Rubriky
Incest

Horká noc

Toho léta byla velká vedra. Marie se mrzutě převalovala na posteli, pokrývku shrnutou na stranu, noční košili vyhrnutou až na stehna. Hlavou se jí honili divoké myšlenky. Nesnesitelné vedro jí nedovolilo usnout a její smysly byly napjaté k prasknutí. Podobná nespavost jí pronásledovala již delší dobu, tušila co je její příčinou. Byly to již dva roky co pochovala svého muže a za celou tu dobu si nenašla čas či odvahu na novou známost. Smála se poznámkám svých sousedek a známých, uhýbala očima před zvídavými pohledy mužů. Dlouho jí trvalo, než se ze smrti muže vzpamatovala, ale čas běžel a tělo si žádalo své. Již několik měsíců trpěla nespavostí, hlavou se jí honily různé vzpomínky a její tělo se čím dál víc třáslo touhou. Touhou opět ucítit na sobě mužské ruce, cítit jak hnětou její plné prsy a hladí jí nedočkavé pohlaví v jejím klíně. Aniž si toho byla vědoma, její ruka sjela mezi stehna a začala hladit toužící pohlaví. Nejdříve jenom tak okolo pysků, pomalu se rozevírajících a poté pak přes ně, až začaly mokvat vzrušením. Její druhá ruka vklouzla pod ramínko košile a našla knoflíček bradavky. Přejela přes něj jemně bříškem prstu a tiše vzdychla touhou. Sevřela svůj prs do dlaně a představovala si, že je to mužská ruka, co jej drtí a laská, potěžkává a hraje si spravedlivě s oběma. Ruka v klíně zrychlila svoje pohyby, objevila vystupující hrášek klitorisu a jemně jej svírala mezi prsty. Její mysl již byla plná touhy a chtíče, přestávala vědět o světě a cítila jen stoupající napětí ve svém pohlaví. Se skousnutými rty se bránila hlasitému sténání aby neprobudila svého vnuka, oddychujícímu na gauči pod oknem. Všechny její nervy byly napjaté k prasknutí, její tělo se vypnulo jako luk a z úst jí unikaly tiché steny. Ataky slasti zaplavily její mysl, proměnila se v jedno velké pohlaví a nechala se unášet na vlnách orgasmu, spalující její tělo. Jenom pomalu se její vědomí vracelo do reálného světa, dech se zklpost_titleňoval a tělo se uvolňovalo. Cítila jak jsou její stehna mokrá jejími šťávami a tak tiše vstala a po špičkách odešla do koupelny. Proud vlažné očistné vody konečně splavil veškeré napětí a Marie se stejně tiše vracela zpět do pokoje. Měsíční světlo ozařovalo pokoj a ona uvpost_titleěla svého vnuka, ležícího odkrytý na zádech a přerývavě oddechující. Jeho tělo sebou neklpost_titleně škubalo jako by se mu něco zdálo. Přistoupila po špičkách blíž aby ho přikryla a pozorovala jeho tělo. Byl to hezký hoch, na svůj věk velký a silný, v mnohém jí připomínal jejího muže. Užuž brala přikrývku zkopanou na zem když najednou uvpost_titleěla, jak Petrovi, jak se její vnuk jmenoval, vyčnívá z pyžama ztopořený penis. Fascinovaně koukala na ten mužský klenot, nikdy si dosud neuvědomila jak je její vnuk již veliký a teprve nyní vpost_titleěla, že i vyspělý. Ztuhla skloněná nad ležícím Petrem, přikrývku v ruce a fascinovaně hleděla na jeho mužství. Petr sebou neklpost_titleně cukal a náhle začal slabě sténat . Marie vpost_titleěla jak sebou vnukův penis lehce škube, zatímco jeho tělo se marně vzpíná v touze po uspokojení. Dívala se a její mysl bojovala sama se sebou. Vpost_titleěla před sebou muže, jehož penis hladově prosí o slitování a cítila neskutečnou touhu opět cítit tento nástroj slasti v sobě. Její hladové ženství se opět probouzelo, nedostatečně ukojeno předchozím laskáním a bojovalo s rozumem nerovný boj. Náhle jí přikrývka vyklouzla z ruky a ona se jako ve snu sklonila nad prosící penis. Chvějící se dlaní jemně obepnula tuhý kmen vnukova penisu a ucítila jak v něm pulzuje vzrušená krev. Už nemohla bojovat, její vlastní mysl jí zradila a její ruka začala jemně jezdit po vnukově penisu nahoru a dolů tím primitivním způsobem uspokojování mužského pohlaví. Pozorovala jeho veliký lesklý žalud, objevující se a opět mizící v její dlani, cítila jak její ruka vlhne vnukovou vlhkostí a jak tepe jeho srdce divokým tempem až v penisu. Soustředěně pozorovala svojí ruku laskající vnukův penis a již cítila, jak sebou začíná nepatrně cukat. Usmála se povědomě, ještě nezapomněla tyto signály upozorňující, že se blíží ten nejkrásnější okamžik každého muže. Zbožňovala ty chvíle, když cítila muže ve své ruce či ústech, jak se jí zcela odevzdal a čeká, až ho vynese na vrchol slasti. V tom okamžiku se jako každá žena cítila absolutním vládcem nad mužem, který se jí úplně odevzdal do její moci a toužebně očekává slast z jejích rukou. Ano, už se Petrovo tělo pomalu vzpíná, Marie horečně pracuje svojí dlaní a fascinovaně pozoruje špičku žaludu. Sama se nemůže dočkat až uvpost_titleí první výstřik bílého horkého semene, cítí ho ještě předtím pod prsty svírající dřík penisu jak se žene jako sopečná láva ven aby s ohromnou úlevnou slastí opustilo rozpálené tělo a uvolnilo tak místo další dávce. Nepatrný pohyb Petrovy hlavy přivolal její pohled a setkala se s jeho otevřenýma očima, hledícíma na ní s nedočkavostí a prosbou v očích. „Chceš?“ zašeptala zbytečnou otázku a spíš cítila než vpost_titleěla jak přikývl hlavou. V tom okamžiku však sebou divoce cukl a z jeho penisu vytryskl první gejzír bílé lávy. Z úst mu uniklo hlasité zasténání a jeho klín se zvedl naproti její ruce. V tom již vytryskl další gejzír a vzápětí další. Marie ucítila jak jí na rozpálené čelo dopadl pramínek vnukova semene a vzápětí další přímo na tvář a ústa. Hladově vystrčila jazyk a olízla tu vzácnou tekutinu, tak nádherně chutnající mužstvím. Neudržela se a sklonila hlavu až mohla vsát vnukův cukající a plivající penis do úst..Zdálo se, že erupce semene nikdy neskončí, Marie divoce vysávala mladické semeno a vůbec nevnímala, jak jí vnukovy ruce začaly jezdit po těle. I Petr nemohl dlouho usnout. Převaloval se ze strany na stranu a v jeho hlavě se stále dokola promítali obrázky z dnešního odpoledne. Před očima vpost_titleěl neustále nahé tělo jeho babičky, kterou nečekaně překvapil při koupání u jezírka. Nevěděla, že přichází a labužnicky vystavovala svoje nahé tělo slunečním paprskům. Petr jí tajně pozoroval schován za vzrostlým keřem a nemohl se nabažit pohledu na její nahé tělo. Už vpost_titleěl nahé děvče, nějakou tu zkušenost měl již za sebou, ale tohle byla zralá žena a ještě k tomu krásná. Nikdy by jí nehádal oněch 56 let, její souměrná postava udržovaná neustálým pohybem vypadala o hodně mladší a největší okrasou byly plné prsy, sice trochu povislé, ale přesně tak aby dráždily a lákaly svojí tíhou a velikostí. Byl u babičky na prázdninách již druhý týden, ale poprvé jí vpost_titleěl takto svlečenou. Nakonec se tiše vzdálil a svůj příchod opakoval s hlučným voláním. Tím dal babičce čas aby se oblékla aniž tušila, že jí předtím pozoroval. Nebylo divu, že se mu když usnul zdál erotický sen. Nebylo to poprvé, byl mladý, již několik měsíců neměl žádné děvče a jeho hormony se hlásily. A babička se v jeho snech objevovala téměř denně, vždyť to byla jediná žena v širokém okolí lesní samoty. Myslel na ní téměř pořád, jeho fantazie si neustále vybavovala možné i nemožné záminky k milování. Byl s babičkou celé dny, pozoroval jí při všech možných příležitostech, ale až dnes jí mohl vpost_titleět nahou. Téměř každou noc se mu o ní zdálo a každé ráno se probouzel s penisem ztvrdlým vzrušením a mokrou skvrnou na kalhotech. Tentokrát se však sen vyvíjel jinak. Vpost_titleěl ve snu jak se s babičkou mazlí a ona nakonec začne laskat jeho penis. To laskání však bylo úplně jiné než v předchozích snech, příliš skutečné a krásné. Cítil jak si hraje s jeho penisem a jak pod její rukou tuhne a bobtná. Její laskání jej začalo přivádět k šílenství. Takto to ještě nikdy nebylo, cítil ruku babiččinu na své penisu jak si s ním hraje, dráždí jej v sevřené dlani či jemnými pohyby kroužkem z prstů. Ne, to přece nemůže být sen, je to příliš skutečné zasténal Petr a otevřel oči. V měsíčním světle uvpost_titleěl siluetu babičky sklánějící se nad ním. Světlem její noční košile zprůhledněla a on jasně vpost_titleěl obrysy jejího těla, těžkých prsů visících na dosah jeho ruky a lehce se pohupujících v rytmu její ruky, laskající touhou bolavý penis. V tom na něj babička pohlédla a uvpost_titleěla jeho otevřené oči. Otevřela tiše ústa a on více tušil než slyšel její otázku, na kterou nemohl odpovědět jinak než kývnutím hlavy. Cítil, že již není jiné cesty, obrovský tlak vyvolaný babiččiným drážděním chtěl z jeho těla ven a už to nešlo zastavit. Vzápětí se jeho tělo vzepjalo a on cítil jak se z jeho penisu žene semeno ven. Zasténal a svým klínem vycházel vstříc babiččině ruce. Bylo to neskutečně krásné a on jenom zatínal rty do prostěradla, zatímco jeho penis se škubáním vystřikoval gejzíry horkého semene. Nikdy netušil, že taková masturbace může být tak nádherná a to ještě netušil vše. Když na babiččinu tvář dopadl již několikátý stříkanec semene, náhle sklonila hlavu a jemně vsála cukající se penis do sebe. Nikdy netušil, že může žena takto způsobit takovou slast. Bylo to neskutečné a přivádělo ho to na kraj šílenství a ovládání. Jeho ruce automaticky vklouzly pod tenkou košilku a začaly laskat nabízející se prsy. Konečně je ucítil v ruce, bylo to úplně něco jiného než dosud poznal u těch několika dívek, které ho pustily tak daleko. Jako smyslu zbavený zkoumal jejich velikost a pružnost, pomáhal si oběma rukama a nemohl se jich nabažit. Ani necítil, že jeho erupce již skončily, babiččina ústa dál laskala mírně povadlý penis dávající najevo, že to byl pouze začátek. Marie byla jako ve snu. Pečlivě s obrovským vzrušením vysála Petrův penis do poslední kapičky a současně vnímala jeho ruce na svém těle. Mysl jí říkal aby se zvedla a odešla, ale smysly chtěly a toužily po něčem jiném. Poddávala se vnukovým rukám, tak neskutečně dlouho necítila mužské ruce na svých prsech, tak strašně po tom toužila, že neměla sílu vnuka zarazit. Dál laskala Petrův penis ve svých stech a s úžasem pozorovala, že téměř nezměnil svojí tvrdost a objem. Náhle horečně zatoužila ucítit tento nádherný kus muže v sobě, její pohlaví toužilo po vyplnění pořádným penisem, už ani nevěděla, jaké to je. Cítila Petrovy zvídavé ruce na svých bradavkách a z úst se ji vydralo tlumené chraplavé zasténání. Petrovy ruce se nemohly nabažit babiččiných prsů, v prstech mnul touhou a vzrušením ztuhlé a nabobtnalé bradavky a věděl, že na nich jeho ruce neskončí. Nezadržitelně sjížděla jeho ruka do babiččina klína až se opatrně dotkla té tajemné houštiny skrývající ženské pohlaví. Pořád ještě čekal, že ho zastaví, okřikne či odejde, ale doufal a toužil, že ne, že zůstane. Podíval se na ní a vpost_titleěl její široce otevřené oči plné touhy a vášně. Pochopil náhle, že jsou na tom oba stejně, jako dvě vyprahlé studny toužící po naplnění životadárnou vodou. Její ústa laskala a sála jeho penis, zatímco její ruce hladily jeho tělo, hruď a slabiny. Neudržel se a strhl z babičky noční košili, zatímco ona stejně horečně strhávala z jeho těla pyžamo. Náhle tu stály proti sobě úplně nazí, s pohlavími vzrušenými až do krajnosti a beze slova na sebe hleděli. „Můžu?“ zašeptal chraplavým hlasem plným touhy Petr. „Můžeš, můžeš všechno!“ odpověděla stejným hlasem Marie a oddala se zcela do rukou svého vnuka. Sevřel jí ve svém náručí a začal líbat. Pomalu klesli na postel a jejich těla se k sobě tiskla v zoufalé snaze spojit se v jedno. Cítila jeho vzrušený penis neodbytně jí tlačící na těle, jeho ruce svírající jí v objetí a ústa laskající každičký koutek jejího těla. „Vem si mě, prosím tě vem si mně a buď na mně hodný!“ žadonila hlasem chvějícím se touhou a on ochotně plnil její přání. Ucítila jak se jeho penis dotýká jejího břichy a sune se po něm níž a níž. Už je v houštině schovávající její touhou rozevřené pohlaví a již ho cítí jak se začíná hrdě a neodbytně drát do jejího těla. Mohutný žalud nekompromisně roztahuje stěny jejího pohlaví a jako ledoborec razí cestu do hlubiny jejího těla. Petr se již přestává ovládat. Cítí v rukách pevné tělo své milenky, vůbec neuvažuje nad tím, že to je jeho babička. Vpost_titleí nádhernou zralou ženu toužící po spojení s ním a rozevírající se před ním jako kniha. Všechny jeho smysly a nervy jsou napjaty k prasknutí, slyší se jak se na něco ptá, ale jeho tělo a mysl nečeká na odpověď. Stejně jako jeho babička ví, že se neodvratně blíží něco, co překoná všechny jejich představy a touhy. Nezáleží mu na její odpovědi, svírá její tělo v náručí a klesá s ním v objetí na postel. Cítí svůj penis drze oznamující svůj záměr a současně cítí i odezvu jejího těla. Její nohy se odtahují od sebe a uvolňují mu nedočkavě cestu do vstupu do nebe. Cítí jak se její tělo chvěje žádostivostí minimálně stejnou jako je jeho. K jeho úžasu penis našel cestu do babiččina těla a začíná se drze drát dovnitř. Cítí tu horkost a vlhkost vzrušeného pohlaví, stěny pochvy jej obepínají a uzavírají v sobě až konečně zajede celým svým penisem dovnitř. Uvědomuje si, že ho babička musí cítit až někde pod srdcem a to se již její tělo vzedme reakcí na jeho vniknutí. Marie si vzrušením bez sebe uvědomuje ten neodbytný píst vyplňující zcela její hladovou pochvu a slastí se jí hrnou slzy do oči. Už zapomněla jaké to je cítit v sobě muže jak do ní vniká a nabodává jí jako středověkou otrokyni na svůj peň, zatímco ona sténá slastí a radostí. Trochu to zabolí, ale její pochva se přizpůsobuje velice rychle, hladově obepíná mohutný dřík a hladí svojí pružnou stěnou prokrvenou vzrušenou krví. Už tuší co přijde, mohutný píst se začíná pomalu pohybovat. Nejdříve ven až se Marie lekne aby nevyjel úplně a úlekem vzdechne. Ne, již se opět vrací a opět rozevírá její tělo tisknoucí se na něj a slast se začíná opakovat. Tuší, že Petr už má nějaké zkušenosti, nemusí ho alespoň hlídat a dirigovat, může se plně poddávat svému vzrušení a prožitkům. Všemi nervy vnímá pohyb pístu v sobě a její krev se začíná vařit. Cítí jak její vzrušení stoupá a zatíná svoje nehty do vnukových zad. Petr cítí na svých zádech babiččiny nehty vyrývající mu stopy do kůže. Tuší, že to je v důsledku vytrvalého pohybu jeho penisu v babiččině pochvě. Je překvapen jak je úzká a něžná, jeho penis obepíná hedvábným tlakem a vrací mu tak jeho laskání. Musí se násilím držet aby nezdivočel a stále stejným plynulým tempem pumpuje slast do babičky. Její vzdechy již dávno přešly v hlasité sténání, vzrušuje ho jak křičí a sténá pod jeho náporem a cítí, jak se blíží jeho vrchol. Už se rovněž neovládá a začíná rovněž sténat a jejich hlasy si vzájemně odpovídají. Cítí jak babiččiny nohy náhle obemykají jeho tělo ocelovým sevřením jakoby se bála, že jí v nejlepším unikne. Jako by nevěděla, že on chce vniknout do jejího těla celý a rozplynout se v něm. Orgasmus je oba dohonil téměř ve stejném okamžiku. Jejich těla reagovala samovolně, babiččino tělo se náhle divoce vzepjalo a pohlaví ještě více roztáhlo jakoby chtělo Petra skutečně vsát do sebe. Petr jasně cítil jak se pochva jeho babičky začíná svírat ještě větší sílou okolo jeho penisu a již se okolo něj řinuly proudy šťáv odnášejících sebou babiččino napětí. Její ústa se divoce přisála na jeho a on jen stěží vykřičel svojí zprávu, „Už budu stříkat!“ znělo vítězoslavně nocí a babička si v mžiku uvědomila, že za okamžik do její pochvy dopadne horké mladé semeno jejího vnuka. Jen na okamžik se zarazila ale touha opět zvítězila nad myslí. „Ano, jen stříkej, můžeš se do mě vystříkat!“ sdělila mu tuto nádhernou zprávu kterou již stejně neslyšel, protože jeho mozek zasáhla a zcela ochromila obrovská vlna slasti. Cítila jak mladé tělo divoce zaráží penis do hlubiny jejího těla a z něho každým přírazem a cuknutím vystříkne gejzír semene. Bylo to neskutečně krásné, už zapomněla na ten pocit když cítí jak z penisu zasunutého hluboko v jejím těle s každým jeho škubnutím vytryskne gejzír . Cítí ho dopadnout na sliznici svojí pochvy a je to tak krásný pocit, že se i ona začne svíjet v další vlně orgasmu. Její pochva opět začne svírat cukající se penis a společně prožívají ten nejkrásnější okamžik v životě muže a ženy. Je uchvácena Petrovou útočností a neodbytností s jakou buší do jejího těla a poskytuje jí tak již odepsané štěstí a slast. Oba si přejí aby tyto okamžiky nikdy nepřestaly, nemohou se nabažit těch milostných křečí pomalu vybíjejících nahromaděné napětí. Konečně se jejich těla uvolnila. Marie cítila jak je její pochva vrchovatě naplněna vnukovým semenem, při každém pohybu vytékajícím z přeplněné pochvy ven. Petrův penis volně leží na jejím stehně, cítí jej jak v něm ještě tepe krev a pomalu doznívá napětí. Tuší, že to nebude trvat dlouho a těší se na to. Pomalu se vysmekne z Petrova objetí, políbí ho na čelo a odchází opět do koupelny. Cestou horečně přemýšlí co bude pak, co udělá až se bude vracet zpět do pokoje. Co řekne, co udělá, jak to vysvětlí, vyřeší…motá se jí hlavou pod proudem očistné vody. Petr leží na posteli, okouzlen prožitými zážitky a pomalu se vrací do skutečného života. Co řekne babička až se vrátí z koupelny, jaká slova bude volit pro to co se stalo. Vždyť se milovala se svým vnukem, dala mu všanc svoje tělo a milovala se s ním divoce jako ta nejlepší milenka. Nechtěl vůbec věřit tomu, že by nyní přišla a řekla stalo se ale nic víc. To přece není možné, to nemůže udělat, vždyť ještě nepoznali všechna kouzla společného milování, ještě nestačil pořádně poznat její zachovalé tělo, toužící po lásce a milování. Horečně hledí ke dveřím a očekává její ortel. Marie ze sebe setře poslední krůpěje vody a obléká košili na své vlhké tělo. Horečně přemýšlí, jakými slovy vysvětlí nesmyslnost jejich vztahu a omluví to co se stalo. Nekonečné vteřiny stojí před dveřmi za nimiž na ní čeká její další osud a urovnává si slova v hlavě. Ano, především rozum, vždyť je jeho babičkou, o tolik let starší, co by tomu řekli lpost_titleé…, běhá jí hlavou když vstupuje do pokoje. Vpost_titleí svého vnuka jak leží na postelí, nahý tak jak jej zanechala než šla do koupelny a očima s velkými otazníky hledí na ní. Co mu asi řekne, jaký bude ortel, vždyť jsme dospělí a rozumní, jsme rozumní a musíme se chovat rozumně, musíme… Petr hledí na babičku a s napětím pozoruje její rty. Tuší co mu asi chce říci ale jeho mysl se tomu brání. Náhle vztahuje ruce babičce v ústrety a s bušícím srdcem pozoruje jak babička prostým pohybem spouští košili na zem a pomalu kráčí k němu… Autorem povídky je Stařec.