Rubriky
Klasika

Lady Fuckingham 6

6 Často jsem je tak závistivě pozorovala, než jsem se s nimi rozloučila a konečně se odebrala do Hastingsu, abych udělala něco taky pro své zdraví. Zprostředkovatel tam pro mě najal pěkný dům asi o tuctu místností, obklopený hezkou zahradou a rozsáhlým parkem, takže jsem byla uchráněna zvědavostí sousedů a kolemjdoucích. Měla jsem kuchařku a hospodyni (řekla bych spíše majordomku), obě mladé, ani ne pětadvacetileté osůbky, hospodyně byla příjemná a inteligentní společnice, dcera zbankrotělého obchodníka, avšak velmi cudná a ctnostná, se slušným vzděláním. Protože jsem se ráda obklopovala mladými lpost_titlemi, držela jsem si ještě dvě pážata, jimž bylo patnáct šestnáct let a dvě hezká děvčata asi téhož věku jako komornou a služebnou. Stále jsem se ještě cítila příliš rozdrážděna mimořádně vzrušivými zážitky, jež jsem prožila ve svém dosavadním sídle s novým hrabětem Crim-Conem, ale příznivé a vlídné podnebí jižního pobřeží projevilo svůj blahodárný vliv a brzy způsobilo, že jsem nabyla ztracené rovnováhy a opět jsem se stala sama sebou, to jest mrduchtivou. To ovšem znamenalo, že jsem počala dychtivě toužit po něžném i brutálním milostném laškování, k němuž mne pudila má vznětlivá povaha a horká krev. A tak jsem se zkrátka rozhodla, že svedu všechny příslušníky své panenské domácnosti, o nichž všech do jednoho jsem byla přesvědčena, že než vstoupili do mých služeb, vedli dokonale mravný způsob života. Ta dvě nejmladší děvčata, komorná a služebná, spávala v ložnici hned vedle mne, aby mi byly k ruce. Mezi našimi pokoji byly dveře, aby nebylo nutno vycházet na chodbu. Úplně mne posedla myšlenka na to, jak oběma těm děvčátkům vylížu rendlíky a jak si je přizpůsobím svým záměrům. A je jasné, že tyhle své plány jsem hleděla uvést ve skutečnost co nejdříve. Hned téhož večera, když dívky skončily s mou toaletou a zdvořile mi popřály dobrou noc a já jsem v noční košilce seděla u krbu s nohama na mřížce a předstírala jsem, že čtu jakýsi milostný románek, jsem jim řekla: »Děvčata, nechte otevřené dveře, necítím se nejlíp, a možná mi budete muset dělat společnost, kdybych nemohla usnout.« Dívky odběhly do svého pokoje a netrvalo dlouho a slyšela jsem, jak se tam hihňají a chichotaji. »Děvčata, pojďte sem!« zvolala jsem. »Hned sem pojďte! Annie, Patty! Slyšíte? Okamžitě ke mně!« Nechtěly mne rozhněvat a přiběhly v nočních košilkách celé ruměné a zjevně v rozpacích. »Tak ven s tím, copak vás tam tak rozveselilo?« zeptala jsem se rovnou. »Prosím, my lady, to byla Patty,« řekla Annie se zlomyslným pohledem na svou družku. »Jdi, ty lhářko! Annie si začala, mylady,« vyhrkla ta druhá v rozpacích. Nic víc jsem z nich nedostala, sváděly to jedna druhou. Nakonec jsem řekla: »Dovedu si velmi dobře představit, čím jste se tak bavily. Přiznejte se, že jste si v zrcadle prohlížely pipinky, co?« Trefila jsem do černého, obě zrudly studem a koukaly provinile. Pokračovala jsem: »Bezpochyby jste zkoumaly, která už má bujnější ochlupení, že? Ukaž, Annie!« Hbitě jsem jí vyhrnula noční košili přes hlavu a odhalila jsem její mladistvou postavičku. »Cože, ta malá nestyda tam nemá ještě ani chloupek, jímž by se mohla pyšnit! Patty, naplácej ji za to!« Nebylo zapotřebí pobízet Patty dvakrát. Se zřejmým potěšením pleskala Annie přes útlý zadeček a zvuk pleskanců se důvěrně snoubil s plačtivým dívčiným voláním o milost. Krev mi počala vřít. Pohled na tu svěží prdýlku, červenající se pod tím nelítostně udělovaným trestem, mne popouzel k další činnosti. Zastavila jsem tuto exekuci a pošeptala jsem ubohé oběti několik slov. Uslzené oči jí okamžitě zazářily. Annie se vrhla na Patty, aniž ta cokoli tušila, přetáhla jí noční košili přes hlavu a usilovně jí vracela vše, čeho se byla od ní dočkala před chvilkou. Pattyiny vzlyky a volání o milost mne nesmírně vzrušovaly. Prdýlka jí pěkně červenala, Annie se činila jen což. Pak jsem ji vysvobodila, posadila jsem si ji na klín, abych jí slíbala slzičky. Brzy se usmála a přitulila se ke mně. To u její družky vzbudilo jistou žárlivost a nesměle si žádala téhož. Moje záměry vycházely nadmíru příznivě. Požádala jsem Annii, aby přinesla dvě láhve šampaňského a tři poháry, vymluvila jsem se na to, že jsem smutná a sklíčená a že se musím trochu povyrazit. »Ach, my lady, zvolala Patty líbajíc mne, »vy ani nevíte, jak vás všichni máme rádi. Vždyť jste tak osamocená a nešťastná! Není ničeho, co bychom neudělali, jen abyste se pousmála.« Po druhém nebo třetím poháru se děvčatům rozšířily oči a bláznivě se hihňaly čemukoli. Tvářičky jim zčervenaly. Patty mi stále seděla na klíně a líbala mne a laskala, možná proto, že jsem ji rukou pronikla pod noční košili a prstem jsem jí jakoby bezděky dráždila její hebkou štěrbinku. Postupně jsem ji přiváděla do stavu, jejž zatím sama nedovedla pochopit. Annie se mi posadila na druhé koleno a objala mne. Řekla jsem: »Pojďme a svlečme se do naha. Nenecháme na sobě vůbec nic. Co tomu říkáte?« Děvčata nadšeně souhlasila a v mžiku jsme byly všechny úplně nahé, přímo v rouše Evině bez fíkového listu. »Potřebuji cítit vaše teplá tělíčka u sebe, aby mi bylo dobře,« řekla jsem a když si mí opět sedly na klín, měla jsem své nedočkavě prsty v jejich panenských štěrbinkách dříve, než bys řekl švec. »Máte moc pěkné kundičky, děvčata! Vezmu si vás do postýlky a budu vás tam líbat. Ta moje taky není špatná, ale to víte, už je nakřáplá, vždyť jsem byla vdaná a mám leccos za sebou.« »A my lady, prosím vás, opravdu je to s mužským tak hezké? Dovolíte, abych se podívala?« Annie mi rozhrnula chloupky a zvídavě zkoumala má pudenda. Dělalo mi to dobře a stále jsem obě dívky šimrala prsty, až počaly mírně vlhnout. Abychom měly více pohodlí, uložily jsme se do mé široké postele. Děvčata se rozpustile chichotala, popíjela šampaňské a všechny jsme se navzájem a bez zábran ohmatávaly, líbaly a mazlily jako tři nemravné kočičky. Jejich panenské štěrbinky voněly jarem a můj jazyk byl nenasytný. Annie mi líbala prsní bradavky a Patty se mí neobratně hrabala v rozkroku. »Bylo by to vzácné potěšení vpost_titleět vás dvě, jak najednou přijdete o panenství,« nadhodila jsem jakoby nic. »Ó my dear lady,« zvolala Patty vzrušeně, »nemohla by nám to udělat vaše pážata? Já tak miluju toho Charlieho!« »Pokusím se,« slíbila jsem ráda. »Ale musíme na to opatrně a nejdříve zjistit, jak by se k tomu stavěli oni.« »No, jak to vpost_titleím já, Charlie je kurážný kluk schopný každé lumpárny, jen dá-li se mu příležitost,« řekla Patty. »Jednou jsem ho načapala, jak si pohrával s pinďourem a vůbec se nestyděl. Vystrčil ho na mne a ptá se: Co mu říkáš, Patty? Je to jůra, co? Chystám si ho… ale my lady, to vám snad ani nemohu prozradit…« zaváhala Patty. Avšak já jsem naléhala, neboť mne to nesmírně zajímalo v souvislosti s mými dalšími záměry, a Patty to nakonec vyklopila: »No, ten nestyda řekl, že si ho chystá na vás, protože se mu děsně líbíte. Řekl přímo, že by vás chtěl obskočit, jo, to bylo to sloveso, obskočit!« »Chachá,« zasmála jsem se upřímně, když jsem si představila toho vycmrdlého mladíčka, na nějž jsem ostatně už delší dobu stejně měla zálusk. »Uvpost_titleíme, pane Charlie, možná to někdy vyzkoušíme! Ale nejdřív se musím postarat o vás dvě a o vaše věnečky.« Když jsme se nazítří ráno probudily, bylo už pozdě na nějaké hrátky, a tak jsem je poslala pro snídani a slíbila jsem, že začnu zpracovávat Charlieho. Po obědě jsem Charlesovi přikázala, aby odnesl nějaké přikrývky a stoličku do letního altánku v zahradě, neboť jsem si tam hodlala zdřímnout, přírodní vzduch je jistě prospěšnější zdravému spánku než dusno v uzavřené místnosti. Annie a Patty si přitom vyměnily významné pohledy, ale můj vztyčený ukazovák je varoval před dalšími projevy přílišné chápavosti. Vzadu za domem se rozkládala velká zahrada, místy krásně stíněná košatými jilmy úctyhodného věku, zejména na březích malého jezírka, kde stál rozkošný altánek. Charles obtížený stoličkou a náručí přikrývek kráčel přede mnou a já jsem ho následovala. V altánku jsem ho vybídla, aby uspořádal pokrývky na pohovce, jež tam odjakživa byla, ježto jsem se obávala, že by kožený potah mohl být vlhký a chladný. Natřepal podušku a přistrčil mi stoličku pod nohy. Měla jsem na sobě jen lehký župánek a pod ním košilku a spodní kalhotky s rozparkem. »Ach, jsem tak slabá a unavená,« zašeptala jsem klesajíc vláčně na pohovku tak, abych nedbale odhalila svou šíj a horní část žlábku mezi ňadry, jenž dával tušit víc. »Au, au, auvej,« vykřikla jsem náhle. »Ta křeč, ta strašlivá křeč! Kroutila jsem se a svíjela v předstírané bolesti a vyhrnula jsem si župan, abych si mohla třít lýtko pravé nohy. »Au, auvej, to jsou muka!« Charles mi okamžitě klečel u nohou: »Je to strašné, že, my lady? Narovnám vám ty prstíky. »Ne, ne, tam ne, musíte mi hníst lýtko, raději výš, tam je to nejhorší, Charlesi!« Tvářila jsem se útrpně. »Charlesi, pro Boha, masírujte, hněťte, vy jste moje jediná záchrana.« Charlie masíroval a hnětl a já ani nevím, jak mi najednou z nohy spadla trepka a nahý palec se dotkl Charlieho kalhot zrovna v místech jeho maskulinní anatomíe. Dělala jsem jako by nic, Charlie rudl a masíroval a já jsem cítila, jak mu tuhne panický pinďourek a s jakou péčí a snahou mi hněte to simulantské lýtko. Celý se roztřásl a ani já jsem nebyla zcela klpost_titlená, což jsem musela přičíst své vznětlivé povaze. Župan se mi rozevřel a Charlie mne vpost_titleěl ve spodním prádle s rozparkem, možná zahlédl i mou vlhnoucí čárku. Krev mi vřela a jen všemi silami tělesnými i duševními jsem se držela, abych toho dozrávajícího mládence na místě nezmermomocnila. »Nuže, vstaňte, Charlesi, už je to lepši,« řekla jsem tiše, »a prosím vás, neroznášejte nikde, co jste tu snad spatřil pouhou náhodou. Ta prokletá křeč mě tak přepadla, že jsem ani nevěděla, co se se mnou děje a jak se chovám. »Drahá lady,« odpověděl Charles zdvořile a stydlivě klopil zraky, »všechna vaše tajemství jsou u mne tak jista, jako bych nic nevpost_titleěl a nic neslyšel. Jsem vám tak oddán, že bych líbal i zem pod vašima nohama. »Jste velice hodný hoch, Charlie, a já vás teď políbím, ale jen jednou Charlie, jen pro tentokrát. Pojďte blíž, jste opravdu sympatický hoch. No, neupejpejte se, opravdu vás chci políbit a doufám, že se o tom nikde nebudete šířit.« »Ach, my lady, jste tak laskava k ubohému bezvýznamnému pážeti! Nikdy vám to nezapomenu. Je to pro mne velké vyznamenáni a položím za vás i život, bude-li to zapotřebí. »Pojďte tedy ke mně,« vzala jsem jeho hezkou hlavinku do dlaní a důrazně jsem ho políbila na ústa, dala jsem si záležet. »Charlie, já vás líbám, ale vy mne ne! Vy jen držíte!« »Ó my lady, cožpak bych se směl opovážit?« A hned mne líbal tak, že mě téměř zbavil dechu. »Ano, to je ono,« mumlala jsem, »takhle mne líbej, ale uvědom si, že ti svěřuji svou čest, Nikde ani slovo!« »Vaše polibky, drahá lady, mne zotročily navždy. Ode mne se nikdo nic nedoví, to vám přísahám!« »Dobrá, Charlesi, věřím ti a jako důkaz toho ti prozradím, že tě už delší dobu miluji a toužím po tobě. Jsi jako antický bůžek lásky a chtěla bych tě vpost_titleět úplně nahého jako sochu. Udělal bys to pro mě?« Zrudl jako prvnička a pod mým zkoumavým pohledem se celý třásl. »No tak do toho, Charlie, vždyť jsme tu docela sami. Vyhovíš-li mi, dám ti zlatý sovereign a nechám ti ušít nový oblek.« Svlékla jsem mu kabátec a začala jsem mu rozepínat knoflíky u kalhot. Když jsem mu je stahovala, bloudila jsem mu chtivýma rukama pod košili a těšila jsem se pevným svalstvem jeho hýždí a přitom jsem si neopomněla povšimnout, jak se mu podezřele nadouvá košile přímo mezi nohama. Konečně pochopil, kam mířím a rychleji, než to teď napíšu, stál přede mnou nahatý co Adam v ráji bez fíkového listu. Okamžitě jsem se chopila jeho bojovně vztyčeného zánovního bimbasa, byl dlouhý dobrých šest palců, obdařený nabitým pytlíkem a ozdobený tmavohnědým kudrnatým ochlupením. Ubohý Charles už trpěl ejaculatio praecox, ale nechtěla jsem ho pro to zesměšňovat. »Máš ho pěkně velkého, Charlie, docela jako dospělý muž. Už jsi někdy měl nějaké děvče?« »Ne, my lady, chtěl jsem to zkusit s Patty, ale ona se vzpouzela, tak jsem toho musel nechat.« »Tak to zkus teď se mnou, Charlie! A potom se pokusím získat ti Patty, ráda bych vás vpost_titleěla oba dohromady,« řekla jsem a jakoby mimochodem jsem si vstrčila jeho načínáčka do úst, a laskavě jsem ho sála, až ejakuloval podruhé. »A teď si, panáčku klekni a líbej mi pipinu.« Roztáhla jsem nohy a rozevřela jsem si rozparek. Přisál se ke mně hladově a jeho účinlivý jazyk mne přivedl k rozkoši v několika vteřinách. Bosou nohou jsem mu zatím hnětla bimbasa, jenž mu v klpost_titleovém stavu spočíval na stehně. Obávala jsem se, abych nepropásla jeho další ejakulát, a tak jsem si ho přitáhla na sebe a vsunula jsem si jeho již pohotový milostný nástroj tam, kde jsem ho už dávno chtěla mít. Chudák Charlie nebyl zrovna na výši situace, ale zdravý pud a matka Příroda ho brzy přivedly k těm správně účelným pohybům. Jakou extázi mi působil ten jeho panický úd! Jak láskyplně a dychtivě ho přijímala má lačná pochva! Líbali jsme se něžně a neméně něžné jsme se svíjeli a zmítali mrdajíce. Pane Bože, jak se mi líbil ten kluk! A jak jsem ho nádherně zneužívala! Vědomí, že to je opravdu panic a že já ho mám poprvé, dodávalo mým slastným pocitům na pikantnosti. Sténala jsem slastně a byla jsem téměř na omdlení. Když jsme ronili milostnou šťávu, vznášeli jsme se v nebesky vilných výšinách. Charles mi to udělal třikrát. Nikterak nepospíchal, zpracovával mne téměř dvě hodiny. Slušný výkon na nováčka – ale vždyť je to můj žák! Taky jsem musela Charlieho vyzpovídat o jeho kamarádu Samovi, o druhém to pážeti, jenž s ním sdílel ložnici. Sam byl velmi pohledný, ale měl v sobě tolik indické krve, že byl značně snědý. Když jsem se tak Charlieho vyptávala, dověděla jsem se, že si se Samem často spolu honí ptactvo, až to cáká všude kolem. »A představte si, my lady, a opravdu mi můžete věřit, že ho má aspoň o dva palce delšího než já. Ostatně musím ještě podotknout, že je to jeho nejtmavší úd!« »A myslíš, že by se účastnil naších hrátek?« zeptala jsem se. »Ó ano, zcela jistě!« přitakal Charles. »Je to správný kluk. To on mě naučil všechno, co zatím vím. A ještě vám musím prozradit, že jeho minulý pán, plukovník Culot, jenž si ho sem přivezl přímo z Kalkaty, ho nechal spát ve své kajutě a svedl ho postupnou masturbací a ližbou během plavby, což se Samovi tak zalíbilo, že nakonec plukovníkovi dovolil, aby ho ojebával do řiti. Plukovník prý nebyl moc urostlý a trochu vazelíny to spravilo. Po návratu do Británie se plukovník obával, že by Sam, kdyby si ho ponechal, zléhal jeho dcery, a tak ho propustil, ale na rozchodnou mu dal celých padesát liber! Sam mne několikrát přemlouval, abych se nechal píchat tam dozadu, a tvrdil, že to je velice prima, ale to jsem mu ještě nikdy nedovolil, jenom jsme si navzájem pohrávali.« »Nuže dobrá, domluvíme se takto: asi tak hodinku po tom, co se po večeři všichni odeberou do svých pokojů,« řekla jsem Charliemu, »přiveď toho Samečka do ložnice děvčat, dveře budou pootevřeny. Přijďte jen v nočních košilích a dbejte, abyste nevzbudili kuchařku a hospodyni.« Zároveň s touto instrukcí jsem ho ještě políbila a poslala jsem ho pryč. Šla jsem se převléknout k večeři. Když jsem pojedla, nabídla jsem kuchařce a hospodyni co projev spokojenosti a přízně po velké sklenici portského, jež jsem přiměřeně upravila jistou dávkou uspávacího prášku, abychom nerušili jejich zasloužený spánek, kdyby naše laškování s pážaty náhodou překročilo únosnou míru hluku. Patty a Annie byly už připraveny a plály nedočkavostí a vzrušením částečně, ale jen málo smíšenými s jistými obavami o ztrátu toho obtížného panenství a s okolnostmi s tím souvisejícími. Všechny tři už jsme byly úplně nahé a ty rozpálené holky se ke mně tiskly, jako by hledaly byť nejistou ochranu před tím neznámem, co je neodvratně očekávalo. Z ložnice děvčat se ozval slabý šramot. Do Patty a Annie jako když střelí a v tu ránu zalezly pod mou postel po způsobu vylekaných koťat. Vešla jsem tam a v temnotě jsem spíš tušila než vpost_titleěla ty dva mládenečky v nočních košilích, anž tápou v rozpacích. »Svlékněte si košile a zujte trepky,« zašeptala jsem. »Sáhněte si, jsem také úplně nahá a od této chvíle je mezi námi všechno dovoleno.« A hned jsem je nedočkavě chytila za pinďoury. Jak jsem správně tušila, byly oba už dokonale tuhé. Chlapci se ke mně přitiskli oba, ale protože mám míru v ruce i potmě, vybrala jsem si Samečka a zacouvala jsem k lůžku. Vrhl se na mne sice zdvořile, leč neúprosně. To tedy byl kus chlapa! Má zkušená pochva byla rázem dokonale nacpána tím nabubřelým indickým soustem, jež jakoby mou výživnou vlhkostí ještě víc nabobtnávalo. Ejakuloval téměř okamžitě, tak byl nadržen, avšak neochaboval a hned pokračoval v dalším čísle. Charlie stál vedle a jen koukal. Bylo mi ho líto, že vypadl ze hry, a proto jsem ho vybídla: »Tak nestůj jako nekňuba, Charlie, skoč na Samečka a ošoustej mu hnědou dírku!« Charlie si nenechal říkat dvakrát, a přestože měl co začátečník určité nesnáze, brzy je překonal a svou usilovnou činností povzbuzoval Samečka, jejž jsem objímala tak pevně, že téměř nemohl dýchat a jen supěl, k výkonu téměř neuvěřitelnému. Natáhla jsem paže a šimrala jsem výkonného Charlieho rukama na pytlíku i pod ním. Dělalo mu to dobře. Toho dne se mi tedy dostalo dvou panických údů, světlého a tmavého! Jakým slastným uspokojením mne naplňovala tato skutečnost! S jakou dychtivou nenasytností jsem přijímala Samův orientální úd a jak se má mrcha kunda účinlivě svírala a škubala! Ronili jsme milostnou šťávu téměř bez ustání. Proudy toho elixíru lásky nás přímo zaplavovaly. Věděla jsem, že tyto erotické výstřelky mi ničí zdraví a zkracují život, ale rozum pranic nezmůže proti bezuzdně nezkrotné vášni. Nadarmo se neříká, že kunda proti vodě utáhne tři lodě. Konečně jsme byli dokonale hotovi, aspoň prozatím, a vešli jsme do mého pokoje, jenž byl osvětlen tuctem svícnů. Postavy obou mládenců se odrážely ve velkých zrcadlech kolem dokola, takže se zdálo, jako bych byla obklopena houfem mladistvých dychtivých rozkošníků se znavenými povislými údy ještě vlhkými po dobře odvedeném díle, zpoloviny tmavých, zpoloviny světlých. Byl to impresivní pohled a výborně dotvářel mé tělesné i dušení rozpoložení. »Chlapci, moji roztomilí chlapci, moji hošíkové,« zvolala jsem rozverně, »neslyšíte náhodou to těžké vzdychání dvou děvčat pod mou postelí? Vsadila bych se o cokoli, že se tam navzájem pěkně rajcovaly, když jsme my vedle omdlévali slastnou únavou! Avšak osvěžme se nejdříve vlažnou sprchou a několika poháry šampaňského a potom uvpost_titleíme, zda bychom je nevytáhli na světlo boží.« Osprchovali jsme se a dychtivě si připili správně vychlazeným šampaňským. Měla jsem takový malý šikovný bičík na psy s dlouhým řemínkem. Vybídla jsem své mladíky, aby nadzdvihli závěsy nebes a tím bičíkem jsem znenadání začala mrskat ty dvě plaché krásky pod postelí. Byly tak překvapeny, že jsem je stačila švihnout aspoň šestkrát, než vylezly ze svého úkrytu a vystavily svá panenská těla jasnému světlu voskovic, hladovým pohledům rozdrážděných pážat a mrskání mého bičíku. Byla to vzorová scéna nejvýše vilného napětí v ovzduší svorné společností několika jedinců, kteří v altruistické součinnosti směřuji k egoistickému úkoji. Pohled na nahá děvčata prchající před mými trefnými šlehy a zmateně jim uhýbající, na jejich planoucí tvářičky a na tenké červené proužky po řemínku psího bičíku na útlých a přece již mile buclatých prdýlkách a bolestné výkřiky i škemrání o milost, to vše oba chlapce nesmírně vzrušilo. Projevilo se to nejen na jejich vytřeštěných výrazech, ale především na jejich pružných bimbasech, povstavších téměř okamžité do postoje bengálského střelce před britským plukovníkem. Hned nato jsem zatoužila, aby moji dva chlapci zmrdali ta moje děvčata co nejdříve a co nejbrutálněji. Musím přiznat, že v tu chvíli mnou zavládla zvlášť silná a nepotlačitelná krutost a že jsem si živě představovala, jak ty dvě panenky přicházejí o své věnečky v mrákotách nejhroznější agónie. Přestala jsem tedy s mrskáním a vybídla jsem ztýrané dívky, aby poklekly, zlíbaly mládencem jejich napřažené ohony a zdvořile je požádaly o láskyplný výkon deflorace. Charlie si vzal Patty a Sam se chopil Annie. Řekla jsem jim, aby si je položili na perský koberec uprostřed místnosti a podložili jím zadečky poduškami. Pak si jim mojí dva hřebečkové klekli mezi nohy a zavedli své nástroje spravedlnosti do navlhlých rumělkových štěrbinek odsouzených obětí. Byl to pro mne nesmírně příjemný zážitek, když jsem pozorovala to zmatené chování těch prvniček, jež zároveň chtěly a přece se obávaly, červenaly, cítily bolest i chtíč a jejich slzičky provázely blažené úsměvy. Pomrskávala jsem bičíkem zmítající se pážata a vpost_titleěla jsem, jak se blíží k vítěznému vyvrcholení. Až mne zamrzelo, že už je konec. Poslala jsem je všechny pod sprchu a zatím jsem připravila malé občerstvení, ovoce, cukrovinky a šampaňské. Rozpustilá konverzace a veselé žertováni přispěly k dobré pohodě a brzy jsem pozorovala, že oba mladíci začínají být dobře osvěženi a že po mně nejen milostně pokukují, nýbrž že si jakoby maně dovolují dotýkat se mě a hladit mi tělesné obliny i prolákliny. Toho jsem musela bezodkladně zneužít a také jsem ani na okamžik nezaváhala. Položila jsem si Samečka přes okraj postele, a když jsem se navlékla na jeho urostlý tmavý klacek s červenou hlavou, vyšpulila jsem zadeček a vyzvala jsem Charlieho, aby se odzadu připojil k Samečkovi. S vydatnou pomoci děvčat se to podařilo – měla jsem je tam oba najednou! A hned jsme se to toho pustili. Děvčata se zabývala mým poštěváčkem a zpracovávala má labia majora i minora a k tomu šimrala pážata na těch jejich přívěscích. I moje ruce se snažily, a tak jsme si všichni opět brzy přišli na své. Naše nervy byly vybičovány na nejvyšší míru. Dokonce ani nemohu vypsat dopodrobna všechny jednotlivosti. Jen jsem vzdychala a sténala, ba i ječela zmítajíc se v tom neskonalém přílivu vášně. Patty obkročila Samečkovu hlavu a přitiskla mu svou pipinu na ústa, čímž ho téměř dusila, a Annie se umístila ještě nade mne a vystavila svůj kastrůlek mrštnému jazyku nejsvrchnějšího Charlieho. Byla to jedna z nejdokonalejších sestav, jakou jsem kdy zažila, a jedna z nejnáročnějších. Nakonec jsme všichni byli naprosto vyčerpáni a jen jsme se odvalili a lapali po dechu. Trochu jsem se s nimi ještě polaskala a poslala jsem je spát. Sama jsem dlouho nemohla usnout, moje obrazivost poletovala v těch nejchlípnějších nebeských výšinách. Nazítří jsem se cítila zesláblá, chvěla jsem se a bylo mi velmi nedobře. Následujícího dne jsem se rozhodla poslat Patty pro lékaře. Schválně jsem si vybrala jednoho s méně rozsáhlou klientelou, o němž jsem předpokládala, že nebude svými pacientkami příliš utahán. Jakmile se doktor Lovecraft se svou nezbytnou lékařskou kabelou dostavil, odeslala jsem služebnictvo pryč a zůstali jsme o samotě. »Drahá lady Fuckinghamová,« pravil doktor Lovecraft vemlouvavě, »co vás to přivedlo do tohoto žalostného, ba až patologicky mimořádného stavu tělesného vyčerpání? Řeknete mi všechno. Chcete-li, abych vám opravdu pomohl, nesmíte mi nic zatajovat. »Ach, doktore,« odpověděla jsem šeptem, »buďte tak laskav a zhaste světlo, oheň z krbu docela stačí. Nechci, abyste vpost_titleěl mé rozpaky a ruměnec studu. A nakloňte se blíž, protože své vyznání vám mohu jen šeptat.« Pak jsem ho objala oběma pažemi kolem šíje, přitáhla jsem si ho těsně k sobě a líbajíc ho rozpustile, řekla jsem: »Potřebuji lásku a nemám nikoho, kdo by mne miloval. Ach, doktore, nejdřív mne ošukejte, teprve pak léčte! Držím vás za galantního muže, jemuž při jeho odborném vzdělání a nabytých zkušenostech je jistě zřejmo, že mou diagnózou je nymfomanie! Nalejme si čistého vína…« A šmátrala jsem po něm vilně. Doktor Lovecraft byl poněkud vyveden z rovnováhy, asi se mu něco takového stalo poprvé. Jednou paží jsem ho stále objímala a druhou rukou jsem mu bezostyšně hrábla po pinďourovi, v němž můj jednoznačný hmat okamžitě vzbudil patřičný smysl pro povinnost. Byl to pěkně urostlý klazan, silný a dlouhý, neobvyklý u muže akademického vzdělání, a rád se nechal vysvobodit z těsného zajetí kalhot. »Nuže, doktůrku, pryč s textilem! Nejdřív láska, potom l medicína!« zvolala jsem vsunuvši mu jazyk mezi uvolněné rty. Byl to velmi dobrý a laskavý lékař a odborné vyšetření a přiměřená terapie tehdy trvala téměř hodinu. Se mnou to ovšem dopadalo stále hůř a hůř a přes veškerou péči, kterou doktor Lovecraft věnoval mému zdravotnímu stavu i mým pohlavním žlázám, jsem se musela rozhodnout pro zimní pobyt na Madeiře, vylíčím tedy, co jsem v této souvislosti zažila dále. Jako společnice se mnou jela má akurátní upejpavá hospodyně slečna Prudeová. Původně jsem zamýšlela vzít s sebou i obě děvčata Patty a Annie, jak také předpokládala slečna Pmdeová, ale místo Annie jsem se pak rozhodla pro svého milého Charlieho v dívčím převlečení, zanechanou Annie jsem odškodnila slušnou finanční částkou. A na příslušném parníku jsem objednala luxusní čtyřlůžkovou kajutu na zádi. Do Southamptonu jsme dorazili přes úsvitem, a když jsme se nalodili, hned jsme se spolu se slečnou Prudeovou í odebraly na lůžka, přenechavše všechny další starosti »děvčatům«. Slečna Prudeová totiž vůbec nic netušila a neměla sebemenšího podezření, že druhým děvčetem je Charlie. Po první dva dny nás všechny sužovala mořská nemoc, zejména mou společnici, ale hned třetího dne zrána to přešlo jakoby samo sebou. Falešná Annie se pokud možno držela mimo dohled slečny Prudeové. Po večeři pak zalezla obě děvčata na svá lůžka a usnula, nebo předstírala, že spí, aspoň se tak zdálo. My dvě se slečnou Prudeovou jsme seděly na divanu polosvlečené. Požádala jsem ji, aby zhasila lampu, a když to učinila, položila jsem jí paží kolem pasu a jemně jsem si ji přitáhla k boku. »Není to krásné, že už jsme se konečně zbavily té ohavné mořské nemoci? Teď už je to houpavé kolébáni docela příjemné Ach, drahoušku, kdybyste tak byla hezkým mladým mužem!« To jsem řekla, velmi milostně jsem ji políbila a vsunula jsem jí jazyk do úst. Rukou jsem jí vjela pod noční košilku a bezostyšně jsem se zmocnila bujného chomáče její chundelaté a bezpochyby ještě panenské hrmy. »Oh, my lady, co to pro Boha děláte! Jak jen můžete! Oh, ne, ne!« namítala hlasitým šepotem slečna Prudeová. Nicméně mne vůbec neodstrkovala a její hluboké oddechování svědčilo o tom, jak je vzrušena. »Jak zní vaše křestní jméno, drahoušku? Přece už vám nebudu říkat slečno Prudeová, je to tak chladné a neosobní,« řekla jsem jí mezi dalšími chlípnými polibky, jimiž jsem ji zasypávala. »Selina, my lady, ale ne, prosím ne!« zašeptala téměř bez dechu, když jsem ji začala jemňounce dráždit na poštěváčku. Sevření jejích nohou povolovalo. »To je hezké jméno, Selino! A ty mi budeš říkat Beatrice, viď, drahoušku, že? Budeme spolu spinkat na jednom lůžku, vždyť je tu dost místa pro obé. Musím tě líbat, abych ti dokázala, jak tě mám ráda, a taky samozřejmě tady, Selino!« A ukázala jsem jí na pipinu. »A ty mi oplatíš tímtéž. A jestli ještě váháš, předvedu ti, jak Patty ráda líbá mou štěrbinku. Ach, Selino, brzy se naučíš, co je tak krásné, třebaže se ti to zpočátku zdá trochu výstřední nebo nemravné.« Selina jen vzdychala, ale už se vůbec nebránila. »Ani bys neřekla, milá Selino,« pokračovala jsem, »čím to je, že se některé dívky navzájem tak milují. Vysvětlím ti to, je to velmi prosté. Je to proto, že si poskytují ty zakázané radosti, o nichž se obecně předpokládá, že jsou dovoleny jen manželským dvojicím.« Selina se celá chvěla. Její pipinka byla už dokonale rozdělaná a počala prýštit. »Oh, tohle si nemohu nechat ujit!« zvolala jsem. »Každá krůpěj tvé panenské rosy má cenu diamantu!« Vrhla jsem ji na záda, roztáhla jsem jí nohy a ústy jsem se jí chtivě přisála k píče jak vyhládlá mihule. Můj jazyk a jeho chuťové pohárky vychutnávaly ten smetanový výron, jaký může poskytnout jen skutečná virgo intacta, panna nedotčená, neboť zásoby jejích milostných šťáv jsou hojnější a hustší než u žen, jež už často souloží a onanují. Rozkoš jí přímo zmítala. Jak jen se svíjela a kroutila, vzdychajíc tou slastí! Pak jsem vzbudila Patty. Selině jsem zašeptala do ouška: »Selino, drahoušku, teď ti dám okusit, co je opravdový muž. Patty tě ošoustá svým umělákem, bude mě přitom šimrat v prdýlce a ty mi provedeš nádhernou ližbu. Nebude to krásná skupinka, lásko?« »Vy mne děsíte, my lady, vlastně drahá Beatrice,« šeptala vyplašená Selina. »Co to je umělák?« »To je přesně to, co mají muži mezi nohama, jenže to nikdy nezklame, Selinko! A přestože je schopen tě v příhodnou chvíli obšťastnit bohatým výstřikem, nemůže tě nikdy přivést do jináče,« odpověděla jsem jí něžně. »Tak, Patty je připravena. Teď tě obkročím a nabídnu ti svou pipinu k líbání a ližbě. Uvpost_titleíš, že se ti to bude líbit. Budeš zakoušet dvojí rozkoš najednou – z ližby i ze šoustání,« a nastavila jsem ji do šikovné polohy. Selina byla celá divá. »Patty, do toho,« zavelela jsem. Selina se činila, seč mohla, a jako začátečnice se ukázala velmi učenlivá, takže jsem brzy dosáhla prvního slastného vrcholu. Ten šramot a stále divější vzdechy samozřejmě vzbudily Charlieho, jenž nezaváhal a zmocnil se Patty odzadu. Ubohá Selina si toho ani nevšimla, tak byla zaujata sama sebou Sténala a vzlykala: »Strkej, strkej, Patty, milá Patty, jen strkej! Musím ho tam mít celého! Au, auvej, už to bolí, ale to nevadí, to vůbec nevadí!« Nakonec Charlie odstrčil Patty a skočil na Selinu sám vydrážděn na nejvyšší míru. Zdálo se, že této změny si Selina ani nepovšimla. Zmítala se, skučela a zřejmě zakoušela ty nejvyšší slasti milostné rozkoše. Nakonec jsme ji nechali, abychom jí dopřály aspoň trochu zaslouženého oddechu a rozsvítili jsme. Ta byla překvapena, to snad ani nelze vylíčit! Bylo však jasno, že je šťastna a vděčna. Když jsme se umyli a trochu osvěžili, sledovala Selina se zájmem, jak neúnavný Charles šoustá Patty, a pohrávala si s jeho varlaty docela šikovně. Na lodi jsme měli strávit ještě dva dny a já jsem se rozhodla, že toho času využiji co nejlépe. Musím se přiznat, že mám raději dospívající mládence než zralé muže, a na palubě bylo několik takových námořních kadetů, kteří mi prokazovali různé pozornosti a chovali se ke mně laskavě, když jsem zpočátku trpěla mořskou nemoci. Jednoho krásného rána krátce po snídani jsem se procházela po palubě. »Dobré jitro, my lady,« pozdravil mě zpovzdálí mladý Simpson, pozdvihuje čapku s rozpačitě toužebným pohledem. »Pojďte sem, vy drzý hochu,« zasmála jsem se. Když se přiblížil, řekla jsem mu tiše: »Dovedete zachovat tajemství?« »Mé nitro je jak nedobytná pokladna, chcete-li mi něco svěřit, my lady,« odpověděl vážně. »Brzy se už rozloučíme, jak víte, pravila jsem, »a chtěla bych dnes večer pozvat vás a Williamse k sobě do kajuty, pokud byste měli po službě čas.« »Ano, díky,« odpověděl hned, »od deseti večer do šesti ráno jsme vám k službám a můžete se na nás zcela spolehnout.« Položila jsem si prst na ústa, abych mu naznačila, že věc je tajná, a většinu dne jsem prolenošila na zádi, pozorujíc moře a oddávajíc se snění o zábavě, jež mne očekává v noci. Samozřejmě bylo nutno učinit nějaké přípravy a podplatit stewardy, aby si nevšímali případného hluku v mé kajutě, protože bych, jak jsem jim řekla, chtěla před zakotvením ve Funchalu uspořádat intimní večírek pro několik mladých dam. Po večeři jsem se všichni odebrali do kajuty a tiše jsme ulehli na lůžka ve večerních šatech. Lampy jsme ponechali zažehnuté a rozmanité občerstvení bylo už připraveno. Po kratší době, když veškeren ruch ztichl, otevřely se dveře naší kajuty a vplížili se dva hezcí mladíci ve svých parádních uniformách. Vzorně zasalutovali a zlíbali mne dřív, než jsem stihla vstát z lůžka. Patty zastrčila závoru na dveřích a zlomyslně jim sdělila, aby si dobře uvědomili, co dělají a čeho se dopouštějí a že by je to mohlo stát službu. Tu ji oba chytili a přes její upejpání a předstíraný odpor, ostatně velmi slabý, ji zmuckali také. Bylo zahájeno. Kadeti byli při chuti a brzy a hravě se vypořádali s paštikou z divočiny a spláchli ji několika poháry šampaňského. Všichni jsme si připili na zdar našeho večírku, kadeti, já i moji věrní. Píli jsme pohár za pohárem v družném rozhovoru a já jsem cítila, jak už mi počíná vřít krev. Simpson seděl vedle mne. Přitáhla jsem si ho na klín a pravila jsem: »To je ale hezký hošík. Tak jen šel a neupejpal se dát pusinku své starší sestřičce!« Hošík se neupejpal a naše rty se spojily v dlouhém polibku a já jsem cítila, jak se celý chvěje, neboť mi spočíval přímo na ňadrech. »Měl jsi už nějakou milou?« zeptala jsem se zvídavě. »Ano, my lady, byla to jedna hezká holka v Kapském městě. Užil jsem si s ní hodně zábavy, když jsem se ovšem dostal na pevninu.« »Cože? Tys byl tak nestydatý, že sis na ní něco dovoloval?« zvolala jsem pohoršeně. »Jakpak ne, vždyť si mne brávala do postele.« »Ty drzý nestydáku, a to tak bezostyšně vyprávíš mně? Mně? Nuže, slečno Prudeová a všichni ostatní, chyťte ho a stáhněte mu kalhoty! Mám tady pěknou metličku, která ho přivede k mravnému chování,« vykřikla jsem a s dobře hraným odporem jsem ho od sebe odstrčila. »No, to je ale zpropadený žertík. To bych se na to podíval,« zvolal, nejsa si zcela jist svou pravdou. »Sem, Petře, kamaráde,« volal na Williamse, »Pojď mi pomoci, nebo mne ty mrchy opravdu přemohou!« A začal se zuby nehty bránit. Mrkla jsem významně na Petra Williamse, ten okamžitě pochopil, a vbrzku byl nešťastný Simpson přemožen, obnažen a přivázán k jednomu lůžku, ačkoli jeho obrana byla zuřivá. Jak jen se červenal, když mu vyhrnovali košili, až se objevila jeho bělostná mládenecká prdel. Dlouho ovšem bělostná nebyla. Nikdo si nenechal ujít vábnou příležitost beztrestně si plácnout a Simpsonovy hýždě dráždivě růžověly. Všem se nám to líbilo, jen on to nechápal. Byl však statečný a já jsem ho mrskala březovou medičkou nepříliš krutě, a když mu z očí vyhrkly slzy a brko mu stálo jako voják na vartě, kázala jsem ho osvobodit. Je jen pochopitelné, že nám potom ze všech sil pomáhal přemoci proradného Williamse a mrskací hrátky se opakovaly. Když bylo po všem, vlastně skoro po všem, upravili jsme se a dohodli jsme se na zásadě »co tam, to tam«. Popili jsme šampaňského a s veselým smíchem jsme si připomínali některé žertovné jednotlivosti těchto dvou exekucí. Mezitím jsme si navzájem dovolovali různé necudné hmaty a pohyby, líbali jsme se a laskali. Oba kadeti už zase měli své bimbasy ve stavu pohotovosti a já jsem pravila velmi vážně: »Měli byste ty své hračičky vyzkoušet tady na děvčatech,« a pokynula jsem směrem k Patty a k Selině. »Protože Annie, to milé děvče, ho má urostlejšího než kterýkoli z vás dvou. Takže svlékejme se, kdo dřív!« A teď teprve nastal ten pravý rej. Všechny zábrany byly ty tam, všichni jsme byli jako posedlí a neúnavně jsme střídali partnery v těch nejnemožnějších složeních a polohách. Nejvíc nás pobavil Annie-Charlie, když zpracovával tu cudnou slečnu Prudeovou tak dovedně a usilovně, že rozkoší přímo omdlévala a v těch milostných mrákotách vykřikovala takové oplzlosti a čuňstva, jakých by nebyl schopen ani ten nejzpustlejší přístavní nádeník. Trvalo to až do pěti hodin ráno a myslím, že jsme nezapomněli na nic. Svého osobního vrcholu jsem dosáhla, když jsem ležela na Williamsovi navlečena na koníčka, do kakaové dírky mne píchal Charlie a Charlieho ještě shora Simpson. Slečna Prudeová a Patty se oddávaly náruživé ližbě. To byla noc, to tedy byla noc. Pak už jsem nikdy nezažila nic takového. Můj zdravotní stav se ovšem valem zhoršoval a ani příjemný pobyt na Madeiře mi nepomohl. V květnu jsem se vrátila do Anglie a od té doby o mne pečuješ ty, můj drahý Waltře, a jsi mi ošetřovatelem pečlivým a služebníkem věrným a oddaným. Bohužel však už nejsem s to, abych vyzkoušela i jiné tvé služby a zemřela roníc milostnou šťávu v tvém mužném objetí. Pokud vůbec je na tomto světě nějaká požehnaná hodnota, pak to není nic jiného než povedená šoustačka. Amen! Už mi poslední péro padá z ruky��