Rubriky
Incest

Nádherný víkend – 2. kapitola

Návštěva přijela již po obědě. Strýc byl menší postavy již s vpost_titleitelným bříškem ale s vlasatou kšticí. Teta byla rovněž menší postavy, pěkně kulaťoučká, tak akorát do ruky jak říkal mlsně náš táta. Bylo na ní všechno kulaťoučké a měkoučké. Ráda a často se smála, možná díky své kulatosti. Holky byly normální holky, téměř k nerozeznání od sebe, s krátkými hnědými vlasy a s již náznaky prsou. Hned při příchodu začalo vítání, objímání a hubičkování a nejvíce objímal strejda mně a táta tetu Alici. Teta mně k sobě také přimáčkla, až jsem ucítil měkkost jejích prsou a stydlivě jsem se za tetina smíchu odtáhl. Strýc mně poplácal po zádech a nezapomněl mně rukou přejet po zadku, což dělával s oblibou. Holky se jenom chichotaly a za silného červenání se nechaly políbit od otce. Na mně pohlédly se zájmem ale hned se začaly bavit s Evkou. Dospělí se pustili do vyprávění rodinných záležitostí a plánování večera. My jsme zatím přešli do Evina pokoje. Holky začaly spřádat plány co budeme dělat večer. Bylo jasné, že budeme doma. Podle dvojčat, které vyslechly povídání svých rodičů, se dospělí těšili na sex ve čtyřech. Minule se jim to prý velice líbilo. Neměli jsme o tom pochopitelně ani potuchy, neboť nás zahnali spát. „A co kdybychom si to také rozdali? Přece si nebudeme hrát s panenkami? “ řekl jsem schválně provokativně. Evka se hned nadšeně přpost_titleala, že by to bylo jistě príma. Dvojčata vykulila oči nad naším návrhem. Tak jim Evka prozradila naše tajemství a pokračovala „Jistě již nejste panny, že ne?“ zeptala se přímo. Šokované holky horlivě zakroutily hlavou, že ne. „ No tak o co jde? Jirka nás zvládne všechny a my si alespoň užijeme jako rodiče!“ pokračovala Evka. Dvojčata se na sebe podívala a pak začala ze sebe nesměle soukat, že to ještě s klukem nedělaly. „Jakto, když již nejste panny?“ podivil jsem se . Vylezlo z nich, že se o panenství připravily sami, pomocí zvláštního robertka. Překvapeně jsme je s Evkou požádali, aby nám to předvedli. „Dobře, ale vy nám s Evou předvedete, jak to dělá kluk s holkou!“ daly najevo svoji zvědavost. Tak jsme se dohodli, že až nás dospělí večer vyženou spát, dáme si do těla. Večer se vyvíjel podle našich odhadů. Dospělí se pustili do pití vína a bůhvíčeho dalšího a začali být stále rozjařilejší. Pak najednou někoho z nich napadlo, že si rozdají svlékací mariáš. A nato nám přikázali, že již je dost hodin abychom šli spát. „Nebo se dívejte u vás v pokoji na telku, ale nás již nechte v klpost_titleu!“ přikázal nedočkavý otec, šilhající na tetino poprsí. Rychle jsme se umyli a zahučeli do Evina pokoje, kde měly holky spát. Eva pustila na hlas televizi a začali jsme se domlouvat na programu. Přitom jsme začali rovněž popíjet víno, odcizené dospělým. Nakonec jsme se dohodli, že začnou dvojčata s ukázkou, jak se zbavila panenství. Na jejich svítících očích bylo vpost_titleět, že s pitím vína nemají žádné zkušenosti. A jak jim víno stoupalo do hlavy, začaly ztrácet zábrany. Rychle si svlékly noční košilky a stály před námi nahé, jako dvě panenky. Prsíčka jako malé jehlánky ještě v rozpuku, na hrotech jako třešničky malinké kulaté bradavky. Začaly se vzájemně hladit a líbat a bylo vpost_titleět, že v tom mají praxi. Určitě si takto hrály často. Rychle se dostaly přes hroty svých nevyvinutých ňader na bříška a ještě níž. Zkušeně se položily jedna na druhou tak, aby si mohly vzájemně ústy dráždit svá přirození. Mezi nohama byly ještě skoro holé, ale jazyky pracovaly zkušeně, jak bylo znát z jejich hekání a vzdychání. Za chvíli již jim tento způsob laskání nestačil. Romana, která ležela nahoře, vstala a ze své tašky vyndala zvláštní předmět. Ještě jsem ho nikdy nevpost_titleěl a v první chvíli jsem ani netušil, k čemu může sloužit. Vypadal vlastně jako dlouhé mužské přirození ale oboustranné. Vzápětí jsem pochopil. To když Romana nasadila jeden konec na dírku Ivči a druhý si připravila před svojí kundičku. Pomalu se začaly k sobě tisknout a přitom zasouvaly každá svůj konec do sebe. Nástroj byl hodně dlouhý a nečekal jsem, že by se vešel do obou děvčat. Ta si však s jeho délkou nějak poradila, protože náhle byla svými klíny těsně u sebe. Po tomto opatrném začátku začaly každá na svém konci přirážet jako na skutečné mužském pyji a přitom se vzájemně laskaly na prsou. Stále silnější vzdechy naznačovaly, že se děvčata dostávají do finále. Jejich pohyby proti sobě se zrychlovaly a děvčata se dostávala do extáze. První vypukl orgasmus u Ivči. Uchopila najednou křečovitě vyčnívající dráždící nástroj oběma rukama a snažila se jej do sebe zarazit ještě hlouběji. Přitom se kroutila a svíjela jako pominutá. Pohled na svíjející se sestru rozžhavil i Romanu. Začala sténat a rychle jezdit na dráždpost_titlele sem a tam. Uchopila sestru za zadek a snažila se jí co nejvíce přirazit k sobě v naději, že se do ní dostane ještě delší kus pánské náhražky. Byla to vzrušující podívaná a mně i sestru začala rovněž přivádět do varu. Rychle jsme ze sebe shodily noční prádlo a Evka se vrhla na mého již docela tvrdého ptáka. Začala již vydechujícím dvojčatům předvádět práci na mužském přirození a počínala si velmi zkušeně. Odborně jej zpracovávala jazykem a nezapomněla na žádné jeho vzrušivé místo. Chvílemi střídala jazyk s rukama a dvojčatům mohly vypadnout oči. S úžasem pozorovaly Evku jak oběma rukama svírá a honí mého ptáka v celé jeho délce a za moment se zase snaží zasunout si jej do úst. S tím měla přece jenom problémy, vzhledem k jeho průměru, ale přece se jí to nějak zdařilo. Protože jsem začínal mít dost, přerušil jsem jí tím, že jsem se vyvlékl z jejích rukou a úst. Přesunul jsem ji tak, aby si lehla zády na okraj postele, s nohama visícíma dolů a poklekl mezi ně. Nyní jsem já začal jazykem a později i prsty dráždit a laskat její otevírající se přirození. Zvláštní pozornost jsem věnoval Evinu krásnému poštěváku, zvětšujícímu se a tvrdnoucímu pod náporem mého jazyka. To již Eva začala vzdychat a sténat rozkoší. Vyměnil jsem proto jazyk a prsty za mého bojovníka. Lehce jsem jej přisunul před Evinu již roztouženou štěrbinku a začal jej pomalu zasouvat do její pochvy. Lehkým kroužením za současného posunování jsem napomáhal přizpůsobování Eviny pochvy mému objemu a pomalu se zasouval až na dno jejího lůna. Lehce vykřikla když mně ucítila na dně ve svých útrobách a začala se sama ke mně přirážet. Opatrně jsem ptáka vytáhl až na kraj a začal vsouvat pomalu znova. Pokračoval jsem tímto pomalým tempem a Evka začala dávat najevo, že je to pro ní nesnesitelně dráždivé. Snažila se sama tempo urychlit přirážením na mně, ale já ji pevně svíral rukama boky a jejímu protipohybu tak bránil. Měl jsem ji tak ve své moci a diktoval jsem tempo její rozkoše. Začala se svíjet rozkoší a žebronit, abych zrychlil. Pustil jsem tedy její boky a přesunul svoje ruce na její prsy. Byla to rozkoš cítit v rukou tu nádhernou pružnost pevného dívčího prsu a tvrdost její naběhlé bradavky. Sklonil jsem při zrychlujícím tempu přirážení hlavu a vsál jednu její bradavku do úst. Drtil jsem ji něžně mezi rty a nutil ji tak ke sténání rozkoší. Začala se pode mnou svíjet jako pominutá a já ucítil jak se jí kundička začíná poškubávat a stahovat v milostné křeči na mém napínáku. Nadzvedl jsem Evce nohy až na moje ramena, abych ještě usnadnil přístup mému ptáku do její hlubiny. Ještě jsem několikrát zapumpoval a její křeč opadla a ona vyjela ze mne. Po mém ptáku stékaly její šťávy a já jsem ho zvedl výš. Posunul jsem se po Evině břichu a vrazil jí ptáka mezi prsy. Ona sama sevřela své prsy svýma rukama z obou stran okolo mého ptáka a se zavřenýma očima čekala na moje výstřiky. „Postříkej mně, vystříkej to všechno na moje kozy!“ povzbuzovala mně. Vyplazeným jazykem přitom olizovala špičku mého žaludu, vyčnívajícího z jejího sametového sevření. Vzápětí jsem ji poslechl a začal ze sebe pumpovat gejzíry horkého semene. Měla ho plná ústa a obličej, a její prsy byly jako postříkané šlehačkou. S posledním zaskučením jsem vystříkl poslední dávku a vyjel z jejího něžného sevření. Uvpost_titleěl jsem jak dvojčata s otevřenými ústy koukají na to představení a ruce mají pevně zasunuty mezi svýma nohama. Zíraly na Evku, jak s rozkoší olizuje svoje prsty a rozmazává po sobě moje sperma jako pleťové mléko. Překvapeně koukly na mého ptáka, který stál téměř beze změny, jako by za sebou neměl předchozí erupci. „Tak co, chcete to zkusit?“ zeptal jsem se bojovně s nadějí, že se ještě alespoň jednou vystříkám. Ochotně svolily a Evka se ujala organizace. Lehl jsem si na záda a Evka nade mne připravila Romanu. Prsty ji ještě připravovala její téměř panenskou kundičku na útok mého pyje. Když se jí zdálo, že je již dostatečně vlhká a roztažená, přisunula její kundičku na okraj mého ptáka a začala radit Romance jak se spouštět dolů. Ale ať se Romana snažila jak chtěla, nešlo jí to. Bránila jí v tom asi i bolest nezvykle se roztahující pochvy. Rozhodl jsem se, že polohu změníme. Položil jsem Romanu tak jako předtím ležela Evka a začal pracovat sám. Přisunul jsem ptáka k její pochvě a začal kroužit po jejím okraji. Tímto drážděním jsem ještě rozšiřoval otvor do kterého jsem měl zasunout svůj pyj. Rukou jsem pomáhal zpracováváním Romanina poštěváka a ústy začal zkoušet její prsy. Byly to skutečně ještě panenské jehlánky, ale bradavky se již ochotně stavěly vzrušením. Romanino vzrušení začalo rychle stoupat a toho jsem chtěl využít. Náhle jsem změnil směr pohybu svého ptáka a začal jej nemilosrdně vsouvat do Romany. Začala kvílet bolestí ale než se vzpamatovala, byl jsem v ní a věděl, že je vyhráno. Stoupající rozkoš přehlušila bolest nezvyklého roztažení Romaniny pochvy. Nový ještě neznámý způsob dráždění způsobil, že se Romana dočkala svého orgasmu ve velmi krátké chvilce. Začala sebou náhle házet jako pominutá a něco nesrozumitelného křičela. Tak rychle jak začal tak také její orgasmus skončil. Romana náhle ochabla a sjela sama z mého pyje. Mezitím Evka stále udržovala Ivu v roztouženém stavu svými prsty. Iva nedočkavě odsunula vyčerpanou a předešlým orgasmem ještě vyšinutou Romanu a zaujala její místo přede mnou. Toužebně hleděla na mého tvrdého ptáka a čekala, kdy jí začnu zpracovávat jako Romanu. Postupoval jsem stejně jako u Romany, abych byl spravedlivý na obě děvčata. Překvapeně jsem zjistil, že Ivči prsy jsou o něco větší a již lépe uzpůsobeny pro mazlení s nimi než Romaniny. Opět jsem pomáhal rozevření dívčí kundičky špičkou svého ptáka i prsty ruky. Iva nedočkavě rozevírala nohy až její štěrbinka na mně zírala nedočkavostí. Byl jsem již také pěkně vzrušený, ale věděl jsem, že nesmím do Ivy vystříknout. Přesto jsem do ní na rozdíl od Romany zajel prudce a jedním tahem. Její kundička byla větší než Romany a proto jsem si to mohl dovolit. I když můj útok po předchozím představením očekávala a připravovala se na něj, přesto divoce vykřikla když jsem prudce narazil na dno její kundičky a ona poprvé ucítila v sobě pravé mužské přirození a ne náhražku. Počkal jsem chvíli až její bolest odezní a pomalu začal vysouvat a zasouvat ptáka v její kundičce. Bolestivé sténání nahradilo sténání rozkoše a to velmi hlasité. Již jsem se tak neovládal a pracoval v její kundiičce jako divý. Evka přitom laskala Ivče prsy zatímco Romana prsty zkoumala Evinu dírku. I Ivanka byla brzy hotová a její křeče trvaly dost dlouho. Náhle její pochva ochabla a Ivanka sjela ze mně dolů. Můj rozdrážděný pták trčel do předu jako oj a já jako v horečce hledal, kde se uspokojit. Vpost_titleěl jsem že Evka leží na břiše a ještě laská Ivče ňadra. Její zadeček čněl do výše přímo jako by mně vybízel k činu. Nedočkavě jsem odstrčil Romaninu ruku zpracovávající Evino přirození a nahradil ji svým ptákem. Eva ucítila můj pyj na svém přirození a sama si jej rukou zasunula na okraj. Nedočkavě zvedala zadeček aby se narazila na můj pyj. Pomohl jsem jím svým pohybem a přitom lačně uchopil do dlaní její prsy. Byla to paráda cítit v rukou pořádné prsy místo dětských jehlánků. Hned jsem se zalíbením mnul mezi prsty její bradavky a cítil jak krásně tuhnou. Její pochva sebou začala poškubávat a já vykřikl „Ještě chvilku, už se mi to také blíží!“, neboť jsem chtěl abychom byli hotovi společně. A skutečně se nám to povedlo, vzájemně jsme cítili stahy svých vyburcovaných a na krajní míru vydrážděných pohlaví. Evka dávalo najevo rozkoš z mých výstřiků na dno její pochvy a já vpost_titleěl, jak dvojčata závistivě pozorují naše vyvrcholení. Ještě jsem do Evky stříkal, když se náhle ozval hromový hlas strejdy Romana: „Co to tady je za orgie?“ a my ho vpost_titleěli stát ve dveřích a koukat na nás. „No pojďte se všichni podívat, co to tady naše děti provádějí, to jste ještě nevpost_titleěli!“ volal strýc. Stál nahý mezi dveřmi, scvrklý pyj svěšený dolů a za jeho zády nakukovala matka, zakrývající si rukama prsa. Záhy přicupitala rozjařená teta, vedoucí za pyj otce za sebou jako na provázku. S vyvalenýma očima zůstala stát a koktala „ No tohle, no holky co to proboha provádíte! Vždyť jste měli už spát!“ přitom však stále žmoulala otcův pyj v ruce. Já jsem konečně opustil Evinu jeskyňku a zůstal stát neschopný slova. Romana se však ohradila: „ No co, vy si užíváte a my máme spát ! Proč bychom se nemohli také zabavit jako vy. Tak jsme si tady s Jirkou trochu pohráli. Vždyť už nejsem děti a oni to s Evou náhodou umějí velmi dobře!“. Teta se polekala: „Ježíš a co když vás přivede do jiného stavu vy husy hloupé!“ zděsila se. Táta se však ozval: „ Tak to se neboj, my si děti vychováváme tak, aby vždy věděli co mají dělat a nemuseli jsme se o ně bát. Proto jsme jim s maminkou všechno ukázali a předvedli. A taky pořádně zaučili!“ prohlásil pyšně konsternované tetě. „Ale to není špatný nápad, já jsem už dávno říkal Alici, že je nejvyšší čas holky zaškolit. Ale ona pořád ne, ještě jsou tak malé a nevinné. Tak se podívej na ty neviňátka, Alice! Ještě, že narazily na Jirku!“ dodal vyčítavě strýc. Ale teta již neodpověděla. Upřeně zírala na mého ptáka: „ No to je ale macek. Romane podívej se na pořádného ptáka! To se Martě nedivím že ráda Jirku zacvičovala, když má takový nástroj!“ řekla mlsně, pustila otcův pyj a než jsem se nadál, chytla do dlaní můj. Bez ohledu na všechny přítomné jej začala tvrdě zpracovávat oběma rukama a snažila se jej nacpat do široce otevřených úst jako by ho chtěla spolknout. „No to je nádhera držet takový klacek v ruce. Konečně ucítím pořádnýho mužskýho v sobě!“ prohlásila teta a pilně cumlala můj pyj až začal opět tvrdnout. Počínala si rovněž velmi zkušeně a rafinovaně a bylo vpost_titleět, že tak činí s oblibou a vůbec se neohlížela na ostatní. Ti ji však stejně nesledovali, neboť každý se věnoval své zábavě. Maminka stála stále mezi dveřmi, opírala se o zárubeň a jednu ruku měla hluboko zasunutou ve své kundičce. Její druhá ruka laskala naběhlé bradavky až rozkoší přivírala oči. Otec se věnoval dvojčatům, evpost_titleentně ho lákal jejich téměř ještě dětský vzhled, hladké klíny a malinké kozičky. Na jeho ptáku, který zrovna trčel v ústech Romanky, byly již patrné stopy mimořádného vzrušení, zatímco on hltavě lízal kundičku rozkoší sténající Ivy. Strýc klečel nad Evinou hlavou s prsty jedné ruky zasunutými do její jeskyňky, zatímco druhou rukou zpracovával její zadní dírku. Evka sála jeho již naběhlý tenký bílý pyj a pomáhala si přitom občas rukama. Za chvíli však jeho pyj vyndala z úst a šeptala: „Už je tvrdý, strč mi ho strýčku do mojí dírky, strašně po tom toužím!“ a překulila se na všechny čtyři s vystrčeným zadkem. Strýc nemohl odolat tomu lákání a přiklekl za Evku se stojícím ptákem v ruce. Opatrně ho do Evky zasunul až se rozkoší prohnula a začal ho střídavě zasouvat a vysouvat. Před každým zasunutím chvilku počkal a tato pauza Evku velmi hecovala. Prosila strýčka aby nečekal a přirážel. Když už byla skoro na vrcholu, náhle strýc změnil pozici. „Teď taky potěšíme druhou dírku!“ řekl a nečekaně vrazil mokrého a již na nejvyšší míru rozdrážděného ptáka do Eviny zadní dírky. Muselo to pro ní být bolestivé, protože Evka hlasitě vykřikla bolestí i překvapením. Strýc však nedbal jejího křiku a tvrdě svůj pyj zarážel do úzké zadní dírky. Než se Evka naděla, začal hlasitě sténat rozkoší a křečovitými pohyby stříkat svoje sperma do Evina bolavého zadku. Otec mezitím vyměnil Romaniny ústa za Ivči a Romanu tvrdě zpracovával svojí rukou, jako to dělal mamince. Romana již prožívala svůj orgasmus a tiše sténala. Otec, rozdrážděný na nejvyšší míru vyndal ptáka z Iviných úst a přitáhl si ji pod sebe tak, aby se s ním mohl dostat do její komůrky. Dalo mu hodně práce se do ní svým ptákem protlačit, ale společným úsilím se mu povedlo. Iva jak ucítila otcův pyj hluboko v sobě, začala hlasitě křičet rozkoší a pilně přirážela. Její orgasmus na sebe nedal rovněž dlouho čekat a málem ze sebe otce shodila svým prohýbáním a kroucením. To již i tec cítil jak se jeho semeno dere, rychle vytáhl ptáka z Ivy a začal stříkat na její dětské bříško, přičemž tvrdě skousnul malou bradavku Ivina prsu mezi zuby. Tím vyvolal další Ivino zmítání které jej tak vzrušovalo a vystříkal ze sebe velké množství horké lávy, které zcela pokrylo Ivino bříško. Pak vysílením klesl vedle děvčat a pohlížel na mé finále s tetou. Ta již neměla můj pyj v ústech ale připravovala se na jeho zasunutí do své roztoužené jeskyňky. Položila si mně na záda a snažila se nasednout na můj pyj. Dalo jí to přece jenom dost práce, neboť to vypadalo, že můj pyj je o mnoho širší než její pochva. Ale to jenom tak vypadalo. Pomalu se na něj nasoukávala a její pochva se přímo zázračně roztahovala a pevně obepínala můj pyj. Já jsem přitom pilně zpracovával její prsy, které mi ochotně nabídla pro hraní. Měla je kulaté a tvrdé jako velké tenisové míčky a já měl co dělat, abych je stiskl. I bradavky měla kulaté jako velké kuličky a přímo lákaly k laskání jazykem a ústy. Nechal jsem tetu ať se sama na mně snaží a věnoval jsem se plně její zajímavým a hravým prsům. Tímto drážděním jsem uspíšil její orgasmus který přišel nečekaně bez upozornění. Najednou začala teta křičet a šílenou rychlostí narážet na můj pyj a já cítil její vlhkost proudící okolo něj. Stahy její pochvy byly velice silné a také mně tak dráždily. Začal jsem křičet: „Už budu taky stříkat!“ ale teta se smíchem ze mne vyskočila: „Ale snad bys už nestříkal, maličký!“ a snažila se z mých rukou vykroutit. Byl jsem však až nepříčetně vydrážděn! Pevně jsem sevřel tetu ve svých rukou, přehnul ji přes pelest postele a tvrdě jsem do ní zajel celou délkou svého nabobtnalého pyje. Začal jsem ho do ní vrážet sem tam bez ohledu na její křik a škubání a už jsem stříkal. Ucítila škubání mého ocasu a začala ječet: „ Stříkej, stříkej ty kanečku, takhle mně ještě nikdo neojel jako ty! To je nádhera!“ a já začal plnit její pochvu ohromným množstvím semene. Teta byla rozkoší celá bez sebe a snažila se svým pohlavím vysát ze mne vše co bylo možné. Bylo toho takové množství, že vytékalo okolo mého pyje ven na její stehna. Teta už ležela bezvládně a jenom slabě skučela a já ještě pořád pumpoval do ní mojí lávu. Konečně jsem i já klesl vedle ní a naposledy jsem polaskal její míče. Když jsem se rozhlédl, vpost_titleěl jsem, že všichni leží bezvládně a vysíleně okolo na postelích i zemi. Jenom maminka chyběla, slyšel jsem jí z koupelny. Otec otevřel oči a rozkázal: „ Tak děti, jdeme spát, zítra je taky den a musíme se na něj pořádně vyspat!“ Bez řečí jsme se všichni posbírali a postupně odcházeli do koupelny a spát. Teta se strýcem spali v hostinském pokoji, dvojčata s Evkou v jejím pokoji a jenom já jsem měl svůj pokoj pro sebe. Když i otec odešel za mamkou do jejich ložnice a všechno utichlo, zavřely se mi oči a já usnul posilňujícím spánkem. Autorem povídky je Stařec.