Rubriky
BDSM

Neznámý – třetí část

,,Ne-teď-ne,“ opakovala Hanka pořád dokola a byla na samém pokraji mdloby. ,,Prosím, prosím,“ vzdychala a sama se snažila ještě víc rozevřít nohy.Neznámý ji neposlechl, místo toho jí dal ochutnat její vlastní šťávy. Chtivě po jeho prstech chňapla a začala je zkušeně olizovat. Ale to nebylo ono. Potřebovala mít něco uvnitř sebe.Opět ji nechal být. Odešel k poličce. Hanka slyšela, jak otevírá nějaké krabičky a cosi vybaluje z plastového obalu. Pak se ozvaly kroky a jeho charismatický hlas: ,,Teď si spolu trochu pohrajeme, co říkáš?“ Dychtivě souhlasila. Už se vůbec nestyděla. Okamžik na to však vyjekla bolestí, protože jí neznámý na obě bradavky přicvakl pevně kovové kolíčky. ,,Snad tě to nebolí?“ zeptal se udiveně.Hanka nic neříkala. První záchvěv bolesti překonala a teď se jí to začínalo líbit. Moc. I při sebemenším pohybu cítila, jak jí od prsou vystřelují jehličky rozkoše směrem ke klínu. ,,A to je teprve začátek,“ upozornil ji neznámý chlípně. Hanka si olízla rty. Neznámý mluvil dál: ,,Ale ještě než začneme, podívám se pěkně, jak si umíš hrát sama se sebou…. Chvilku počkej.“Hance trochu zatrnulo. Když nemusela nic dělat, jen si užívala, byla nádherně uvolněná a vzrušená. Ale teď, když bude muset masturbovat před úplně cizím člověkem?Neznámý z rohu místnosti přisunul vysokou stoličku. Pasovala Hance přesně pod zadeček a on jí přikázal, ať si sedne. Potom jí uvolnil obě ruce. Nejdřív jí bezvládně klesly podél těla a musela se do nich opět rozproudit krev.Druhou, už nižší židli, měl neznámý pro sebe. Postavil ji těsně před Hanku, sotva třicet čísel od ní. Když se usadil, přímo před očima měl její roztaženou kundičku. Stačilo trochu natáhnout krk, a ….,,Tak začni,“ přikázal jí a bylo úžasné sledovat, v jakých je rozpacích. Ale přemohla se a dodala si odvahu. Začala si rukama pomalu hladit celé přirození, jen poštěváčku se vyhýbala. To byl zlatý hřeb celého představení. Neznámý jako z první řady viděl, jak se celá nádherně rozevírá touhou. ,,No tak, přestaň se jen hladit,“ pobídl ji, protože věděl, že na to čekala. A ona ho poslechla, zvedla jednu ruku k ústům a naslinila si několik prstů. Pak ruku zpustila zpět, druhou si rozevřela stydké pysky a dva prsty na krajíček zasunula do své jeskyňky. ,,Víc,“ vydechl neznámý a sám si začal hladit svou ohromnou bouli v rozkroku. Hanka opět vyplnila jeho přání a zmizely v ní téměř její celé dva prsty. Bylo však vidět, jak je stále napjatá. Nepohodlná poloha jí nedovolovala uvolnit se. Přesto se však začala plynulými pohyby protahovat. Neznámý ten pohled nevydržel a rozepnul si kalhoty. Penis už měl napjatý k prasknutí, stačilo několik správných doteků a začal by stříkat. Ale on chttěl svůj orgasmus co nejvíc oddálit. Vždycky si jen párkrát přetáhl předkožku přes žalud a pak začal schválně myslet na něco jiného. Tento trik zabíral.Hanka přirážela na své vlastní prsty a vzdychala. Její rozpaky už byly dávno zapomenuty. Mílovými kroky se blížila k vrcholu. Prsty druhé ruky si rejdila samém středu své slasti. A zrychlovala. Vtom se ozval neznámý: ,,Teď přestaň!“,,Né-já-nemůžů!“ kvílela Hanka. Přece si orgasmus tentokrát nenechá utéct! Neznámý ještě nějak protestoval, ale to už ona neslyšela. Prsa se jí vzedmula do výšky, zapřela se rukama o zadní okraj sedátka a zaklonila hlavu. Pak její vnímání přehlušil hlasitý výkřik, který se jí vydral z úst. Nic nebylo důležité, v tu chvíli byla jen ona, zaplavovaly ji vlny rozkoše a ona, aniž by o tom věděla, zkrápěla svojí šťávou obličej a ruce neznámého.Neznámý k ní přistoupil a pevně stiskl kovové kolíčky na bradavkách, až jí vytryskly slzy. ,,Tys mě neposlechla,“ zavrčel a znělo to zle. ,,Užila sis to aspoň?“,,Ano,“ přiznala ještě udýchaná Hanka popravdě, přestože jí proběhnul strach.,,Výborně, tak teď si pohrajeme spolu. Připrav se.“Připrav se? Jak se asi měla připravit? -Neznámý jí vzal ruce a opět je spoutal nad hlavou. Provaz protáhl hákem ve stropě a zatáhl, takže se Hanka úplně nadzvedla z promáčené stoličky. Neznámý stoličku odkopnul, až se s rachotem převrátila na zem. Hanka sebou polekaně škubla a neznámý se tentokrát zasmál nahlas a hrubě.Když se ujistil, že jsou pouta pevně utažená a že se Hanka nemůže moc hýbat, došel neznámý pro další kolíčky a secvakl jimi Hance stydké pysky k sobě. Zasténala. Bolelo to. Přitiskl se k ní a varoval ji: ,,Teď budeš mlčet, jinak to bude mnohem horší, rozumíš?“ Roztřeseně přikývla a zpod šátku se jí začaly kutálet slzy. Veškeré vzrušení z ní vyprchalo. ,,Výborně, hodná holčička,“ pochválil ji neznámý a kousl ji do ušního lalůčku.Pak si kleknul. Vysvobozené mužství se mu hrdě vypínalo nad rozepnutými kalhotami. V ruce se mu třpytilo něco chladného a stříbrného. Odložil to na zem a roztáhl Hance půlky od sebe. Vystrčil jazyk a přitiskl ho Hance na anální otvor. Svěrač měla pevně stažený, ale po několika minutách intenzívního lízání začal povolovat. Neznámý jí to zadečku strčil prst. V duchu si říkal, jak je od něj ohleduplné, že ji takhle připraví…