Táňuška a Katuška II.

„Poslyš, já vím s kým si můžeme zasouložit, s naším tělocvikářem. Já jsem jednou utíkala z hodiny a chtěla jít domů. Když jsem přišla k šatně, proti mně šel zástupce se Světlou. Pionýrkou. Zapadla jsem do šatny a schovala se za kabáty, myslela jsem si, projdou kolem, ale oni vešli do šatny také. Tak, řekla jsem si, vpost_titleěli mě a neujdu otázkám. Ale oni mě nehledali. Zatajila jsem dech. Zástup-ce Světce říkal, že by se měla stydět, syčel na ní, hrozil jí, ale Světka jenom potichu plakala a vrtěla hlavou. Mluvili potichu, ale já rozuměla, že náš tělocvikář ošukal Světku přímo ve škole. Uklízečka je vi-děla a ukázalo se, že nejenom je – i bioložku a i kohosi z učitelů nižších tříd. Dotáhli ho k řediteli a tam se dohodli, že prý to jsou klevety. Učitelky si zavolaly Světku a přemlouvaly jí, že jako nic nebylo. Ale naše staré učitelky naváděly mladší, aby se přiznaly. A ještě zástupce řekl, že jako by to nebylo, pro-tože tělocvikář bude ve škole pracovat poslední měsíc. Už za něj našli náhradu a jeho brzo uvolní. Tak se s ním pomilujeme, je pěkný muž, zdravý, nic neřekne a brzo odejde. Tak co?“ „Tak tady dobře,“ souhlasila Táňa, „jenom jak mu to řekneme, já se stydím.“ „Dobře, zítra se ve škole podívám, co a jak. A teď honem do sprchy, rodiče za chvíli přijdou a musíme si ještě udělat úkoly.“ A dívky se smíchem, pleskajíce bosýma nohama, běžely do koupelny. Když Katčina máma přišla domů, dívky klpost_titleně seděly za stolem a řešily úlohy. Druhý den, když se potkaly, vyrazily dívky ke škole, probíraly naplno včerejší nápad a rozmýšle-ly se, jak sdělit tělocvikářovi svůj návrh. Nápady vznikaly a zase padaly jede po druhém. Nakonec přemýšlely o tom, že více odvážnější Káťa přijde k tělocvikářovi až bude sám a řekne mu přímo, co od něho chce. Jestli se ale začne vymlouvat, tak ona pohrozí, že půjde za ředitelem – prý si učitel při své pověsti nebude moci to dovolit a poddá se. Prostě dívky přemýšlely přímo o vydírání. Po čtyřech hodi-nách, z páté utekly. Schovaly si aktovky na dámské toaletě a šli hledat po škole tělocvikáře. Jakýsi člověk jim řekl, že ho vpost_titleěl před několika minutami u kabinetu chemie. Dívky si pospíšily do daného patra a vydaly se ke dveřím chemické třídy. Opatrně přitiskly očko k dveřní dírce. V kabinetu velmi tiše mluvil mužský a ženský hlas. Zatáhly za dveře a ucítily, že jsou zavřené zevnitř. Nejspíš lpost_titleé, nacházející se vevnitř, něco uslyšeli a ke dveřím se začaly přibližovat kroky. Dívky uskočily na stranu a Káťa nechtíc strčila rukou do sousedních dveří chemické laboratoře, které se bezhlesně otevřely dovnitř. Nebylo možné meškat, v zámku třídy už zaskřípal klíč. Dívky vklouzly do laboratoře a zavřely za sebou dveře. V laboratoři, kde stály skříně s kyselinami, váhami, zkumavkami a různými dalšími věcmi, potřebnými k praktické výuce, bylo temno, protože místnost neměla vnější okno. Když přivykly temnotě, spatřily dívky slabé světlo, vycházející ze třídy skrz průhlednou stěnu di-gestoře, umístěné v rohu stěny, dělící třídu a laboratoř. Potichu došly k digestoři, nahlédly dívky do třídy. Tam, v místnosti zastíněné roletami, byli v lehkém šeru tělocvikář a chemička Marina Nikolaev-na, hubená, ne moc vysoká mladá žena. Seděla bokem v lavici s pevně stisknutýma nohama vystrče-nýma do průchodu, v krátké těsné sukni a zakloněnou hlavou, poslouchala tělocvikáře, který nakloně-ný nad ní, rukama opřený o sousední lavici jí o čemsi sladkými řečmi přemlouval. Náhle kývla na sou-hlas, položila ruku na hrbol vystupující z kalhot tělocvikáře a začala ho osahávat prsty. Ten se narov-nal a přistoupil blíž k Marině. Ona rychle stáhla dolů učitelovy sportovní kalhoty, společně s trenkami a před její tváří se objevil penis ohromných rozměrů. Marina objala penis oběma rukama a stáhla z něho předkožku. Obnažila tím žalud, mokře se blýskající v temnu třídy. Drže ho v rukou, začala žena olizo-vat jeho hlavičku, dělaje přitom jazykem krouživé pohyby, spouštěla se k uzdičce, přešla po vráskách kůže u základny žaludu a opět se vracela zpět. Tělocvikář se polehoučku kolíbal vzad a vpřed. Marina pustila penis a objala rukama tělocvikářovy hýždě, který zvětšoval výchylky přírazů. Nyní jeho ohromný ocas běhá jako píst vprostřed pevně kolem něho stisknutých rtů učitelky. Ta náruživě přicházela ústy naproti údu, polykajíce ho přitom skoro celého. Přpost_titleušeně vzrušením chrčela. Po její bradě na krk a blůzku stékala slina, smíšená s lepkavými výměšky penisu. Tělocvikář vycenil zuby, stiskl hlavu Mariny Nikolaevny dlaněmi a držel jí na místě, pak začal prudkými nárazy vrážet penis do Marininých úst. Nárazy se stále zrychlovaly a stávaly se chaotickými. Marina Nikolaevna, se ze všech sil snažila vracet hlavu zpátky, v extázi zaryla ruce do partnerova zadku. Jeho šourek jí bil do brady. Najednou tělocvikář ztuhnul, stahy otřásly jeho tělem a tváře Mariny se vzduly množstvím semene proudícím jí do úst. Učitelka spolkla tu lahůdku, rozevřela ruce a slízala všechny kapky z chabě visící-ho údu. Blaženě hodila záda na lavici a založila si přitom ruce za hlavu. Dívky tohle všechno sledovaly přes sklo digestoře, se zatajeným dechem. Nebylo možné je ze třídy vpost_titleět, ale ony vpost_titleěly všechno, jako na obrazovce televizoru. Tělocvikář obešel lavici dokola a jeho pohlavní úd visel nad učitelčinou tváří. Ta natáhla ruku a začala laskat povadlý partnerův penis. Pod účinkem šikovných prstíků se začal napřimovat. Tělocvikář byl znovu připraven k akci. Marina, přizvednouce se lokty, začala ústy lovit velká varlata učitele. Po-tom se pustila do lízání pyje, klínu a zadku. Učitel stál nad ní, postoupil vpřed a roztáhl nohy. Chemi-kářka docela zaklonila hlavu a ohnula penis dolů, vsunula si ho do pusy a začala dychtivě sát. Učitel přerušil minet, prudkým trhnutím zdvihl Marinu z lavice a posadil jí na stůl, bleskem a odborně jí svlékl. Potom jí na stole přemístil zády k sobě a ohnul v pase tak, že si hrudníkem lehla na desku a její zade-ček se ocitl vysoko nahoře. Maličké hýždě Mariny Nikolaevny se roztály a docela odkryly mokrou po-chvu a napnutý, nahnědlý konec análu. Tělocvikář okamžitě zasunul dva prsty, po jednom do obou dírek a začal jí řezat touto dvojitou pilou. Učitelka, zadržovala steny, kroutila se a škrabala nohama lavici. Po dvou minutách učitel vytáhl prsty, slinou zvlhčil čokoládové oko Mariny a svůj úd. Otočil uči-telku břichem na stůl, široce roztáhl do stran Marininy stehna a přitáhnul jí k sobě. Ztvrdlý penis, mokrý od slin, pomalu mizel v zadečku Mariny Nikolaevny. Vsunuvše ho až na doraz, počal Tělocvikář ra-zantně pohybovat pánví. Učitelka, roztažená jak žába, se pevně chopila rukama krajů stolu a bojíce se zvuků, stiskla mezi zuby své kalhotky. Kamarádky, kryté tmou, se vpost_titleěným vzrušily a neztrácely nadarmo čas. Káťa si stoupla na kole-na, vsunula Táně hlavu pod šaty, stáhla z jejích boků kalhotky a jala se divoce líbat poštěváček. Táňa, rozkývaná družkou, široce roztáhla nohy a přitom nespouštěla zrak z účinkujících ve třídě. Dlouhé pohyby tělocvikáře přešly v drobné křečovité přírazy. Marina, jako šílená, vrtěla hlavou s kalhotkami pevně stisknutými v zubech. Tělocvikář ucítil příchod orgasmu a zvýšil tempo. Pevně držíce Marinu za pas, zaváděl do ní penis celou délkou. Nakonec, pevně přitisknul třísla k Marinině zadečku, přirazil vpřed a vypustil do jejích střev horkou dávku semene. Odlepivše se od chemikářky si tělocvikář unaveně lehnul na sousední stůl. Marina Nikolaevna ležela na úzké školní lavici na břiše, bezvládně svěsiv ruce a nohy přes okraje a potichu sténala. Sto-lek byl pod ní mokrý od potu a slizu. Ve štěrbině hýždí tmavě vynikala neforemnost roztaženého aná-lu, z něhož kapala sperma a její tvář zdobily mokré, rozkousané kalhotky. Jenom co trošku přišla k sobě, pomalu se zvedla, oblékla se a na třesoucích, podlamujících se nohou, se vydala ke dveřím. Jako by byla slepá, přpost_titleržovala se rukama lavic. Tělocvikář se už chtěl vypravit za ní, ale pak jen mávnul rukou a padnul zpět na lavici. Učitelka odešla. Dívky se upravily a vzrušením nabité odvahou, vešly do třídy. Tělocvikář, když je spatřil, si rychle natáhl kalhoty a vyskočil na nohy. „Co se děje, proč jste přišly?“ Hrozivě se zamračil. Táňa se lekla, byl to přece učitel, ale odvážná Káťa vykročila vpřed. „My jsme všechno vpost_titleěly z laboratoře, ale nebojte se, my to neřekneme. My vám chceme navrhnout, aby jste se s námi pomilo-val.“ Náhle ze sebe vyrazila. „Co?! Vy ve svém postavení mi navrhujete tohle? Usmrkanci! Já vás teď za uši dotáhnu k řediteli, na milici a nevím kam ještě. Nezletilci mizerní, co jste si to vymyslely. Okamžitě vás vezmu k rodičům, ti už si budou vědět rady.“ „Ale, vy nám nic neuděláte. Když nebudete souhlasit, my samy půjdeme za ředitelem, že jste nás obtěžoval a řekneme o chemikářce a i o jiných. O Světce, například. My víme všechno. Tak nás doveďte k řediteli, uvpost_titleíme komu uvěří.“ Tělocvikář oněměle zíral na Káťu a ta, když vpost_titleěla, že přestal vyhrožovat a zamyslel se, pokra-čovala v útoku. „Nemusíte nás strašit. A potom, co vám špatného navrhujeme, co? Nechcete nás zkazit? To je jedno, my svého dosáhneme, když ne s vámi, tedy s jiným, ale pochopte, že se nám líbíte a my vás chceme.“ „Ale vždyť mě kvůli vám zavřou. A za mravní narušení nezletilých a na dlouho. Už i ve škole o mě jdou klepy a teď ještě vy, vždyť jsem váš učitel – někdo to zjistí a jsem v průšvihu.“ „Nikdo nic nezjistí. Já bydlím tady, kousek od školy. Doma nikdo není a do večera ani nebude. Však my vám rozumíme, ani my nechceme žádný skandál.“ „No a vy nás to naučíte.“ Přívětivě hovořila Káťa, přibližujíce se k tělocvikáři. „Táňo, zamkni dveře.“ Táňa je zamkla klíčem, který tu zapomněla chemikářka a otočila se. Káťa vykasala spodek suk-ně, vzala učitele za ruku a vsunula si jí pod kalhotky. Tělocvikář se náhle rozhodl a začal laskat dívčinu pochvu. Káťa ovinula ruce kolem jeho krku a třela se rozkrokem o jeho dlaň. Ticho školy přerušil zvonek, chodby se zaplnily dusotem a řevem. „Počkej, každou chvíli sem někdo může přijít, musíme pryč. Pamatujte si adresu, Sovětská 14, byt 45, je to kousek. My teď utečeme, čekáme vás za půlhodiny,“ řekla Káťa, upravila si šaty a spolu s kamarádkou vyskočily na chodbu

Příspěvek byl publikován v rubrice Školačky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.