Rubriky
Klasika

Letné prázdniny 2

Rozhodol som sa, že napíšem pokra?ovanie k predchádzajúcej poviedke a zárove? sa ospravedl?ujem za tú Zuzku, pretože v mojom živote bolo viacej žien s menom Zuzana, ktoré sa mi vrylo do pamäti. Ešte raz sorry. Ako som Evku odprevadil k chate, dohodli sme sa cestou,že ráno sa stretneme na kúpalisku. Vymenili sme si telefónne ?ísla a ja som sa vrátil do svojej chaty. Ráno ma zobudila SMS správa: „Zmena plánu, post_titleem s rodi?mi pozrie? do Ma?arska, prepá?, nedalo sa z toho vykrúti?. Môžeš ma prís? po?ka? okolo 16,00 k nám na chatu, povedala som o Tebe rodi?om a chceli by ?a spozna?.“ Zostal som prekvapený z tých posledných slov, pretože som ne?akal že ma hne? predstaví svojim rodi?om. Ale budiž. Ako sa blížila šestnásta hodina, vybral som sa smerom k ich chate. Na terase pred chatou sedela nejaká žena, ktorej som odhadoval asi tak 37 až 40 rokov, mala dlhé blond vlasy a sedela tam len v plavkách. Mala ve?ké prsia a celkom peknú postavu. Zbadala ma a zavolala na m?a: „Ty si Tomáš? Ja som Evkina mama, nemohla som ís? s nimi, pretože ma rozbolela hlava a musela som sa vráti?. Evka mi písala že sa vrátia asi za dve hodiny, pretože Erika (to bola Evkina madšia sestra) sa chcela ís? odviez? lo?ou po Dunaji, ale ak chceš tak tu môžeš na ?u po?ka?“. Podala mi ruku a ponúkla mi miesto na sedenie. Priniesla mi chladenú kolu a pustili sme sa do rozhovoru. Spo?iatku som sa cítil nejaký nesvoj, ale jej mama bola úplne v pohode a o chví?u sme už debatovali, akoby sme sa poznali dlhé roky. Môj zrak mi však ?asto ušiel na jej ve?ké prsia a bradavky, ktoré sa tý?ili pod plavkami. Asi si toho všimla, pretože hne? sa ma za?ala pýta? ako je to medzi mnou a Evkou a aké sa mi pá?ia baby, ?i štíhle alebo bacu?ky, s malými ?i ve?kými prsiami, mladšie alebo staršie. Táto otázka ma dostala do rozpakov a ani neviem ako zo m?a vyšlo: „Pá?ia sa mi baby s ve?kými prsiami ako máte vy.“ Pritom som sa nevedel poh?adom odtrhnú? od vrchného dielu jej plaviek. Na to sa prisunula ku mne, chytila mi ruku a položila mi ju na jej prsník. Neviem ?o to do m?a vošlo, ale moja druhá ruka okamžite vystrelila na druhý prsník a za?al som jej ich masírova?. Ona zaklonila hlavu dozadu a povedala, že je to super pocit ke? jej 17 ro?ný chalan masíruje kozy. Vtom sa postavila a za ruku ma ?ahala do chatky. Trochu som sa vzoprel, ona mi však povedala aby som sa jej nebál, že mi neublíži a aspo? si preverí schopnosti Evkinho priate?a. Bol som ako v tranze, ale nakoniec som išiel s ?ou do chaty. Cestou som jej stihol zatiahnu? za šnúrku na vrchnom diele plaviek a jej kozy sa vyvalili von. Tak to bol poh?ad. Krásne, ve?ké a pevné kozy u 40 ro?nej ženskej. S ?ou to ani nepohlo, len sa na m?a pousmiala a ?alej krá?ala smerom k posteli. Sadla si na poste?, vrchný diel plaviek si však predtým dala úplne dolu. Chcel som sa na tie úžasné kozy s bradavkami ako fazule a s ve?kými hnedými dvorcami hne? vrhnú?. Ona ma však zastavila a kázala mi, aby som zostal stá?. Ani som sa nespamätal a mal som svoje plavky dolu pri nohách. Chví?u si obzerala moj bambus a za?ala mi ho pomaly honi? a hne? nato ho vzala do úst a za?ala mi ho faj?i?. Normálne sa mi podlomili kolená a myslel som si, že má doktorát z faj?enia mužských penisov. Tak silno mi ho sala, že keby ležím na posteli, tak mi cez zadok dnu vtiahne poste?nú plachtu. Jazykom mi olizovala žalu? a aj celý penis po celej jeho d?žke. Ke? bola pri vajciach, za?ala ich jemne olizova? a vsala ich cele do úst. Zopakovala to celé asi trikrát, to som už ale nevydržal a explodoval som jej rovno medzi o?i. Trochu ju to zasko?ilo, poutierala si moje semeno prstami a potom všetko zlízala. Hne? potom si ?ahla na poste? a povedala: „Ty si svoje dostal a teraz sa ukáž“. Kone?ne som sa vrhol na jej kozy, sal a hrýzol som jej bradavky, až miestami kri?ala od bolesti. Jednou rukou som ju dráždil na pi?ke cez plavky a druhou masíroval kozy. Chytila ma za hlavu, pritiahla ma k jej ústam a dala mi strašne dlhého francuzáka. Rukou som ju však neprestával cez plavky dráždi? dolu a vlhkos? jej pohlavia za?ala presakova? cez plavky. Odtrhol som sa od jej úst a zasypával celé telo bozkami a postupne som prechádzal nižšie. Ke? som bol pri pupku, za?al som jej s?ahova? spodný diel plaviek, s ?ím mi ochotne pomohla a ležala predomnou úplne nahá. Za?al som jej jemne líza? mušli?ku a so slas?ou som zlizoval jej š?avu, ktorá vynikajúco chutila. Môj jazyk bol úplne všade. Jemne som jej špi?kou jazyka olizoval klitoris a ob?as som do?ho trochu zahryzol, ?o malo za následok zrýchlené dýchanie predchádzajúce do kriku. Zašiel som jazykom aj do mušli?ky a ona tiekla a tiekla. V okamihu ako som za?al vsáva? do úst jej pysky sa len skrútila a vykríkla, že to museli všetci naokolo po?u?. To už sa ale hlásil o slovo môj penis. Za?ahol som na ?u a po?ahky do nej vošiel. Išlo to ako po masle pretože bola ve?mi mokrá. Nahodil som rýchle tempo a ona mi pohybom panvy vychádzala v ústrety. „Rýchlejšie, rýchlejšie“, kri?ala a ja som prpost_titleal na maximálne obrátky až som mal celé vajcia ?ervené od nárazov na jej prdel. Hlásil sa ?alší orgazmus, ale aj ja som cítil že už budem a nastriekal som to rovno do nej. V tom okamihu vybuchla aj ona. Mne však penis neochabol, tak som ju prevrátil za?al som ju kláti? zozadu. Naslinil som si prst za?al som vnika? do ri?ky a jemne ju roz?ahova?. To už Evkina mama len vrieskala a hádzala hlavou zo strany na stranu. Vytiahol som penis z jej pi?ky a nasmeroval ho na druhú dierku. Kupodivu to išlo dos? ?ahko, tak som ju pevne chytil za boky a silným prírazom som jej ho tam narval až po kore? a vtom momente bola hotová. Ke? sa trochu spamätala, za?al som rytmicky priráža?, pri?om som ju prstil do pi?ky a dráždil klitoris. Pri mojich prírazoch jej kozy len tak lietali a takmer ju bili po brade. Tak ma napadlo že nie?o skúsim. Vytiahol som penis z jej ri?ky a pleskol som ju ním po zadku. O?ivpost_titlene sa jej to pá?ilo, tak som postupne prirážal a raz za ?as vytiahol a pleskol ju penisom cez zadok. Zadok mala ?ervený ako rak. Kázala mi aby som otvoril zásuvku na no?nom stolíku pri posteli. Otvoril som ju a našiel tam dos? ve?ký a dlhý vibrátor. Ten som zapol a prechádzal som s ním jej pi?ku. Povedala aby som ho zapol na maximum. Tento „polosendvi?“ sa jej ve?mi pá?il, ?o dávala najavo hlasným kri?aním. Prežila ?alší orgazmus, ale to už vrieskala tak, že si hlavu zatla?ila do vankúša aby to trochu stlmilo. Klesla na poste? a nevládala sa ani pohnú?. Jej chtí? však bol silnejší, po chvíli vstala a kázala mi ?ahnú? na chrbát. Vysadla ma m?a a za?ala jazdi?. Divil som sa, kde sa v nej berie to?ko energie, pretože prirážala tvrdo až ma boleli gule. Rukami som jej masíroval kozy a silno stlá?al bradavky, ?o ju privádzalo do šialenstva. Dopracovala sa k poslednému orgazmu, ale to už bola ozaj hotová. Povedala, že ?alej už nemôže a že ma dorobí ústami. Tak mi ho ešte raz perfektne vyfaj?ila a celú dávku pekne spapala. O chví?u mi prišla SMS od Evky, že už sú na ceste z Ma?arska a môžem ju ís? po?ka?. Išli sme sa osprchova? – ja do mužských, Evkina mama do ženských sp?ch, potom som sa išiel prezliec? a šiel Evke naproti. Jej otec bol ve?mi príjemný, dobre sme sa porozprávali. Keby vedel že som mu predchví?ou vyklátil manželku, asi by ma zabil. Ke? sme sedeli na terase pred ich chatou, Evka mi pošepkala, že už sa teší na dnešnú noc a že sa mám na ?o teši? aj ja. Jednu vec mala Evka a jej mama spolo?nú – ve?mi hlasito dáva? najavo rozkoš pri sexe. Nadarmo sa nehovorí – „Aká matka, taká Katka“ Rukou pod stolom nahmatala môj penis a za?ala mi ho cez kra?asy masírova? a ja som vedel, ?o bude túto noc nasledova?. Pokra?ovanie zajtra