Úklpost_title ve sklepě

Bylo parné ned?lní odpoledne, manžel odešel na fotbálek a já se rozhodla, že p?jdu do sklepa , tam byl krásný chládek, p?ebrat zava?eniny. Už jsem m?la plnou p?epravku, kterou jsem cht?la odnést do popelnic, když se za mnou ozvalo: copak to tu vyvádíte sousedko ? Byl to náš soused Pepa. Až nyní jsem si všimla, že mi nestoudn? kouká na prsa. Byla jsem bez podprsenky a pravd?podobn? sklepní chládek ztopo?il mé bradavky tak, že hrozily protrhnutím slabé látky. Pepa najednou ke mn? p?isko?il a tri?ko mi vyhrnul až pod bradu. Máš nádherný cecíky šeptal a už mi laskal jazykem tvrdou bradavku a rukou masíroval druhou kozi?ku. Ani jsem se nebránila, naopak jsem za?ala hlasit? sténat rozkoší, která se brzy dostavila a kundí maz mi plnil kalhotky – manžel mne už totiž nejmén? m?síc nepíchal a milostnou p?edehru jsme už doma nem?li ani nepamatuji. D?láš to krásn?, nep?estávej šeptala jsem a Pepa už mi zajížd?l jazykem hluboko do krku a jeho hebké ruce zpracovávaly fantasticky mé kozi?ky i bradavky. A už se dostavila další rozkoš, která zmá?ela kalhotky tak, že bych je mohla ždímat. Práv? v tu chvíli mi p?ejel po mokrých kalhotkách rukou Pepa. Ty to teda umíš prožívat, to jsem ješt? u ženský nezažil ! Jseš asi p?kn? nadržená co ? Chci Ti vylízat tu tvojí ko?i?ku ! P?eci se nebudeme válet tady na zemi, poj? k nám, manžel je na fotbale, zvala jsem souseda Pepu. Nebyl proti a za chvíli už jsme vystupovali z výtahu u našeho bytu. Pepa by mne byl schopen skolit již za dve?mi v malé chodbi?ce, ale táhla jsem ho dál do obýváku. Rychle jsem si stáhla tri?ko, sukni i zmá?ené kalhotky a stála p?ed ním v rouše Evin?. Máš nádherné t?lo ?íkal a rychle se vysvlékl. A ty máš p?kného ?uráka, ?ekla jsem já, když mu v podb?íšku po stažení slip? vyst?elil ten jeho utahovák. M?l ho dobrých 19 – 20 cm a takového moje kundi?ka v sob? ješt? nem?la, ur?it? mi jí s ním natrhne. Poj? ko?i?ko, chci už T? kone?n? lízat šeptal Pepa a tla?il mne na seda?ku. Chvíli mi p?ejížd?l p?es chomá? ?erných chlup? a liboval si jak je krásné se p?ehrabovat v tak p?kn? zarostlé mind? a ne jako v té manžel?in? vyholené. Kone?n? roztáhl velké pysky, prsty p?ejížd?l p?es mokré závojí?ky, které za chvíli rozhrnul a do mokré dírky zasunul sv?j teplý jazý?ek, se kterým smí?il st?ny mé kundi?ky. Sama jsem si za?ala masírovat tvrdé kozi?ky, ale když to Pepa zjistil jednou rukou uchopil mé ?adro, které skoro surov? ma?kal, ale i nadále rejdil jazý?kem v mé svatyni. A pak se dostavil m?j orgasmus. Byl p?ímo božský, ješt? nikdy jsem takový nem?la. Mé t?lo se ot?ásalo v milostné k?e?i, bradavky bolestiv? tvrdly a z kundi?ky st?íkal gejzírek horké š?ávy. Te? Ti zmrdám tu tvojí nadrženou díru ty kurvi?ko k?i?el Pepa a nemilosrdn? rval svého dlouhého a tlustého ?uráka do mé kundy, která na takový objem nebyla zvyklá a já ?vala jako na lesy. Jen ?vi, ješt? víc, mám rád když ženská ?ve, ?vi ty ?ubko a brutáln? zajížd?l do mé už op?t š?ávu ronící kundi?ky. Pepa mne už promrdával celou v??nost, což jsem nikdy nezažila. Manžel vždy za chvíli vyst?íknul a odvalil se, ale Pepa, když cítil, že se mu blíží výst?ik p?estal, líbal mne a nebo si hrál s mými ?adry a za chvíli už op?t promrdával mou kundi?ku. Poj? narvu Ti ho tam zezadu, to budeš ješt? víc ?vát a už mne p?ekulil na n?icho a op?t prudce zajižd?l do mé kundy. Roztrháš mi d?lohu ty býku, k?i?ela jsem a Pepa ?val, jo, chci Ti natrhnout tu Tvojí chlupandu ty sladká kurvi?ko. Když kone?n? za?al plnit mou d?lohu velkým množstvím semene, m?la jsem za sebou nejmén? ?ty?i nádherné orgasmy a oba jsme padli vy?erpáním na seda?ku. Snad jsme z té krásy na chvilku usnuli a ztratili pojem o ?ase. Když se Pepa probudil za?al mi olizovat zadní otv?rek a šeptal, že by mi rád vyšoustal prdelku. Za?ala jsem se bránit, protože to jsem ješt? nikdy ned?lala, ale to ho ješt? víc vyburcovalo k uskute?n?ní svého ?inu. Najednou za?al zvonit zvonek jako na poplach. Ježíši to je mnanžel šeptala jsem a rychle posbírala Pepovo šatstvo a zav?ela Pepu do koupelny. Ješt? jsem mu sta?ila ?íct, aby proklouzl, až zavedu manžela do obýváku, ven. Manželovi jsem otvírala úpln? nahá. A jéje zase si jí proháníš co, ?ekl a už se rval do obýváku k televizi. Koukej si to po sob? uklpost_titleit, seda?ka je celá oblepená, jseš horší než mladé holky, copak nebudeš mít nikdy dost ? To mne naštvalo a ?ekla jsem mu n?co sprostého a odešla se do koupelny osprchovat. Pepa už tam nebyl. I když jsem do tohoto dne byla manželovi v?rná, v?d?la jsem, že už v?rná být nechci a že pokud bude mít Pepa i nadále zájem, budu mu vždy k dispozici. Myslíte si, že m?l Pepa zájem a že došlo i na mojí prdelku ? Jestli to chcete v?d?t, pošlete mi vzkaz p?es komentá?e

Příspěvek byl publikován v rubrice Klasika. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.