Rubriky
Incest

Karlovy příhody 22 – Večerní vyučování

Učitelka vstala od stále ještě mokrého Terezina klína a řekla: „Tady na to nemáme moc místa, půjdeme ke mně, tam budeme pokračovat.“ V domě byli totiž sami, matka obou dětí byla na návštěvě u příbuzných a otec Martin, jak víme z dřívějška, byl u souseda Hory a věnoval se podobné činnosti, jaká teď čekala Libuši a její dva žáky. Proto se ani neoblékli a přešli všichni nazí do učitelčina pokoje. Tomáš mohl na nahé učitelce oči nechat. Její kozičky se pěkně při chůzi pohupovaly a zadeček se mu kroutil při chůzi před očima tak svůdně, že když přišli do Libušina pokoje, už zase Tomášovi jeho penis stál jako kůl a byl snad ještě větší než předtím. Učitelka, když vešli do jejího pokojíčku, za nimi pro jistotu zamkla. Stoupla si před Tomáše, byla asi tak stejně velká jako on a tiše mu řekla: „Nejprve si užijeme my dva spolu, a ty se Terezo dobře dívej.“ Libuše položila Tomášovi zase ruku na penis a několikrát ho pohladila. Ani se nemusela moc snažit – Tomášovo přirození mělo už tu správnou velikost. Libuše odhodila peřinu z postele na zem a lehla si na záda. Svoje nohy zvedla také na postel a doširoka je roztáhla od sebe. Tomáš civěl na její zrzavě zarostlou roztaženou kundu, ale Libuše ho dlouho koukat nenechala: „Nekoukej, kde co lítá a strč mi ho tam, honem, tak dělej, já už to bez něj nevydržím.“ Tomáš poslechl její slova, pomalu položil špičku do jejího již vlhkého klína, ale rozpálená Libuše, když ucítila, že hned na poprvé zamířil tam, kam měl, položila roce na jeho zadek a přitáhla Tomáše k sobě. Ten ucítil, jak letí jeho penis učitelčiným tunelem a rozvírá velmi její kundu. Učitelka vyhekla, když do ní vjel, ale když Tomáš ve své nezkušenosti nezačal hned do ní přirážet, pevně si ho předržela za půlky a převalila ho na postel. Při této operaci málem Tomášovi penis vyjel ven. To už na něm Libuše seděla a sama začala udávat tempo i velikost šoustání.Tomášem. Jeho ocas jí začal působit v klíně velmi dobře a tak začala pro Tomáše překvapivě ječet: „Jen mi tam toho čuráka vraž, jen se neboj, jen mne ´pořádně omrdej, ty můj bejčku, dělej, dělej, dělej!“ Tomáš za chvilku pochopil, co po něm Libuše chce a tak i on se začal přičiňovat a pomalu, ale po chvilce již rychleji začal i on přirážet do Libušina rozžhaveného klína. Tereza sledovala počínání svého bratra, něco takového ještě nikdy nevpost_titleěla a pohled na bratra, na jehož ocase byla nabodnuta učitelčina kunda, jí velice vzrušoval .Neodolala, její prst zmizel v houštině chlupů její kundy a Tereza pocítila zase trochu něco jiného, než když jí tam dráždil Tomáš. Libuše cítila, že už bude hotová a také velmi brzy zalila svou šťávou stále vztyčený Tomášův ocas. Ten ještě hotový nebyl, ale netrvalo to dlouho a učitelčina kunda se zalila i jeho semenem, které vytrysklo z jeho ocasu velice prudce. Učitelka se zvedla z ocasu a udiveně pozorovala doznívající Tomášovy výstřiky. Stačila si ještě všimnout Terezina počínání a Terezina kunda byla objektem další pokračování orgií u Nezvalů. V umyvadle si Libuše opláchla svoji ulepenou kundu od šťávy a Tomášova semene, utřela si jí a sklonila se k Terezině houštině. Tereza ležela na posteli a nabízela Libuši svou dosud nemrdanou kundu. Tmavé chlupy, které chránily Terezinu kundu, Libuše rozhrnula a pustila se do díla. Zabořila hlavu mezi chlupaté pysky, jazykem nahmátla poštěváček a začala ho velice silně dráždit. Libuše chytila Terezu rukama za nohy a pevně je držela od sebe v patřičné vzdálenosti, aby mohla jazykem vniknout co nejdál. Znovu a znovu jazykem vnikala do pochvy, lízala jí a dráždila poštěváček tak dlouho, že Tereza začala ječet a kvílet a když se blížilo vyvrcholení, aniž by si uvědomila, co říká, vyrážela výkřiky, které dokazovaly, že zažívá dosud neznámou situaci a prožívá nepoznané věci – bylo to mnohem intenzivnější než při prvním učitelčině laskání. Zvrátila hlavu, naposled hlasitě vyjekla, aby po krátké pauze zaplavila svůj klín mohutným výronem. Libuše si nestěžovala na její počínání, ba naopak, polykala dívčinu šťávu a poctivě vylízala ten její rudý pekáč. Pak se posadila, chytla Táničku za kozičky a jemně je sevřela. „Tak co, spokojená?“ „Ještě jsem něco tak krásného nepoznala,“ odpověděla jí Tereza.. „Tak Terezo a teď to uděláš podobně ty mně,“ řekla Libuše a klekla si na všechny čtyři, vystrčila na Terezu zadek a byla zvědavá, jak si bude počínat. Nejdřív ucítila na své prdelce nesmělé dotyky dívčích prstů, opatrné osahávání a polibky. Zdálo se, že Terezu spíš zajímá učitelčin zadek, ale to nechtěla Libuše připustit. „Tam zatím ne, nejprve si vezmi do parády mojí kundu a pořádně mě udělej.“ Jak klečela na kolenou, pozorovala mezerou mezi kozami a roztaženýma nohama Terezu, jak jí zajela hlavou mezi nohy, přitiskla pusinku do otevřeného, chloupky obrostlého rudého kosočtverce klína a začala tam Libuší uvnitř rajtovat jazykem. I to byl zážitek, který tak často Libuše neprožívala, aby se jí v klíně místo mužského ocasu proháněl hbitý jazýček třináctileté holčičky. Brzy, velmi brzy to také na Libuši přišlo a ona se začala kroutit, svíjela se a házela prdelí, že Tereza měla co dělat, aby neztratila kontakt s její mokrou dírou. Když dosáhla Libuše vrcholu, vystříkla z její kundy bohatá dávka šťávy a Tereza poučená počínáním Libuše v minulém kole rovněž snaživě vylizovala ten mok, který prýštil z učitelčiny kundičky. Tomáš velmi překvapeně sledoval, co Tereza a učitelka v pokoji provádějí, ale i jemu se mělo dostat závěrečné odměny. Po chvíli, kdy se Libuše vzpamatovala, přistoupila k organizování závěrečného kola večerního vyučování sexu – první soulože Tomáše a Terezy. Tomášův ocas byl stále tvrdý, neboť, koho by pohled na lesbické laskání vlastní sestry a učitelky nevzrušoval a jednak si během pozorování obou svůj ocas udržoval ve vztyčeném stavu lehkým honěním. „Tak, Tomáši, teď to konečně Tereze uděláš, Máš ho dost velkého na to, aby to proběhlo bez problémů a stejně tak ji má Tereza dost velkou na to, aby jí ta tvoje kláda nedělala problémy,“ říkala učitelka a přitom položila nahé Terezino tělo na postel, která toho už dnes dost zažila. Tomáš mohl pozorovat nahé tělo své sestry a těšil se na to, že konečně bude moci do ní zabořit svůj ocas. Libuše mu položila roku na čuráka a dirigovala jeho špičku přímo doprostřed Terezina klína Tomáš už cítil doteky přímo rozpálené sestřiny kundy na svém žaludu. Neměl problémy ho zasunout do Terezy hlouběji a ta cítila, jak jí jeho klacek roztahuje její kundu, dosud nemrdanou. Ta byla opravdu dost veliká na to, aby jí to nebolelo, ale naopak cítila ve svém klíně příjemný pocit. Dala to najevo svým zasténáním, ale Tomáš povzbuzený tím, že to zatím šlo bez větších problémů, pokračoval ve svém konání dál. Libuše pro jistotu držela své ruce na Tereziných kozičkách, ale nebylo to potřeba. Tereza se nijak bratrovu počínání nevzpírala. Tomáš už ponořil svůj pyj do Terezy, co to šlo a pak ho pomalu povytáhl až skoro na kraj. Zase s ním zajel až po kořen a Tereze to bylo opět příjemné. Tomáš postupně začal zvyšovat tempo svých přírazů a asi po třech minutách cítil, jak se Tereza začíná chvět. Ta ve svém těle pocítila něco dosud nepoznaného, vzepjala se jako luk a začala svým klínem tvrdě přirážet k Tomášovu ohonu. Její pohyby byly čím dál tím trhanější a rychlejší. Bylo na obou dvou vpost_titleět, že se blíží k vrcholu. Ani nevnímali, že nejsou v pokoji sami, že je Libuše překvapeně pozoruje a sama si začíná mastit prsty svou kundu. Pak oba dva mladí souložníci téměř ve stejný okamžik vyvrcholili – bylo to pro oba něco nového – Tomášova druhá a Terezina první soulož a přece to vypadalo, že jsou dokonale sehraní. Tereza se k Tomášovi přitiskla svým tělem a začala mu svou píčou svírat jeho ocas a Tomáš rovněž brzy explodoval a nastříkal do sestřiny kundy neskutečnou dávku svého semene. Ani on, ani Libuše v tom okamžiku nepomysleli na to, aby Tomáš ocas z Terezy vytáhl, tak byl Tomáš vzrušený a rozpálený. Tomáš vytáhl už měkký ocas ze sestřiny kundy a díval se na sestřin klín, že kterého vytékalo semeno smíchané s její šťávou a mokřilo prostěradlo na posteli. Všichni tři účastníci večerního vyučování už dále nepokračovali, po chvilce se oblékli a Libuše Terezu a Tomáše pustila ze svého pokoje. Když odešli, uklpost_titleila v pokoji následky jejich šoustání, pak se umyla a nahá se svalila na postel a usnula, když se stačila ještě svou rukou dráždit ve svém klíně