Rubriky
Klasika

Malování

Byla jsem unavená a trochu naštvaná z práce, na milování ani pomyšlení. Jen jsem se těšila na knížku, která mì, na chvíli přenese do jiného světa. Když jsem po vykoupání zalézala do postele, nedovolil jsi mi obléknout se. Jemně ale důrazně jsi mě donutil lehnout si na břicho. Rezignovaně jsem poslechla, ale stejně jsem si tu knihu vzala. Než jsem se stačila začíst, ucítila jsem na zádech něco jemného a trochu studivého. Nedovolil jsi mi otočit se a podívat. Bylo to moc příjemné. Poznala jsem pouze, že mi něco maluješ na záda, ale nerozeznala co. Text v knize jsem přestala vnímat a tak jsem ji odložila a uvolněně si lehla. Sedl sis na má stehna a pokrýval nějakými obrazci moji šíji, lopatky, celá záda i hýždě. Zajel jsi až do rýh pod nimi, trochu i na stehna. Nebyla jsem vzrušená, jen příjemně ukonejšená a vlastně jsem chvílemi podřimovala. Myslela jsem, že mě spící přikryješ a sám se také uložíš ke spánku. Že jsi odložil tajuplný předmět jsem už nevnímala. Probraly mě až Tvoje ruce, které mi rozevíraly polokoule. Cítila jsem Tvůj pohled, který zkoumal vstup do třinácté komnaty. Když ses natáhl pro lubrikační krém, ospalost byla ta tam. Jemně jsi mi navlhčeným prstem kroužil kolem zapovězeného otvoru. Na stehnech jsem ucítila Tvoje vlhké vzrušení. Začalo mi pulsovat v hlavě. Kroužení se stávalo intenzivnějším a pak jsi mi do dírky jemně vsunul prst. První dojem nebyl příjemný, ale už nekonečné pomalé vytažení mě silně vzrušilo. Cítil jsi, že reaguji a zopakoval jsi to. S každým pohybem se mi sevřela zatím opuštěná lasturka. Asi po deseti minutách si změnil plány. Do již vlhké jeskyò,ky jsi zasunul svého kamaráda. Stále jsi mi sedì,l na stehnech a rukama mi hladil záda a mnul zadek. Už jsem byla úplnì, vzhù,ru a vychutnávala tì,snost spojení. Ani ses nemusel moc pohybovat, vlastnì, jsi jen svaly ovládal zvedání pyje a i to mnì, pø,ivodilo další vlny vzrušení a rozkoše. Ještì, na chvíli jsi prstem vstoupil do druhého otvù,rku a já se jsem vstø,ícnì, prohnula pánev a trochu roztáhla nohy, abych Ti umožnila vì,tší pohyb. Když jsi mi zaè,al dráždit poštì,váè,ek, chvíli jsem si tem blažený pocit vychutnávala, ale pak jsem ti zavedla ruku jinam. Uchopila jsem Tvù,j ukazováè,ek a zavedla si ho do lasturky pod Tvù,j kolík. Když ses vevnitø, dotkl svého žaludu, na chvíli ses na mì, zhroutil a vydýchával nezkrotné vzrušení. Bylo to pro Tebe sice dost nepohodlné, ale vychutnával sis toto dvojí dráždì,ní. Otoè,ila jsem hlavu a sledovala Tvù,j obliè,ej. Tvù,j zkousnutý ret, pø,ivírání oè,í, zrychlený a hluboký dech mnì, také stupò,ovaly vzrušení. Už jsem neležela netknutì, na bø,iše, ale zvedla jsem jednu nohu, abys mì,l lepší pø,ístup a mohl svù,j prst zaboø,it dostateè,nì, hluboko. Cítila jsem, jak se mi vagína napíná, nezvyklá na takové brutální vniknutí. Druhou rukou ses nyní mohl lehce dostat k mému poupátku. Staè,ilo pár rychlých pohybù, a tì,lo v milostné kø,eè, vymrštilo tvù,j prst i kolík. Zatímco jsem se zmítala v silném orgasmu, ty ses nade mnou vkleè,e vztyè,il a zaè,al ses dráždit. S mým posledními záškuby jsi mi ejakuloval na boky. Po chvíli oddychování jsem se témì,ø, po pamì,ti oblékla do spacího a okamžitì, usnula. Vysílená a spokojená. Když jsem se ráno sprchovala, podívala jsem se v zrcadle na záda. Mì,la jsem je pokryta malù,vkami desítek zelených pánských pø,irození. V Tvojí posteli jsem pak našla silnou lihovou zvýrazò,ovaní fixku