Rubriky
Incest

Na tom našem dvoře

Po několikadenním dešti vysvitlo ráno slunko a na statku propukl život. Kohout, sotva vyběhl z kurníku, po nočním odpočinku plný síly , skočil na slepici a hned ráno udělal své první číslo. Nebyl sám. V domě se činil hospodář. Ležel na selce, vesele klátil boky a zapichoval se mezi silná stehna svým tvrdým žezlem , zatím co hospodyně přirážela baculatým zadkem, až postel skřípala. Hospodář byl po čase při chuti , a tak si oba přišli na své. „ Tobě to dneska šoupalo ! „ uznala hospodyně a spocený hospodář jen funěl po ranní namáhavé šichtě. „ Bylo to docela dobré ! A ty jsi byla taky plná života. Kontrovala si, že jsem měl strach o postel. A ten můj šplouchanec byl dnes přímo prvotřídní…“ Uklpost_titlenil se vstal, selka však zůstala ležet a nechala v sobě doznívat předchozí mužovo příjemné snažení. Hospodář odešel do komory, ukrojil si kus špeku a klobásy a nalil si stopku slivovice. Po ranní rozcvičce pocítil potřebu nabýt zpět vydané kalorie. Zatímco na hospodářství čeládka jen tak lítala. a Hana, pěkná , macatá , prsnatá dojička vyběhla s vpost_titlelemi na seník, aby shodila kravám trochu sena. Nechtěla je ještě vyhánět na pastvu, protože po deštích byla tráva mokrá a pastvina rozbahněná. Už už chtěla – v šeru ještě nerozkoukaná – zabodnout vpost_titlele do sena, ale včas se zarazila. V místech, kam chtěla zabrat se něco pohnulo. „ Sakra, Francku, málem jsem tě zapíchla. Co tu děláš ?“ „ Čekám na tebe, chtěl bych si píchnout…“ „ Co blbneš ? Teď ráno ? „ V duchu však si pomyslela , že se nabídce bránit nebude. „ Tak nedělej drahoty a pojď ! Uděláme si pěkný čísílko a já poběžím. Za chvíli mě bude shánět hospodář, abych zapřahal. „ Uznala , že tohle je argument a padla k němu do sena. Francek nemeškal. Rukou ji prohrábl husté ochlupení čuríny a když ucítil její vlkost, přetočil se mezi její roztažená stehna a jedním vrzem do ní vnikl svým žilnatým ocasem až po kořen. I když Francek už nebyl nejmladší, hned se měl k dílu. „ To byla rychlost ! vyjekla Hana a začala přirážet.“Foukl jsi mi ho tam , ani jsem nevěděla kdy…“ Vesele šoustali, váleli se po sobě a v Haně to jen mlaskalo. Parádně se odrovnali a Francek se bral k odchodu. „ To bylo, holka, čísílko. Večer to doděláme. Frknu ti ho tam , až budeš pouštět bubliny. „ Seběhl po žebříku a dojička začala s dobrou náladou shazovat seno. Byla však vyrušena. „ Já vás vpost_titleěl ! „ ozval se hlas. S leknutím se otočila. Na žebříku stál hospodářův šestnáctiletý syn a významně se usmíval. „ Já chci taky !“ Popolezl na půdu a zůstal stát před překvapenou Hanou. „ Co chcete ?“ „ Zašpásovat si s vámi. Píchnout do vás ocas jako Francek a pěkně se vybryndat. Máte námitky ? „ „ Jste ještě tak mladý. No ale když jste nás vpost_titleěl…,“rezignovaně pokrčila rameny a řekla si, že další číslo ji konečně neuškodí. „ Ale nesmíme tu být dlouho. Když krávy budou bučet hlady, tak mě selka přetrhne ! Mladík svlékl kalhoty a obnažil svúj ocas.Hanka zvědavě pokukovala.Když spatřila tu oháňku úžasem vyvalila oči a hned si ochotně lehla naznak. Mladík vyhrnul její sukně. „ Máš pěknou kundičku, Hanko. Tebe šťouchat musí být požitek“ povídá skušeně. „ Vy to už umíte ? No, ale macka máte pořádného !“ vydechla Hanka v očekávaní průniku toho kusance. Vrazil ho do ní tak prudce, až vykřikla a rozhýbal zadek. Hned se začala narážet až se potila. Hospodářův syn ji přitom rozepnul živůtek a pustil se do cumlání prsů. „ Viléme…ach , co to děláš ? „ vzdychala rozparáděná Hanka a srdnatě odolávala mladíkovým nárazům . „ Už budu ! „ Vilém ji posloužil proudem spermatu . Když doznělo i Hančino vyvrcholení vstal z ní. „ To byl jen začátek. Já ještě příjdu. Jsem toho dneska plný a potřebuji se vyšplouchat. „ Hanka potom ještě plná zážitků dokončila svou práci a mladík se šel porozhlédnout po hospodářství.Mezitím sedlák odjel v bryčce do města a čeledín ho všude marně hledal. Chodil po domě , až přišel do ložnice.Selka tam spala a ležela v pozici , v jaké ji hospodář zanechal. Měla roztažené nohy s vystrčenou huňatou široce zarostlou kundou. Čeledín potichu přišel k posteli a bez váhání ji na chlupatinu sáhl. „ Jozefe, so to děláš ? To přeci nesmíš !“ probudila se selka a horlivě protestovala proti čeledínovu počínání, ale nohy měla stále od sebe a nejevila nejmenší chuť uniknout jeho ruce. „ A vlastně, když už jsi tu, proč ne. Hospodář je ve městě, tak pojď ! Ale rychle!“ Čeledín byl ještě mladý, nevymilovaný a k velké libosti zralé selky mrdal bez únavy. Hospodyně se už odpravila, než jí Jozef provedl mohutný výplach a pak vysíleně padl na její masitá , rozložitá prsa. “ Tak co je Jozef ? Neodpočívat a do práce. Ale musím uznat, že jsi se snažil . Na výplatě to poznáš. A když se zase občas takhle zasnažíš, budeš s odměnou spokojen.“ Jozef vytáhl oháňku z chlupaté díry, prsty ještě vymačkal poslední kapky do jejího roští a odešel. Selka ostala ležet s rozhozenýma nohama po příjemném mrdu a nechala v těle odeznívat svou dvojitou rozkoš . Škoda, že musel Jozef do práce. Hospodář nebyl doma a mohl jí ještě protáhnout žhavou díru. Cítila, že dnes by potřebovala mimořádně naložit. Zamyšleně se prohrabovala rozpálenou zmáčenou kundou. „ Všechno jsem vpost_titleěl ! „ zazněl v ložnici hlas. Téměř omdlela leknutím.Probrala se z příjemných vzpomínek a vzhlédla kdo jí to tak polekal. Ve dveřích stál její syn Vilém ! Nejprve si chtěla zakrýt svou nahotu před zvědavým zrakem dospívajícího syna peřinou, ale ležela na ní, a tak se jí nepodařilo zakrýt si nahotu. „ Otoč se ! „ poručila když se trochu vzpamatovala. „ Ani mě nenapadne !“ odpověděl drze a plnými doušky se kochal jejími plnými, těžkými prsy se širokými dvorci a dlouhými hnědými baradavkami rozhozenými do stran , bělostnými silnými, kulatými stehny a tmavou jako prales zarostlou kundou, kterou se snažila zakrýt. „ Má určitě největší prsa a tu nejhustěji zarostlou píču na dvoře“ napadlo Vilíka při pohledu na její dráždivé vnady. Zkušeným zrakem zachytila ten chtivý pohled a ohromená přestala se metat, pomalu si jednou rukou zakryla prsa a druhou kundu . Více však zůstalo obnažené jako zakryté. Vždyť i Vilík je přeci mužský… „ Nedívej se na mně tak ! A copak jsi to vlastně vpost_titleěl ?„ „Však jsem dobře vpost_titleel kterak do Vás Jozef píchal ocasem a vystříkal Vám kundu .“ „ Jak to se mnou mluvíš , synku ! „ snažila se zakrýt své rozpaky , ale pořádně se vylekala jeho slov. „ Říkám jen co jsem vpost_titleěl !“ děl Vilík nezlomně. Vylekal tím selku k smrti. „ Neprozradíš-li to dostaneš ode mne všechno co budeš chtít,“ slibovala . „ Opravdu všechno, co budu chtít ?“ „ Opravdu ?, Ale nesmíš to prozradit otci!“ Jen si řekni, co by si chtěl …? „ pobízela jej vylekaná a zmatená selka. „ Chci si s Vámi zapíchat jako Jozef a taky se do Vás vystříkat ! „ vyhlásil vítězoslavně Vilém. „ Co …co ?! Proboha, Vilíku , víš co to říkáš , to se přeci nesmí! Píchat s vlastní matkou !Ty chceš do mě strčit svou oháňku a vystříkat mě ?“ „Vždyť to je velký hřích a krvesmilství !„ zděsila se selka . Ohromená synovým přáním se nazdvedla a dala tím nechtěně ještě víc na obdiv svá mohutná prsa. Její prsy se pohly a vzepjaly jako obrovské bašty a veliké terče se zduřelými bradavkami mířily přímo na Vilíka. Tomu se při pohledu na ně kalhoty napnuly ještě víc. Selka nechtěla věřit vlastním uším. Ale na překvapení , její protesty nebyly takové důrazné jaké mohl Vilík očekávat. Dobře si všimla veliký hrbol na jeho kalhotech… Vilíkovi se zdálo,, že se matčina stehna jakoby pootevřela. Její dosud neukojené bujné tělo ji však zrazovalo a rozdrážděné pohlaví se plnilo a zalévalo hustými šťávami a spolu se semenem, jež do ní pustil Jozef vytékaly ven a odkapávaly na prostěradlo. Křeče její huňaté kundy neunikly slídivému oku Vilémovo, jelikož selka dlaní svou široce zarostlou kundu spíše odrývala synovu zvědavému zraku než zakrývala. Kunda ji neuvěřitelně svrběla. Selka váhala. Chytrý Vilík vytušil její zaváhání , snažil se využít situace a tak se vemlouval : „ Jakýpak krvesmilství ? Chci do Vás jen zastrčit svou oháňku a vymrdat Vám kundu. Nikdo se nic nedoví a kunda to stejně neví. Když jste dala Jozefovi já chci také!“ trval ten malý nemrava na svém a upřeně se zadíval do její cukající kundy. Na selku šly mrákoty. Pořád ještě váhala… Kdyby to tak nebyl syn…! Pokušení bylo nesnesitelné a kunda svrběla a svrběla. Nevěděla co má dělat. „ Proboha Vilíku, vzpamatuj se jsem přece tvoje matka ! „ snažila se z posledních sil zakrýt své rozpaky a zahnat nemravné myšlenky. Ani si nevšimla, že Vilém mezi tím zamkl , vytáhl tvrdý ocas z kalhot a kráčel pomalu k posteli. Jeho mocně vztyčený kokot s červenou odhalenou hlavičkou mířil na střed svého zájmu – přímo do jejího rozchlípeného rozkroku. Když stále potřebná selka spatřila tu dlouhou, tlustou tyčku zakončenou lesknoucí se hlavičkou, vytřeštila oči, otevřela překvapením ústa a mimovolně roztáhla svá silná stehna od sebe a poskytla tak nevědomky , svému synovi nesmírně vzrušující podívanou. Při pohledu na synůvu velikou žílu přibližující se k posteli, byly najednou všechny zábrany pryč.Byla rozhodnuta ! Vilík použil ten největší argument. O něco takového se nemohla přece připravit ! Vilíkovi se ocas zvedl ještě více do výšky spatřiv z blízka silně ochlupenou masitou píču své matky ,ze které ještě čůrkem vytékalo bílé, lesklé semeno a ještě více mu zmohutněl. Selka jen zalapala po dechu. „ Propánakrále , Vilíku, ty máš ale velikou oháňku ! Vždyť ho máš větší jako tvůj otec !„ zvolala obdivně když se probrala z ohromení . „ Vy máte taky pěknou píču , matko! Už se těším jak vám do ní vrazím čurák až koule a pěkně ji vymrdám!“povídá nestydatě. „Ano…ano…miláčku,vrazíš…ano…veliký…vymrdáš…nebylo by zdrávo nechat tě v tomto stavu.“sotva slyšitelně šeptala zcela omámená selka. Byla rozhodnuta. Žádostivě natáhla k synovi ruce. „No tak pojď…,rychle…,pojď…miláčku, ale jen projednou a nesmíš to nikdy nikomu vyzradit ! „ pobízela jej sotva lapajíc po dechu , omámená nemohouc se dočkat až do ní Vilík vnoří svojí velikou oháňku. A protože dnes měla opravdu velkou chuť, kunda ji přímo hořela, a protože Vilíkův ocas sliboval veliká potěšení, rychle se pohodlně rozložila na posteli , stáhla nedočkavě svého zrovna tak pohlavně vzrušeného syna na sebe a srovnala mezi svá ochotná, široce roztažená mateřská stehna . “ Už jsi to vůbec někdy dělal ? zeptala se zbytečně,protože Vilém, který nalehl na její kypré, mocné a vstřícné tělo , již v témže okamžiku projel vztyčenou žílou huňatý porost slepených chlupů a mezi silně zduřelými pysky její chvějící se píči, nalezl mokrou díru. Zatlačil a zcela zkušeně do ní pronikl po vymaštěném vchodu nejprve velkým žaludem a když jej mlaskavě obemkla její slastně horká štěrbina , zajel do matky s celou tvrdou žílou až po semenem nabité koule. Selka zalapala po dechu . Synův tvrdý kokot ucítila až kdesi pod žebry. Tak hluboko se ještě nikdo nedostal ! Vyplnil a pasoval ji přímo dokonale! „ Ach ty můj bóóóže, to je čurááák ! „ vydechla z té nádhery selka a prudce objala syna kol krku, přitiskla na svá rozložitá prsa a napíchla se prudkým pohybem široké pánve . „ Lepší než Jozefův ?“ „ Och, miláčku, tisíckrát, tisíckrát !“ odpověděla lapajíc po dechu a začala přirážet svým baculatým zadkem do rytmu. Cítila každou žilku jeho náherného, mohutného válce. Masité, dužinaté pysky zralé píči, těsně obkroužily mladý, tvrdý ocas. Vilém nedočkavě, rychle přirážel , že téměř nestačila té rychlosti kontrovat. Inu mládí je mládí ! „Nepospíchej tolik,Vilíku, máme čas!„ usměrňovala teď svého nedočkavě přirážejícího synka. Nepřála aby rychle vystříkl. Naopak ! Chtěla aby dlouho, předlouho protahoval její komín a mohla si ho dosytosti v sobě vychutnat.Chtěla aby ji dlouze a hodně mrdal tím svým nádherným mladým čurákem.Vzdychali z té nádhery a bušili do sebe svá rozdrážená pohlaví a dolovali ze svých přirážejících těl neuvěřitelně silnou rozkoš. Vilém se zmocnil masitých, naducaných prsů a začal je cucat, olizovat a mačkat.. „ Jak ty to umíš !Jéé… jéé… je to moc pěkné, miláčku, ještě , ještě jéé jéé, spokojeně vrněla selka , ostře se napichujíc na jeho horký kokot .Kojila jej svými plnými prsy, které oběma rukama podbírala , aby měl k nim Vilík co nejlepší přístup a strkala mu dlouhé tvrdé bradavky do úst. „ Vy to taky umíte báječne, matko a jak pěkně přirážíte a jak mne kojíte ! Máte tu nejlepší píču.“ hekal spokojeně Vilém. „ Chyť mě pěkně za zadek, miláčku, mám to moc ráda .“ zadýchaně prohodila selka. Vilík zabořil do macatého, ale tuhého zadku obě ruce a přitahoval k sobě. Selka zalkala slastí a vydatně mu pomáhala svým přirážením. Svírala syna ve svém láskyplném mateřském náručí, mačkala na svá prsa a šťavnatou, chlupatinu vystrkovala proti němu stejným důrazem jako Vilík zarážel svůj mocný tvrdý kokot do její měkké, slastné spokojeně mlaskající štěrbiny. Matka měla tak slastnou píču ! Vajíčka měl celé mokré od její šťávy , které v hojných dávkách vypouštěla, a pleskání kulek o její veliký zadek , vrzání postele a sténání a výkřiky rozkoše se rozléhalo po ložnici. Za chvíli svou matku dohnal k prvnímu odpravení. Byla až příliš vzrušená z toho šoustání, než aby vydržela déle jeho mladické, energické nájezdy. Protože předtím se Vilík vyšplouchal do Hanky, na překvapení své matky ,vydržel a sám nevystříkl . Rozvášněná selka celá rujná, svírala ho jako v kleštích tlačila na svá masitá prsa a silnými stehny zavřela do objetí jeho útlé šlachovité ještě skoro dětské tělo. Sténala a chrčela přitom úžasným blahem. Vilém se trochu odtáhl aby mohl cucat její veliká prsa a statečně mrdal dál matčinu huňatou, tlustou kundu.Dobře a neúmavně ji mrdal . „ Kdo tě tak pěkně naučil šťouchatVilímku? Vždyť tobě to jde už lépe než tvýmu otci .“ šeptala udýchaná , spocená , ale šťastně spokojená selka, znovu přirážejíc zvolna do společného rytmu, který teď rychle oba našli . „ To se jeden nemusí učit, když šťouchá takovou dobrou píču .“ odpověděl Vilík a na důkaz toho pevně do ní zapustil svůj ocas až po vejce . Matka jen zalapala po dechu.Celkem jí to zalichotilo, že se mu líbí její kunda a silně s ní stiskla válec jeho ocasu. Vtom Vilík ve slabinách ucítil, že se mu žene ven semeno. Už také nemohl unést tolik rozkoše. “ Už budu matko !“ „ Ano , miláčku, jen se pěkně udělej! Já…já…bože…já už budu zase ! „sténala selka přicházejícím blahem. „Chci to dovnitř, stříkni to do mě , miláčku , „ vyrážela ze sebe těžce dýchajíc, ale statečně přirážejíc. Vilík se snažil a ze všech sil do ní pronikal bobtnajícím ocasem a koulemi pleskal o její zadnici. „ Pozóóór…ehm, matko, už…už to stříká !“ Cítila jak se v ní vypnul , zacukal a vtom ucítila v sobě proud semene jaký ještě dosud nikdy nezažila. Měla pocit, že do ní semeno přímo čůrá. Rozdrážděná matka sevřela svého syna pevně v náručí. Vilém se na ní třásl, kňučel slastí a stříkal a stříkal. Cítila jak horké semeno zaplavuje každý koutek šťavnaté díry.Bylo to báječné! Odpravila se jako dávno ne. Celé telo se jí roztřáslo silným vyvrcholením. Vilém zůstal ležet na ní a s přisátými ústy na bradavce jejího prsu oddychoval a ještě se domrdával. Oháňku nechal zapuštěnou v její šťávami přetékající štérbině, tam mu bylo sladce nejlépe.Hladila ho spocených zádech. „ Bylo to moc pěkný, Vilímku, když nebude otec doma, můžeš vždycky přijít. Když ses tak snažil, dám ti dáreček , který se ti bude jistě líbit.„ Vytáhla z kundy s pěkným mlasknutím mokrý dlouhý ocas, sehla se a vzala hlavičku do úst.Šťávy ze štěrbiny vytékaly k zadku a skapávaly na prádlo. „ Páni, to je paráda ! „ vydechl Vilém a uchopil ji za hlavu a pomalu ji mrdal do úst změklým ohonem. Máma mu ho olizovala až po varlata, cucala, hladila, honila v ústech, až se z krásy a nádhery znovu postavil. Vtom přes jeho hlavu přehodila stehno a najednou měl před očima celou její široce zarostlou , rozpálenou kundu, ze které ještě stékalo jeho sperma smíchané s jejím mlíčím.Uchopil se za její mohutný zadek a přitáhl ke kundě. Nejprve ji jen očuchal, potom jemně jazykem ochutnal. Líbilo se mu to a zabořil do kundy ústa a jazykem začal napodobovat selku. Lízal jí kundu od zadku přes celou štěrbinu, vylizoval všechny kouty chlupaté , masité kundy. Chlupy mu lezly do nosu i do úst. Máma mu zatím dělala blaho na ocase.Za chvíli to nevydržel , vypnul se a mocně vystříkl . Cítil jak se matky ústa pevně semkla okolo jeho žaludu a vystřikující semeno chytala do úst a polykala jako nejlepší pochoutku. Překvapený z té nádhery zabořil hlavu mezi její stehna. Za chvíli mu matka přilepila kundu k ústům až se dusil a odpravila se přímo do nich. Vilík chlemstal vytékající mlíčí, polykal a vylizoval její tůň jako nejlepší pochoutku z misky. Znaveni se stulili k sobě a v náručí odpočívali a protože Vilémův ohon zůstal i po tomto výkonu téměř tuhý a selka nepouštějíc jej ani na chvilku z rukou přitáhla sa jej ke kundě protáhla mokrou štěrbinou a nasadila na bránu. Vilém bez meškání již podruhé ponořil svou oháňku do její chlupaté, slastné tůně. Vesele mrdali dál z plných sil .Než Vilém matce znovu vystříkal kundisko, stačila se udělat ještě dvakrát. Když skončili, zeptal se Vilík jak se jí to líbilo . „ Byl to báječný mrd, Vilímku ,už dávno jsem si tak pěkně neužila, ale už budu muset do kuchyně než příjde otec. Když si dáme pozor, můžeš přijít za mnou kdy budeš chtít.“povídá spokojená statkářka, hladíc ho po spocených skráních. „ S tím počítejte matko , máte dobrou kundu,takže od teď už vás budu chodit mrdat pořád. Dneska ještě taky příjdu. Mám nějak plný koule a ještě se potřebuji pořádně vyšplouchat .“ Vytáhl z matčiny chlupaté díry ocas, z kterého ještě odkapávalo semeno, slezl z ní , otřel si ho do cípu košile a odešel se podívat po hospodářství. Selka zůstala ještě chvilku ležet nežli se vybrala do kuchyně a přemýšlela velmi přijemně unavena. „ Vilík ! Vlastní syn a jak mu podržela ! A jak ji mrdal !Bylo to báječné ! Teprve šestnáctiletý kluk a takový ocas . Vždyť ho má pomalu větší nežli jeho otec! A pořád mu stojí, pořád může… Ale mi dal ! Pěkně mi to udělal a jak mi ji lízal ! Hospodář i Jozef jsou pracanti, ale Vilík …Je tak mladý a silný ! Že je to syn, to přeci nevadí, nikdo to nemusí vědět. Ale že nám to šoupalo , jedna radost !“ Takto spokojená statná statkářka přemítala. Příjemně unavená vstala a oblékala si sukně a blůzku.Nastříkané semeno z její štěrbiny s pěkným šplouchnutím se tlačilo ven a teklo k zadnici a po stehnech dolů. Selka se tomu zasmála : „ Ach ti chlapy, ale toho do mě nastříka–li ! „ Poutírala sa nateklou kundu v lavóru, ochladila studenou vodou a vybrala se do kuchyně připravit oběd pro muže i čeleď.Práce ji šla jedna radost. Mezitím Hanka podojila , nakrmila a metlou zametala přípravnu píce. Už byla skoro hotova, když koukl dovnitř čeledín. „ Ahoj Hani, „ řekl a hned ji zezadu chytil za kozy. „ Ty rošťáku, necháš toho ?“ durdila se Hana , ale příjemně jí to rozpalovalo. „ A proč ? Proč bychom si nevrzli ? Aspoň ti nezaroste mechem.“ „ Tvoje starosti bych chtěla mít .“ Hanka opřela metlu o zeď. „ A to mě chceš pošoustat tady ? Není tu kam lehnout.“ „ Tak se opři o stůl a já ti ho tam fouknu zezadu..“ Hanka poslechla. Čeledín rozepnul poklopec a zvedl Hance sukýnku. Objevil se oblý, macatý zadeček a pod jeho půlkami se začernala houštinka. Jozef nemeškal . Bez rozpaků do ní vklouzl a začal šoustat. Šlo jim to báječně. Hanka – když neležela – měla větší možnost pohybu , a tak se navzájem o – tloukali prudkými přírazy. „ Stříkej ! „ najednou vypískla Hanka a Josef jí o- chotně vyhověl. „ Sakra, Josef ty máš ale pořádný klacek. Ukaž ať se na něj kouknu !“ otočila se Hanka a ještě mokrý ho chytila do ruky. „ Jak se ve mě škubal. A hele jak mi ta šťáva teče po stehnech.“ Chvíli ještě obdi- vovala předmět, který ji přivodil tolik rozkoše, potom ale Josef šel po svých a Hanka si u vodovodního kohoutku opláchla stehna. „ Já vás slyšel i vpost_titleěl ! „ ozvalo se opět ve dveřích, v níchž se objevil hospodářův syn a v ruce si držel svou naběhlou oháňku. „ Vy mě špehujete ! „ rozzlobila se Hanka, ale Vilém zakroutil hlavou. „ Nešpehuji. Šel jsem kolem a uslyšel jsem , jak hekáte a funíte a jak si Hanko Josefa pochvaluješ.Bylo vás slyšet až u konírny ! A teď to chci jako on ! A vůbec já ho mám většího než Josef.“ „ No je to možné, ale propána, já dneska budu ušoustaná ! „ vzdychla si Hanka. „ Tahle šoustačka mě umorduje víc než práce kolem krav. „ Ale poslušně se zase opřela o stůl a vystrčila zadničku. Vilém, který měl svůj penis už připravený, se do ní hned vřítil. A znovu začal řijný tanec, znovu byla Hančina čurina protahována velikým ocasem, zno- vu byl její macatý zadeček otloukán k její radosti i radosti Viléma jeho stehny a pytlíkem, a znovu do jejího lůna tryskala teplá a hustá tekutina, která zaplavovala její nitro.Pěkně se oba odpravili až se jim ze samé slasti kolena podlamovali. V tom čase vyběhla z domu hospodářova dcera, osmnáctiletá dívka ztepilé postavy a slibných tvarů. Vběhla do stáje, aby se pomazlila s koněm kterého jí otec koupil k narozeninám. Překvapená však zůstala stát. V rohu konírny stál čeledín a pro- hlížel si svou okrasu. Zdálo se mu, že má svého ptá- ka poškrábaného, ale vpost_titleěl, že je všechno v pořádku. Už si ho chtěl zastrčit do poklopce, když zpozoroval, že si ho děvče prohlíží. „ Co to tam máte Josef ?“ „ Tohle ! „ Čeledín zamával oháňkou. Dívka přistoupila blíž.“ Víte to je takový rajský nástroj, který dělá děvčatům blaho.“ „ Vy jste ale fištrón , Josef !“ zasmála se dívka. „ Myslíte si , že jsem pitomá a nevím, nač to máte ? S tímhle se souloží, mrdá, i když se tím dělá blaho.“ Bez ostychu mu chytila ocas do ruky a zavelela : “ Svléknout !“ Co měl čeledín dělat ? Poslechl. A protože neměl na sobě košili zůstal úplně nahý.Dívence se to ale líbilo. „ Tak pojďte tam na slámu. A vezměte deku…“ Josef, celý skoprnělý, jako v mrákotách poslechl, roztáhl deku na slámu a koukal , jak se na ní dívka pokládá. Vyhrnula si šaty až po pás a dala si ruce za hlavu. „ A lízat ! „ poručila. „ Co mám …?“ „ Lízat jsem řekla. A neváhejte. Kundičku jsem si řádně vymydlila, takže voní .“Padl jí mezi nohy a jazykem zajel do brázdičky. Huňatá je skoro jako jeí máma , napadlo Josefa. Dívka zvedla nohy a položila mu je na záda. Kundička opravdu libě voněla a Josef přicházel tomuto způsobu na chuť. Dosud to nikdy nedělal. Slyšel o tom , to ano, ale praxi neměl žádnou. Náhle dívka prudce vzdechla. Nechala si udělat jedno číslo a pak spustila nohy na deku. Josef myslel, že svou povinnost dokonale splnil a chystal se odejít, dívka však byla jiného mínění. „ Ale, ale , přeci nebudete, Josef prchat. Ještě mi ho tam prcněte na jedno čísílko, pěkně mě zalijte a potom si jděte , kam chcete !“ Šlo to ztuha. Třetí číslo během krátké doby, ale ještě se zmohl. Odpravit se však to nebylo tak jednoduché, a tak dívka dvakrát zakňourala, než do ní vchrstl svých povinných pár kapiček. „ Vy jste ale pracant ! „ spokojeně si broukala dívka. „ Málem jste mi kundičku docela rozšmelcoval. A teď jestli nemáte ješté chuť můžete jít ! „ Josef znavený, vytáhl zmučenou oháňku, oblékl se a šel po své práci. „ Všechno jsem vpost_titleěl ,Viky ! „ ozvalo se z přít- mí konírny. „ No a co !Vypadni ! „ odpověděla dívenka směrem do tmy a stáhla sukni ke kolenům. Věděla, že je to její bratr. Vilém vyšel na světlo s naběhlou oháňkou v ruce a jemně ji třel. „ Vilíku, to jsi ty ? Co chceš ? „ zeptala se překvapeně spatříc jeho ocas . „ Chci ti ji taky vylízat a píchnout si jako čeledín !“ Při pohledu na velikou hlavičku, kterou svíral v ruce ucítila svrbění v kundičce.Už nechtěla aby odešel. „ Ale dělal jsi to už někdy ? „ hrála si na velkou sestru. „ Bez obav, jen mi ji ukaž a uvpost_titleíš !“ Pomalu vyhrnula sukni a odhalila beranici.Oháňka vyrostla do výše až ze sebe vyrazila : „ Jůůů !“ „ Ale Vilíku, mezi sourozenci se to přeci nesmí ! „ protestovala chabě cítíc jak se jí štěrbina zaplavuje šťávou. A protože ještě měla pořádnou chuť si zamrdat ,lehla si ochotně na záda a roztáhla nohy . Bylo jí úplně jedno jestli to bude Vilík , nebo někdo jiný. Potřebovala v sobě cítit pořádný kolík a hodně šťávy. Vilík klesl mezi roztažená stehna a vnořil do houštiny ústa. Očuchal jako předtím matce, olízl špičkou jazyka a hned se pustil vehementně do lízání.Uměl to o moc lépe nežli Josef a v brzké chvíli to také pocítila jeho sestra. S pěkným písknutím mu vylila svoji voňavku do úst. Vilík ji slízal a potom se rychle vyšplhal nahoru a zasunul svoji oháňku do její nakynuté buchty. „ Má ji těsnější jako matka.“ napadlo ho a začal do ní mrdat až po kule.Rozepnul jí blůzku a cucal už značné kozy. „ Co to je Vilíku…? Je to krásné ! Cucej, mrdej !“ Vyrážela ze sebe jeho sestra a tvrdě se narážela na jeho horký tvrdý ocas. „ Máš ho větší nežli Josef, cítím ho až pod žaludkem, kdybych to věděla už dávno bych tě ošukala!“ vzdychala a mrdala. Vilík, který měl už za sebou mnoho mrdu nemohl se jen tak odpravit. Mrdali už dlouho,než vystřkl a zaplavil její skulinu semenem. Jeho sestra se odpravila nejméně dvakrát. Potom znaveně klesl na její prsa a prudce oddechovali. „ Odedneška mi to musíš dělat každý den ,Vilíku! Rozumíš ?, hladila ho po spocených skráních. Vytáhl z buchty mokrý ocas, otřel již zmuchlaným okrajem košile. „ Máš, dobrou buchtu, Viky , bude se nám spolu dobře prcat !“ a odešel na dvůr. Den plynul, minulo poledne a hospodář se vrátil. Kočí zavedl koně stáje dal se do odstrojování. V zadní části si hrála dívka se svým koněm protože Vilík někde zalezl a nemohla ho najít. Teď zvědavě pokukovala po kočím. „ Kdo tu pohodil tu deku !“ řekl najednou Francek a chtěl ji zvednout. „ Jen ji nechte tak jak je. Bude nám dobrá.“ „ Jak dobrá ? „ „ Víte mám problém tady s tím….“ Zvedla šaty až po pupek a vyvalila na kočího celý svůj krámek. „ Svědí mne a svědí . A vy máte určitě nástroj, kte – rým se takové svědení zahání. Co kdyby jste ho vy- táhl ? „ Kočímu zasvítily oči. „ No jo nástroj, to bych měl…“ „ Tak se dejte do práce !“ zavelela dívka a rozložila se na dece. Kočí svlékl hbitě kalhoty – takový mladý, dobře živený masíčko se hned tak nenaskyt- ne – vlezl mezi roztažená stehna a fikl jí ho tam až po koule až hekla. „ Je to tak správně ? „ „ Výborně zavýskla dívka, když ucítila v sobě jeho žilnatý ocas a doširoka roztáhla stehna. „ A teď vyšívejte Francku, křížovým stehem co se do mě vejde! „ a skřížila lýtka na jeho hubeném zadku. Mydlil ji, co se do ní jen vešlo. „ Táák…, táák , ještě,… ještě, víc!“ povzbuzovala ho dívka a když začal s výronem, zvedla nohy do výše, aby si té šťávy užila co nejvíc. vložit : O nějakou dobu později se vydal hospodář na prohlídku, zda všechny práce, které nařídil, jsou provedeny. Hanku přistihl ve stodole, jak zametá mlat. Chvíli ji pozoroval, pak k ní přistoupil a protože se mi líbily její hbité pohyby, sáhl ji na zadeček. V dívce zatrnulo. „ Ale hospodáři…“ Protože dobře věděla, co bude následovat, začalo v ní stoupat vzrušení. „ Že jsem si tě nevšiml dříve. Pojď, lehneme si na seno .“ Podrobila se mu a on ji přilehl, přičemž jí vnikl mezi stehna až hekla blahem. Když ho tam měla, chtěla Hanka z toho mít co nejvíc potěšení, a proto horlivě spolu- pracovala. Cecky se jí natřásaly v živútku a hospodářovy stříkance prožívala ve vrcholném uspokojení. „ Šoustáš velmi dobře. Budu tě muset sem tam opět protáhnout.“ „ Ano hospodáři,“ špitla Hanka a upravovala si sukýnku. „ Tvoje tělo, to je něco jiného než moje stará, „ dodal a odešel prohllížet statek dál. Přišel také do konírny odkud slyšel nějaké zvuky. Když došel až dozadu, kde byl ustájen dcery kůň, zůstal stát ve stínu jako přikovaný. V kóji u koně stála Viky a mazlila se s koněm . Ale jak ! Koník měl venku celý ocas , Viky stála rozkročená , jednou ruku si přpost_titleržovala sukni už u pupku , v druhé ruce svírala hřebcův ohon a usilovně se snažila dostat do kundy aspoň část toho ocasu. Vzdychala přitom a povzbuzovala hřebce . „ No tak Ďáble – tak se jmenoval její hřebec- snaž se , vráž ho do mě ! Aspoň kousíček, vždyť ho máš tolik ! A jaký je horký ! No tak, dělej , vraž mi ho tam!“ Špičkou jeho mocného ocasu si zuřivě přejížděla po kundičce, cpala si ho mezi pysky, ale byl moc tlustý a nechtěla pochopit, že se jí tam nevejde.“ Ďáblíku, prosím tě, no tak ho do mě strč, aspoň na kousíček.“ prešla do prosení, „ kdyby si věděl jak mě svrbí, tak by si ho do mě strčil celý ! „ Ale jak se snažila, tak se snažila , nijak do sebe nemohla napasovat ani kousek té hadice. Statkáři při pohledu na svoji dceru ocas naběhl do rozměrů jako už dávno ne. Ani nevěděl jak, svíral ho najednou v ruce a přejížděl širokou dlaní po jeho délce a přetahoval kůžičku přes nateklou hlavičku.Fascinovaný jejími kulatými stehny a huňatou kožešinou kundičky se blížil k dovádějící dceři. Zkušený hospodář věděl , že potřebuje nutně pomoci a neváhaval ani chvilku. Viky vpost_titleěla jak se blíží blíží nějaká postava. Když přišel blíže a poznala v ní hospodáře ,sprvu se polekala . „ Otec to jste vy!“ Stála u koně v jedné ruce stále ocas koně a druhá ruka už, už chtěla pustit sukni a zakrýt tak svoji kundičku, spatřila však , že otcova ruka svírá v dlani napnutý ocas. Veliký, nádherný , tvrdý ocas. Něco ji zadrželo, že si kundičku ponechala odkrytou. Otec k ní beze slov přistoupil , uchopil děvče do náruče a položil na nedaleko pohozenou deku. Viky omámená ani neprotestovala, věděla co bude následovat a bez slova roztáhla nohy od sebe. Otec se na ní mlčky položil, nasměroval tvrdý ocas na správné místo a jedním rázem ho zasunul do měkkého, pružného pohlaví své dcery až veliké koule. Viky vykřikla blahem ucítiv dlouhý , silný ocas otce až někde pod žaludkem. „ Otec !“ vydechla z té nádhery. Vytřešila oči, otevřela ústečka a rozvzdychala se. Objala ho rukama , nohama a začala zvedat svůj baculatý zadeček . Za chvilku chytili společný rytmus a tiše bez řečí mrdali.Do- ráželi svými těly že sotva dech popadali příjemným souložením. Viky rozdrážděná předchozím laškováním za chvíli vypískla.Statkář ,který si posloužil předtím Hankou byl při chuti a vytrvalý a jen chrochtal blahem nad pružnou ,těsnou kundičkou Viky, a které odpravení jen lépe promastilo těsné spojení. Překvapivě značné cecky se v živůtku natřásaly tak,že statkář rozepnul blůzičku a jal se je cucat až z toho Viky na vrchu blaženosti opět vypískla. Než hospodář ucítil, že bude stříkat, protahoval jí štěrbinu pěkně dlouze, pomalu, celou délkou. Jeho těžký pytlík přitom s pleskáním dopadal na její zadeček. Byl to dlouhý, těžký mrd.Viky ještě třikrát vypískla tak , že hředec Ďábel se až plašil.Její nohy byla chvilku na otcových ramenech, chvilku roztažené jako svíce ve vzduchu, chvilku pokrčené až u brady, jen aby cítila v sobě co nejlépe jeho velký, žilnatý ocas. Těsně před výstřikem hospodář chtěl vytáhnout svou oháňku s chlupaté ,rozpálené díry a pokropiti její bříško. Viky jej však v návalu vášně tak pevně sevřela kolem boků překříženýma nohama a jeho pytlík si připlácla k zadku, že hospodáři nezbylo , než zahekat a spustit vydatný proud spermatu do chlupaté díry své dcery. Vika skoro omdlela rozkoší, cítíc jako nitro její kundičky prudce ošlehuje horké otcovské semeno a vypískla odpravená ještě jednou, tak, že hřebec Ďábel leknutím málem utekl z ohrady . Když s hekáním statkář dostříkal svalil se bezmocně, spocený , na dmoucí prsa své dcery a zprudka oddychoval s oháňkou zapuštěnou v ní až po kořen. Právě v té chvíli procházel Vilímek domem a v kuchni pozoroval statkářku, kterak připravuje stravu a kroutíc přitom tak svými statnými boky, že mladému ohaři se opět zvedl prut do výše. Když prostřela stůl , potichu, přistoupil k ní a zezadu ji uchopil za mocné prsy, stiskl a přitlačil se tvrdou oháňkou k jejímu tělu tam kdesi k zadku. Statkářka rozumně ani nepíkla,neboť netušila na koho přišly choutky, i když se sprvu polekala. Ne krku ucítila horký dech. „ Matko , chci se do Vás vyšplouchat.“ „ Ale , Vilíku, to jsi ty ?! Vždyť si se už do mě vyšplouchal ,a otec už přijel z města .„ bránila se naoko, ale neučinila jediného pohybu aby se zbavila dotěrných rukou , ani se neodtáhla od tvrdého kolíku. By právě naopak se k němu více natlačila a zavrtěla svou zadnicí,tak, že ucítila jak se mu jeho kolík ještě více napružil. „ Otec prohlíží statek a než příjde, tak to do Vás můžu nastříkat i třikrát ! „ Statkářku zaplavovalo horko a poškubávalo v chlupatici tak, že argumenty svého synka přijala za své. Byla ráda, že má Vilík o ní zájem a že dnešním dnem vydatně pomůže statkáři uspokojit její velké potřeby i v budoucnosti jen zvyšovaly její touhy. „ Ach ty můj bóže, vzdychla přemožena, „ ale jen na chvilku , Vilíku , a jen na krajíček ! Co kdyby nás překvapil hospodář !“ Sehla se nad stůl , rozkročila své pevné nohy a vyhrnula si sukni nad mocný zadek pod kterým trčelo husté křoví její kundy. Vilík nemeškal, přitiskl se břichem k velkému , kulatému zadku a skušeně projel hlavičkou hlubokou brázdou a až potum zasunul svou oháňku do mokré štěrbiny statkářky až zasténala a začal ji svižné prohánět mezi jejíma nohama. Statkářka byla rovněž při chuti a narážela svým baculatým zadkem na jeho stehna až se pleskání rozléhalo. Nejprve své vzdychy tlumili, ale s narůstající slastí už sténali nahlas. Než Vilík vypustil do její štěrbiny svoje sperma, statkářka se dvakrát odpravila. Kunda ji mlaskala šťávami a když Vilík spustil svoji spršku, nohy se jí podlomily potřetí.Potom se Vilík vyčerpaný převalil přes její horký zadek k zádům držíc jí přitom pořád za veliké holé kozy, které stačil vybrat při šoustačce ze živůtku . Po chvilce, když se vydýchaly, Vilík vytíhl mokrou oháňku z její chlupaté díry. Semeno se vytlačilo ven a teklo statkářce po stehnech. „ Teda , Vilíku, ty už opravdu šukáš líp než otec. A toho semena…, podívej jak mi teče po stehnech , a kolik si toho do mě nastříkal.“ povídá spokojená statkářka. Vilík vypnul hruď a povídá : „ Ještě, příjdu, matko, opíchat vás, počítejte stím. Ještě jsem se pořád nevyšplouchal úplně.“ Když Vilík odešel, poumývala si stehna v lavóru a ochladila studenou vodou rozpálenou , dneska tak dobře vymrdanou kundu.„ Ách, jo, to byl, ale krásný den, „ povzdechla si statkářka, „ kdyby takový byl každý den !Těch čísel co si dala! A té mrdky co v ní proteklo ! A Vilík…, jaký zněho roste hřebec !Hřích – nehřích, slíbil ,že ji bude protahovat kundu denně ! „ Představa té blaženosti rozpalovala její statné tělo. V konírně na dece odpočíval statkář na své statné dceři Viky. „ Umíte to báječně, otec ! „ ozvala se Viky.“ Pěkně jste mě opíchal , máte parádný ocas a při vaších stříkancích jsem skoro omdlela slastí !“řekla nestoudně a s obdivem.“ Jen nevím jestli to můžeme spolu dělat .“ „ No , ty to umíš taky dobře. Tvoje kundička je, holka, jako řemen a ty tvoje kozy…to je něco jiného než tvoji matky. Moc jsem si pochutnal ! „ odpověděl statkář a po chvilce dodal: „ Já myslím, že sem tam si to udělat můžeme, hlavní je , že nám to chutná. Copak jsem tě měl radši nechat roztrhnout koněm ? Musel jsem ti přeci pomoci z baviti se tíže v kundičce.Jaký bych to byl otec kdybych ti nepomohl ? Jen si nedělej těžkou hlavu, když to zůstane mezi náma, můžeme si t udělat častěji !“ „ Ale to se rozumí, otec, že si to nechám pro sebe,“ pospíchala Viky uklpost_titlenit hospodáře, aby si to nerozmyslel, „ když mi tak pěkně budete pomáhat jako dneska přestane mě tak strašně svrbět kundička.“ „ Snad nepotřebuješ znovu pomoct, Viky ?“ „ Potřebuji, ještě mě trochu svrbí !“ Statkář z ní vytáhl ohon, projel dlaní chlupatinu, chvilku počkal až ze štěrbiny vyteklo jeho semeno, potom se klonil mezi roztažené pevné stehna své dcery a prolízl špičkou jazyka zpěněnou brázdu od zadku až k poštěváčku. „ Otec , co to děláte ?“ vydechla Viky z té nádhery a zvedla čurinku do výšky a roztáhla ještě víc nohy, aby statkář měl volnější přístup. Statkář zkušeně prolízával každé zákoutí její už značně macaté kundičky, aby svrbění přešlo . Viky měla ráda lízačku. Ale tak jak její kundičku lízat statkář , tak to zatím nedělal nikdo. „ Je to báječné, otec, ještě, ještě, lízejte !“ vzdychala slastí Viky a vystrkovala kundičku do výšky, aby měl statkář co nejlepší přístup. Za chvilku mu vylila svoji voňavku přímo do úst. Potom ho přiměla aby jí strčil ocas do úst , který přijala jako posvátnou tlustou svíci a lízala od vajec po žalud až zase statkář hekal rozkoší.“ Viky ty to ale umíš !,“ liboval si překvapený statkář. Už dávno mu ho statkářka nevzala do pusy. Viky mu dělala náramné blaho a když si rozvášněná začala cpát do krku celou oháňku, jednak téměř vystříkl do jejího hrdla a jednak dostal strach, že ji zadusí v návalu vášně svým ocasem. Proto si lehl na záda a Viky si posadil na sebe. Ta šikovně nasedla a už na něm rajtovala jako na svém hřebci, kterého ji kdysi daroval. Sprudka dosedala a narážela se tak, že cítila dlouhou , silnou oháňku až pod srdcem. Statkář ji masíroval naducaná prsa a přpost_titleržoval za boky, aby v divoké jízdě nespadla z koně.Viky dvakrát vypískla než do ní statkář začal metat sperma. Potom se udýchaná Viky svalila slastně vyčerpaná na znaveného hospodáře. Statný ocas i v tak těsném sevření, v mokru a horku, začal měknout. Marně se udýchaná Viky pokoušela stahmy své pružné ,mladé kundičky jej v sobě ještě chvilku podržet Ohon z její chlupaté díry s pěkným mlasknutím vyklouzl. „ Myslím, Viky, že dnes mu už nepomůžeš, ale zítra je také den .“ Pohladil jí po vypouklém zadečku. „ Ale nikomu ani muk, Viky, musí to zůstat naše tajemství !“ zdůrznil hospodář a vyklouzl z jejího objetí. Utíral si ocas a Viky ho přitom pozorovala s roztaženýma nohama hladila si vyšoustanou chlupatici . Byla mladá a statná, a ráda by si ještě dala , ale po chvilce povídá : „ To se ví, že to nikomu nepovím, máte nádherný ocas, otec a nechci se o něj připravit a Vy to tak báječně umíte, otec ! Až mi kundička praskala jak pekně jste mě mrdal ! A ty stříkance,to byla krása !Podívejte se kolik jste mi toho nastříkal do kundičky.“ Hospodář si ho potěžkal v ruce, sehnul se , podíval se jí do rozkroku, ze kterého dlouhým čůrkem vytékalo jeho sperma smíchané s jejím mlíčím, a teklo k zadku a odtud na deku.“ Jó, , dneska jsem měl koule ňáko nabitý, ale ty taky už dobře šukáš, skoro lépe než tvoje matka. Kozy máš skoro tak velký i chlupatina je už pěkně zarostlá, prdelka je pěkná kulatá a jak si mi ho svírala kundičkou ! Až jsem měl strach, že mi ho rozmáčkneš ! Jsi už zralá a chtivá ,budeš potřebovat častěji protáhnout číču.“ Nato hospodář zastrčil svou oháňku do kalhot k nevoli Viky a s pískáním v dobré náladě šel do stavení.Byl to dobrý den. Práce šla všem od ruky a dokázal dnes zaspat všechny ženské díry na statku svým pořád zdatným ocasem včetně obskočit i svou statnou dospívající dceru.Nic si z toho nedělal. Vždyť na hospodářstvích to nebylo nic neobvyklého, kdy otcové, přicházeli svým dcerám na pomoc, když to bylo potřebné.A naopak matky pomáhaly svým synům zbaviti se tíže.Vždyť i jemu…usmál se při vzpomínce na svou matku. Překvapila ho tehdy jak si proháněl svou tyčku při pohledu na starého kozla, který vyskočil na mladou kozu a svůj dlouhatánský ocas nad koulemi, které tahal skoro po zemi , napasoval do její dírky. Koza mečela , nohy se ji třásly, ale držela.Statkář si tehdy nevšiml, že je tu ještě jeden divák. Když už byl v nejlepším, najednou se ze šera objevila jeho matka. Byla tehdy v nejlepších letech, pěkná, statná prsnatá, snad trochu silnější.Když ji spatřil s obnaženou oháňkou vztyčenou do výšky , nevěděl co má dělat.“ Neboj, se , miláčku, pojď ke mně, pomohu ti,“ zaslechl z matčiných úst.Po té se rozložila na slámu, vyhrnula sukně až k pupku a obnažila bílá, silná stehna, zakončená hustým ochlupením rozlehlého přirození a rozepla blůzku.Natáhla ruce k němu a stáhla ho na sebe.Sotva ucítil pod sebou její nahé tělo, jen se jí dotkl svým rozpáleným prutem někde na stehnu začal stříkat.Slyšel se jak vzdychá : „ matko já ..já,jéé, „ Nechala ho pěkně vystříkat na své břicho, potom však mu strčila do úst jeden cecek a musel jí je střídavě cucat a lízat.Ona zatím držela v dlani jeho oháňku a vyháněla z ní zbytek semena a protože zůstala tvrdá, rozložila se, nastavila špičku na mokrý vchod a pleskla oběma rukama po zadnici. Ani nevěděl jak a pronikl do její studnice jedním rázem až po kořen.Čtyřikrát se do ní vyprázdnil než mu oháňka trochu změkla a poté ještě třikrát ! I matka pod ním si přišla na své když po prvních chvatných přírazech zvládl rytmus. Chválila jeho výdrž, tlumeně, sténala blahem a když do ní stříkal sperma byla by si ho nejradši nacpala celého do své chlupaté díry. „ Ach jo, kde jsou ty časy,“povzdychl si statkář a vstoupil do kuchyně.Bylo po poledni, doba, aby se všichni posilnili jídlem a vínem a odpočinuli si po namáhavé práci. Dnes se sešli všichni u stolu, statkář i čeleď. Statkářka s Hankou, pomáhala i Viky , pokládali pokrmy na stůl. Statkář na jídle nikdy nešetřil, ani pro čeleď ne. Po modlení, si všichni připili a pustili do jídla. Chutnalo všem náramně. Po jídle, se všichni odebrali na odpočinek. Večer je ještě daleko.Jen statkářův syn ne a ne zaspat. Šulína měl jako v ohni.Procházel statkem. Na sene pospávala Hanka, kousek od ní čeledín i kočí.Prošel stavení. Viky spala s rukou mezi nohama , něco pěkného se jí asi zdálo.V ložnici rodičů na velké posteli chrápal statkář, z druhé strany s košilí vyhrnutou spala statkářka. Všichni byli prací a souložením unaveni a potřebovali nabrat nových sil.Už chtěl Vilém odejít, když se matka otočila na břicho a mezi pokrčenou nohou, pod vystrčeným velkým , kulatým zadkem , se objevila její chlupatá kunda, rozříznutá na dvě tlusté jitrnice pysků. Vilémovi stuhl ocas.Jako náměsíční potichu přistoupil k posteli, stáhle kalhoty a nalehl nad matky vystrčený zadek .Opatrně přiložil rozpálenou hlavičku mezi rozchlípené pysky jejího masitého hrozně chlupatého ohanbí , chvilku hledal žaludem vchod . Když ho našel, pomalu zatlačil. Strach, že by se mohl otec probudit byl veliký, ale chuť zastrčit ho mámě do kundy ještě větší. Pronikl do teplého objetí její štěrbiny po žalud a… nic se nedělo. Odvážně pronikal dál. Na začatku byla mámy kunda trochu suchá, ale jak se dostával dál, začala vylučovať šťávy a mazat.Byla to dobrá kunda.Po chvíli pronikl až na konec, vejce připlácl na její tlusté pysky a pomalu začal zasouvat a vytahovat celou oháňku .Rozkoš mu zaplavovala celé tělo. Máma spala a náhle se začal pohybovat její zadek. Z úst ji vycházely tiché steny.Vilík stuhl. Vtom se otec obrátil ve spánku na druhou stranu a zamumlal : „ Matko, neházej sebou tolik!“ a chrápal dál. Vilík chvilku počkal . Ocas se mu v díře chvěl. Když se všechno zase uklpost_titlenilo , pokračoval opatrně dál. Jemně,pomalu ho zasouval do její slastné tůně , až na doraz. Máma ve spánku nadzvedla zadek, aby do ní ocas mohl lépe pronikat. Vilík teď už né tak jemně, ale stále divočeji a divočeji přirážel.Vtom matka otevřela oči.“ Proboha, Vilíku, co to děláš ? Když se probudí otec, tak nás oba přerazí!“ No tak,přestaň !“ šeptala, ale neučinila jediného pohybu aby se zbavila tvrdého ocasu ve své štěrbině.Vilík mlčel, sledoval spícího otce a tiše ho do mámy zasouval.Matka mu potichu vyházela vstříc a po chvilce ji zalil vydatným výstřikem pochvu. Matka zabořil hlavu do polštáře, aby stlumila výkřik slasti vlastní rozkoše, kterou ji Vilém přivodil tak nenadále svým ohonem. Vydýchal se s ocasem v její chlupaté díře a potom ho z ní pomalu vytáhl.“Nemohl jsem to vydržet, jak jste měla vystrčenou buchtu !“ Musel jsem Vám ho tam strčit.“potichu zašeptal Vilém.“ Dobře, miláčku, ale už běž, než se otec opravdu probudí.“ odpověděla statkářka a spokojena na nejvyšší míru se znovu pohroužila do spánku. Mladé semeno smíchané s její šťávou popmalu vytékalo z tolikrát dnes protáhnuté chlupaté díry a pomalu vytékalu v praménku po zadku na prostěradlo a vytvárel další velkou mokrou skvrnu. Vilík konečně uklpost_titleněn, potichu odešel do své ložnice. S přicházející nocí všichni, co pracovali ten den na statku, uléhali do svých postelí s přesvědčením, že jako dnes jim práce už dávno od ruky nešla