná mezera. Najednou si uvědomila, že už neleží v křídlech, ale že levituje někde v křídly ohraničeném prostoru. Celého jejího těla se postupně začínalo jemně dotýkat tělo Atrajddadovo. Zděšeně si uvědomila, že si pro milování s ní nechce brát lidskou podobu!!V dalších chvílích ale všechny její strachy přebil příjemný pocit jemnosti dotyků. Milenec se vlnil kolem Gunnel tak, že ji jemně hladil křídly a různými výběžky těla, o kterých neměla – ačkoliv byla dračí anatomie dost znalá – ani ponětí. Tohle trvalo docela dlouho a mágyně začala pociťovat vzrušení. Atrajddad ji občas mezi hlazením jemně škrábl nějakým drápem či zubem. Náhle Gunnel ucítila horký dech mezi stehny. Ani nepostřehla, že si ji Drak otočil ve svých křídlech tak, že nyní směřovala jeho hlava k jejím nohám a naopak. Stehna však zcela instinktivně rozevřela. Horký a prudký dech – o něco teplejší než lidský – ji velmi vzrušoval a toužila, aby už konečně polaskal její klitoris a svatyňku jazykem. Ten na sebe nedal dlouho čekat. Za několik okamžiků se Atrajddadův jazyk – k překvapení mágyně velmi jemný – dotkl jejího poštěváčku. Pouze se lehoučce dotkl a zas oddálil. Gunnel zavzdychala. Drak ji začal jemně lízat, pomalinku a citlivě. Mágyně se vznášela někde mezi jeho křídly, která ji úplně obklopovala. Strach ji opustil úplně a už se zcela oddávala rozkoši. Jazyk jí přejížděl po klitorisu, začínal zrychlovat, ale nikoliv přitlačovat, stále ji lízal velmi jemně. Z jemně pootevřených rtů Gunnel začaly unikat milostné steny. Atrajddadovi se to zjevně líbilo, protože jeho jazyk začal přejíždět kolem její pussynky vášnivěji. Milostné vzdechy mágyně se postupně proměňovaly v hlasité výkřiky, které Draka vzrušovaly k nepříčetnosti, což během chvilky poznala i Gunnel. Penis už byl natolik ztopořený, že se dotýkal jejího obličeje. Jeho velikost ji ani nepřekvapovala, dračí anatomii znala poměrně dobře. Když se jeho špičky dotkla jazykem, ucítila slanou chuť. Ne však nepříjemně slanou – byla přirozená a docela dobrá. Milenec zafuněl. Gunnel se jeho funění líbilo a začala jeho penis lízat kolem dokola obrovského žaludu a pak i dál, kam až se dokázala dostat. Cítila, jak se jeho tělo vzpíná a vytušila, že se i lehce chvěje. Vzala ho do pusy, vtáhla jazykem a ochutnala ho. Byl slaný, bylo znát, že není lidský. Začala pohybovat hlavou dopředu a dozadu a ústy ho sála a přitom laskala jazykem. Představovala si, jaké to asi bude, až se jí zaboří do mokré mušličky, kde teď rejdil jeho rozeklaný jazyk. Vůbec netušila, že Draci umí ovládat tak bravurně obě špičky svého jazyka. Jedna špička jí stále dráždila klitoris, velmi vášnivě, občas rychle, občas pomaličku a pohrávala si s ním jako s malým hráškem a přehazovala si jej ze strany na stranu. Druhá špička se postupně zabořovala hlouběji a hlouběji do její vlhké kundičky. Rozměry jedné špičky dračího jazyka přibližně odpovídaly rozměrům mužského přirození, rozdíl byl pouze ve tvaru. Vzrušením vybičovaná Gunnel se rozhodla, že Drakovi ukáže, co její pusinka všechno umí. Sála jeho úd, třela se o něj jazykem a pevně ho svírala rty. Napřed ho jen lehce kouřila, nepouštěla si ho moc daleko, ale hrála si s ním rtíky na konci žaludu, což se mu evidentně moc líbilo…. a to ještě nevěděl, co ho čeká dál. Gunnel si ho začala pouštět dál a dál, hlouběji do úst. Občas jí narazil do měkkého patra, takže sice zadávila, ale byla zvyklá to překonávat. Prudce pohybovala hlavou, její vlasy poletovaly kolem. V tom Gunnel zaklonila krk a pokusila se uvolnit. Dračí úd jí celkem přirozeně vklouzl dál do krku. Mágyně tuhle praktiku sice ovládala dobře, ale neměla zkušenosti s penisem podobných rozměrů. Ten jí teď doslova roztahoval zevnitř její půvabný krček a dral se dál a dál, že po chvilce nemohla vůbec dýchat. Rozhodla se však, že ještě pár okamžiků vydrží. Atrajddad jí zabořil penis hodně hluboko, ale když zjistil, že dál už to nejde, začal přirážet. Gunnel využila situace, a snažila se přidechovat nosem. Tak roztažený krk ještě nikdy předtím neměla, takže byla trošku vyvedená z rovnováhy a než se jí podařilo synchronizovat svůj dech s dračím přirážením, několikrát velmi mocně zadávila, nicméně jeho úd byl tak dlouhý a masivní, že tím ani nevytlačila ven. Když se jí konečně podařilo stabilizovat dýchání, propadla znovu rozkoši ženy, která má až hluboko v krku dračí penis a klitoris s jeskyňkou dráždí zároveň dračí jazyk. Cítila, jak se její tělo blíží k prvnímu vyvrcholení. Vlna rozkoše jí otřásla po celém těle až po konečky prstů. Nestihla se ani pořádně uvolnit a po prvním orgasmu následoval hned druhý, i když ne tak intenzivní. Zrovna, když jí proběhla hlavou myšlenka, jak dlouho asi trvá Drakům, než dospějí k orgasmu, se Atrajddad vzepjal a vyrval jazyk z útrob její pussynky, aby mohl stranou vyfouknout palčivě horký vzduch a nepopálil ji přitom. Pak dlouze zařičel a zabodl svůj úd mágyni do hrdla ještě hlouběji, než kdy předtím. Naštěstí něco podobného čekala, nadechla se předem. Co ale nečekala byl dračí ohromný výstřik, který naplnil nejen její krk, ale – i přesto, jak zuřivě se snažila polykat – vydral se jí ven ústy po kraji dračího přirození a doslova zmáčel celý její obličej, vlasy, i tělo. Její hrdlo začalo dávit a navíc jí vzhledem k délce dračí ejakulace přestával stačit kyslík a ona se pomalu dusila. Když sebou její tělo začalo trhaně škubat, Atrajddad poznal, že něco není v pořádku, a sám se z ní vymanil. Tohle ale rozhodně nebyl konec….Zmatená Gunnel si všimla, že si ji Drak opět otáčí ve svých křídlech. Její vzrušení však neustupovalo. Dračí penis se přibližoval k její pussynce a ona se uvolňovala, protože věděla, že tohle nebude jako s člověkem. Obří úd se jí chvíli dotýkal kolem kundičky, dráždil její klitoris a Atrajddadův jazyk mezitím rejdil v jejím oušku, až jí z toho naskočila husí kůže. Když byla její svatyňka už úplně mokrá, vklouzl Drak dovnitř. Napřed pouze žaludem, což ji ale i tak ze značné části zaplnilo. Začal si pomalu klestit cestu dál, vyburcován jejím křikem. Nerozpoznával, jestli křičí slastí nebo bolestí…. ve skutečnosti to bylo obojí zároveň. Když se Drak dostal až tak daleko, že už dál nemohl, byla Gunnel doslova plná. Cítila přitom známý pocit, jako když se miluje s hodně vyvinutým mužem…. z podbřišku jí do celého těla vycházela ta zvláštní bolest, kterou cítila vždy, když se někdo dostal až na konec, a která byla skutečně velmi příjemná. Atrajddad ji svou velikostí a hlavně tloušťkou ještě umocnil. Z úst mágyně se ozýval hlasitý křik a když začal Drak přirážet, zalapala po dechu. V první chvíli začaly jejím tělem projíždět křeče a sama nevěděla, zda cítí bolest, rozkoš, či obojí, co teď splývá v jedno. Její řev rozpaloval jeho touhu a přirážel stále rychleji a vášnivěji. Gunnel se pomalu probírala z prvotního ochromení a prožívala milostnou slast, jakou nezažila nikdy předtím. Atrajddadův rozeklaný jazyk dráždil jednou špičkou její ouško a druhou špičkou jí zajížděl mezi rtíky, kde mu mágyně vycházela vstříc svým jazykem. Oba dva spalovala neskutečná vášeň, ani jeden z nich ještě podobné milování nikdy předtím nepoznal. Milenec zrychlil tempo přirážení do takové míry, kterou Gunnel nikdy u člověka nezažila. Naštěstí byla její pussynka doslova zaplavena milostnou šťávou a tak jí ani tato rychlost nevadila, ba naopak, vzrušovalo ji to ještě víc! Napjala se, z úst jí unikl mocný sten a zaťala nehty do dračí tlamy, když jejím tělem projela vlna orgasmu. Atrajddad se rozohňoval stále víc, oddychoval prudčeji a prudčeji, až mágyně dostala strach, jestli se nezapomene kontrolovat a nepopálí ji svým dechem. Za několik okamžiků si však na nějaké obavy ani nevzpomněla, protože ji zaplavila další vlna vzrušení. Z hrdla se jí dral křik, který se ozvěnou nesl po celé obrovské jeskyni. Atrajddadův dech začal být nesnesitelně horký, ale ona to nevnímala, soustředila se jen na tu neuvěřitelnou slast, kterou pociťovala. Blížila se k orgasmu. Drak, stále čtoucí Gunneliny myšlenky, se rozhodl, že vyvrcholí společně s ní. Jejich těla se vzepjala v milostné křeči, celou jeskyní otřásal jejich řev, tentokrát i dračí. Z jeho tlamy, kterou včas stačil odvrátit, se vyvalil oblak horkého vzduchu. Ačkoliv na žár si pozor dal, jeho drápy se zaťaly do těla mágyně a zanechaly na něm krvavé šrámy. Proud dračího spermatu ucítila velmi intenzivně, ale už ne tak silný jako ten první.Ačkoliv byla Gunnel už skoro na konci sil, její milenec vypadal, že chce stále pokračovat. Při posledním orgasmu se jí zatmělo před očima a zatočila se jí hlava, takže teď vůbec nevěděla, v jaké poloze vzhledem k Drakovi se nachází. Ucítila ve své pussynce znovu jednu špičku dračího jazyka. Druhá jí však nedráždila klitoris, ale přejížděla kolem konečníku. Naprosto vyčerpanou Gunnel začalo znovu jímat vzrušení. Cítila, jak se jeho jazyk zabořuje zároveň do jejího zadečku i chtivé mušličky. Jazyk byl velmi jemný a navíc kluzký, takže i do jejího análního otvoru pronikl – s podivem mágyně – naprosto hladce. Chtíč ji už zase ovládl a její únava byla ta tam. Začala divoce přirážet pussynkou i zadečkem proti dlouhému dračímu jazyku. Celá propocená a chvějící se, znovu a znovu se na něj nabodávala. Atrajddad jí vycházel jazykem vstříc a počkal, až tak dosáhne vyvrcholení. Tentokrát byl orgasmus o něco slabší, ale i tak si ho užila. Milenec z ní vytáhl jazyk a kroužil s ním kolem jejího konečníku. Mágyně cítila, že mu z jazyka ukapává jakýsi zvláštní sliz. V momentě, kdy jí napadlo, co může následovat už cítila dračí úd mezi půlkami, jak se blížil k zadní dírce. Zatnula zuby, přivřela oči a se zatajeným dechem se připravovala.Drak v jejích myšlenkách jasně viděl strach. Ani tak zkušená žena, jakou Gunnel bezpochyby byla, se nedokázala úplně uvolnit. Atrajddad to plně chápal – ostatně na to, abyste pozorovali jisté anatomické nesrovnalosti mezi překrásným zadečkem drobné ženy a obřím pyjem draka, nemusíte být zdaleka tak chytří a pozorní, jako byl on. Vyňal svůj úd ze sevření jejích půlek. Mágyni to překvapilo, ale než stihla jakkoliv zareagovat, byla opět přetáčena dračími křídly. Tam, kde byl před chvilkou ohromný penis, se nyní nacházel příjemný a mrštný jazyk. Mágyně se začala chvět. Hlavou jí probleskla myšlenka, proč se Drak vzdal potěšení ze souložení její prdelky. ,,Nechtělas to.´´, zazněla jí v hlavě odpověď. Teď, když se jeho jazyk nemohl soustředit na mluvení, slyšela jeho hlas přímo v mysli. I přes všechno vzrušení se v jejím mozku vydrala na povrch ostrá myšlenka: ,,Abys mě tu držel, jsem snad chtěla??´´ Odpověď ,,Ano.´´ ji vzrušila snad ještě víc, než jeho jazyk, který si pohrával s jejím poštěváčkem a lehce dráždil střídavě pysky a zadní dírku. Proč by lhal? Beztak ji měl ve své moci a ona nemohla dělat vůbec nic. ,,Takže tohle chci, ale zatím o tom nevím?´´ ,,Tak nějak….´´ Gunnel sama nevěděla proč, snad za to mohla ženská intuice, ale věřila mu. A ještě víc ji překvapovalo, jak jí tato myšlenka dělala dobře a jak ji k nepříčetnosti vzrušovala! Vůbec se nepoznávala. ,,Pak chci také, aby sis se mnou užil VŠEHO, čeho si užít chceš! Projeď mi můj zadeček, DĚLEJ!!´´, křičela na něj! ,,Bude to bolet.´´ ,,UDĚLEJ TO!!´´Atrajddad ji zase udělal kluzkou tím neznámým slizem a přetočil ji křídly. V jeho pohybech cítila jistou rozpačitost, asi byl překvapen, i když vzrušení bylo silnější. Mezi kluzkými půlkami ucítila tu věc ohromných rozměrů. Ale tentokrát se nebála, byla naprosto uvolněná. Sama sebou překvapena, chtěla mu udělat dobře, chtěla být pro něj ta nejlepší! Dračí úd se pomalinku zabořil do jejího konečníku a roztáhl ho do neuvěřitelných rozměrů. Gunnel zavyla bolestí, ale v zápětí zatnula zuby a chtěla, aby pokračoval. Ač ji tohle fyzicky nevzrušovalo, přinášelo jí to jiné uspokojení…. a nebylo nepodobné tomu, když chce člověk udělat něco pro milovanou osobu, bez ohledu na cokoliv. Líbilo se jí to. Začala si sama mnout klitoris rukou, neboť věděla, že tímto způsobem ji milenec asi další orgasmus nepřivodí. Ten ji opatrně souložil špičkou penisu, sotva do ní vnořil víc, než žalud. Pravděpodobně byla tak uvolněná, že ji ani nenatrhl, protože bolest ustupovala. Jediné, co po nějaké chvíli pociťovala, bylo vzrušení, a tak pokračovala v dráždění poštěváčku svou rukou s krásnými pěstěnými nehty.Vzrušení jí skoro zatemnilo mysl: ,,Chci, abys šel OPRAVDU do mě!!´´ ,,Tím bych Tě zabil, Gunnel.´´ ,,Použij magii a POJĎ DO MĚ!! Vím, že znáš i léčivá zaklínadla.´´ A navíc – ač nevím proč – ti věřím, dodala v duchu, ačkoliv jí v zápětí došlo, že to mohla klidně vyslovit – mágyně jejích schopností nebývaly zvyklé na to, že by jim někdo četl myšlenky…. Atrajddad vyřkl několik kouzlených slov, které Gunnel neznala, ale sama na sobě pocítila jejich účinek. Ačkoliv ji zaklínadlo nijak neotupělo, přestala pociťovat bolest jakéhokoliv druhu.Její vzrušení už teď nezpůsobovala jen ta půvabná drobná ručka, ale i tlak v konečníku. ,,Tak pojď už!! Jsem tvá!!´´ Na ta slova Drak mocně přirazil. Vůbec to nebolelo, naopak ji vzrušoval tlak v zadečku. Vzhledem k velikosti odhadovala, že jeho špičku může mít někde mezi plícemi. Začal divoce a rychle přirážet, dostával se stále hlouběji. Pravděpodobně jí trhal všechny orgány v břišní dutině, protože po její ruce začala stékat krev. Ona ale znala sílu Dračí magie. Zůstávala v klidu a plně se mu oddávala. Nechala si rvát tělo zevnitř a soustředila se na ruku v klíně, která jí tak zkušeně mačkala poštěváček a občas zajížděla tenkým prstíkem dovnitř. Tempo masturbování přizpůsobila dračímu přirážení.Najednou jí došlo, že díky kouzlu nemusí ani dýchat, protože její plíce budou pravděpodobně rozervané na kusy. Napadla ji zvrácená myšlenka, kterou se Atrajddad jal okamžitě realizovat. Přestal zuřivě přirážet a nabodával si masturbující mágyni stále hlouběji na své přirození, až se jí pomalu dostal spodem do krku. Tak takhle muže skutečně nikdy necítila. A bez potřeby dýchání to bylo kupodivu příjemné! Byl v ní už úplně celý, ale ona chtěla zkusit víc. Prohnula se v zádech, čímž získala ještě několik centimetrů a jeho pyj se jí octl v puse, což bylo přesně to, co tím pohybem sledovala. Nabodnutá na dračím kůlu ho začala na špičce dráždit jazykem a nepřestávala si honit poštěváček svou půvabnou ručičkou.Věděla, že už dlouho nevydrží, stejně jako cítila, že ani on ne. Zrychlila tempo lízání a do pussynky si vsunula čtyři prstíky, zatímco palec s krásným dlouhým nehtem dráždil její klitoris. Tenhle způsob masturbace objevila až po mnoha letech hraní si se sebou. Druhou rukou se hladila na bříšku, stehnech a prsou; občas stiskla jednu z bradavek. V momentě, kdy její pusu zaplavily přívaly dračího semene, prožila krásný orgasmus. Sperma ji teklo z pusy ve velkých proudech, pravděpodobně smíšeno s krví. Když rukou zabloudila k zadní dírce, seznala, že teď z ní krev přímo prýští a zalekla se, jestli má Atrajddad skutečně vše pod kontrolou, nebo jestli ji dokonce takto neplánoval použít jen jednou. Začalo se jí chtít spát a cítila, že už se vzhůru moc dlouho neudrží. Beztak už ztratila tolik krve, že ji musí držet při vědomí pouze nějaké kouzlo, které jí teď však nařizovalo usnout. Její bezvládné a nádherné tělo, stále nabodnuté na milenci, se zhroutilo v bezvědomí…