Rubriky
Klasika

Karlovy příhody 1 – První sexuální zážitek

Karel byl dvanáctiletý syn Jana a Marie Horových. Ti vlastnili malý statek v Jizerských horách, na kterém pracovali kromě nich jeden čeledín a jedna děvečka. Příběh se odehrává ve třicátých letech dvacátého století. Karel měl ještě o rok starší sestru Jarku. Karel chodil do sedmé třídy základní školy v nedaleké městečku Smrk, stejně jako jeho sestra. Jejich rodiče byly ještě mladí, neboť Jarka se jim narodila, když jim bylo dvacet. Všechny události, které zde budu popisovat, začaly jednoho podzimního dne v noci. I když měl statek několik místností, ještě donedávna spali všichni v jedné velké ložnici, až teprve v létě dostala Jarka svůj pokoj, kde se jednak učila a samozřejmě i spala. Karel tedy spal s rodiči a to bylo příčinou toho, co zde bude popisováno. Všichni šli ten den spát kolem jedenácté večer, ale ten večer nemohl Karel dlouho usnout. Bylo už po půlnoci a ložnice byla osvícena měsícem, který byl právě v úplňku. Najednou Karel uslyšel otce jak říká matce: „Už jistě spí.“ „To víš, že jo,“odpověděla mu matka, „celý den někde lítal a tak je unavený.“ Karel zbystřil pozornost, neboť začal něco tušit. Ležel na boku a hlavu měl obrácenou tak, že vpost_titleěl na postel svých rodičů. Vpost_titleěl, jak otec odhodil peřinu, kterou byli přikryti. Maminka ležela na zádech, oblečena v dlouhé noční košili, otec měl na sobě jen krátké trenýrky. Položil ruku své ženě na koleno a počal jí vyhrnovat její noční košili. Ani ona neležela pasivně. Položila svoji ruku Janovi na trenky, právě do místa, kde byl jeho ocas a Karel překvapivě vpost_titleěl, jak se otcovy trenýrky vzedmuly a on zrychlil svou manipulaci s košilí své ženy. Netrvalo dlouho a už jí vyhrnul vysoko nad kolena. Marie mezitím začala hladit přes trenýrky jeho ocas a Karel překvapeně konstatoval, že otcův ocas je stále větší a otec začíná vzdychat. Po chvilce zajela matka rukou ještě výše a stáhla otci trenky od pasu na kolena. Otcův ocas se vztyčil v celé své kráse a trčel ke stropu jako stožár. Otec ho měl opravdu velkého a Karel při pohledu na něj pocítil velkou závist. Nepřestal však sledovat otcovo počínání. I on zrychlil svoje tempo a matčinu noční košili vyhrnul až do pasu. Karel poprvé v životě uvpost_titleěl klín ženy a vše, co skrývá. Světlo měsíce ozařovalo pokoj a Karel tak mohl vpost_titleět matčin klín porostlý hustě hnědými chloupky, ale to nebylo všechno. Při pohledu na obnažený matčin klín pocítil Karel, že i jeho malý ocásek, který byl zatím jen schlíplý, se najednou vztyčil a dotkl se látky jeho pyžama. Otec přestal s matčiným svlékáním, rychle si stáhl trenky a rychle se vrátil k matčině noční košili, kterou jí oběma rukama přetáhl přes hlavu, čemuž ona napomohla tím, že zvedla roce. Karel měl tak možnost spatřit opět poprvé matčina ňadra, která byla velmi velká, ale nevisela jí, a na jejichž vrcholu se tyčily jahůdky jejích bradavek. Otec jí počal ňadra hladit a bradavky se ještě více zašpičatily a zvětšily se. Ani matka nezahálela, jednu svou ruku položila otci na jeho vztyčený ocas a počala ho hladit a postupně zrychlovala svoje pohyby, a jak se Karlovi zdálo, otci to dělalo velmi dobře. Laskali se tak asi pět minut, když matka zašeptala: „Pojď už a udělej mi to, já už se nemohu dočkat.“ Otec přestal hladit její bradavky a položil jí ruce na obě stehna a počal je od sebe roztahovat: „Tak mi ukaž tu svoji buchtu, miláčku,“ šeptal a roztahoval nohy od sebe. Karel mohl teď vpost_titleět, že mezi chloupky se objevují červené pysky a i ty se od sebe rozevíraly. To už Karel měl svůj ocas v pyžamu napjatý na nejvyšší míru a neodolal a položil si na něj ruku, stejně, jako ji měla matka před chvíli na otcově ocasu.. Otec už měl matčiny nohy.roztaženy a přiložil k pyskům svůj ocas a prudce s ním vnikl do středu jejího klína. Matka vykřikla, ale hned položila manželovi ruce na nahé půlky zadku a přitiskla ho k sobě. Otec povytáhl ocas ven a zase ho vnořil dovnitř. Matka začala sténat: „Ano, to je ono, dělej mi to, ano, dělej mi to, miláčku, ještě, ještě, ještě!“ Otec zrychloval své přírazy a postel, na které leželi, pod jejich počínáním vrzala. Karel nevpost_titleěl sice všechno, ale vpost_titleěl, že oba dva jsou zabráni do svého počínání tak, že nevnímají nic jiného. Uvědomil si, že podobné skřípání již často slyšel a došlo mu, že tuto činnost rodiče provádějí asi dost často. Pohled na ně ho stále výše vzrušoval a i on počal hladit svůj ocas a cítil velmi příjemný pocit. Otec přirážel stále rychleji a pokojem se ozývaly jeho výkřiky: „Ano, už to bude, miláčku, už ti to tam všechno nastříkám, už…!“, prudce naposledy přirazil a zůstal ležet na nahém manželčině těle. Snad ve stejný okamžik Karel ucítil, že mu z ocasu vytékají jakési kapičky a cítil dosud nepoznaný pocit. Otec po chvilce vstal a jeho před několika minutami silný ocas byl teď malý, mokrý a Karel vpost_titleěl, jak matčin klín je celý plný jakési bílé tekutiny a domyslel si, že to, co vyteklo z jeho ocasu, v mnohem větší míře nastříkal otec mamince do jejího klína. Oba dva vstali a odešli z pokoje, aby se po asi deseti minutách vrátili již oblečeni. Před ulehnutím políbil otec matku nejprve na ústa a potom i na ňadro, které jí vykukovalo z ještě nezavázané noční košile: „Děkuji ti, miláčku, bylo to zase fajn, zítra si to spolu zase rozdáme.“ To byl první Karlův sexuální zážitek