Táňuška a Katuška I.

Přišlo ráno… Obyčejné ráno, obyčejného dne uprostřed zimy. Do předjitřního šera zasvítily ok-na domů. Na zastávkách se začali scházet lpost_titleé, otevřely se stanice metra a proplétající se dav se nahrnul dovnitř, spěchající, aby stihnul začátek ranní směny. Uplynula další hodina a z vchodů se vyvalily rudé čepice úředníků. Když se skoro úplně rozednilo, přišel čas studentů a žáků. Dvě kama-rádky, osmačky, Táňa a Káťa, se setkaly, jako obyčejně, na půli cesty do školy. Byly to úplně normální dívky, nacházející se v tom přelomovém období, kdy se neopeřený výrostek překotně mění v ženu, kdy se začíná zaokrouhlovat zadek a boky, nalévají prsa a klín zarůstá jemným chmýřím, přichází první menstruace, a neklpost_titlené erotické sny. Naše kamarádky se už trochu vyznaly v sexuálních záleži-tostech a co víc, už uměly zručně jedna druhé poskytnout potěšení. Jak to bylo odhaleno v předvečer včerejšího dne. To přišla po škole Táňa ke Kátě, jako vždycky, aby si společně udělaly úkoly, ale Katka, s podivně blýskavým pohledem, nechala Táňu prolistovat časopis, který našla ve stole svého staršího bratra. Časopis byl ze zahraničí, textu nerozuměly, ale fotografie mluvily samy za sebe. Obnažení muži a ženy se prolétali v různých polohách, zaujímali nemyslitelné pózy a všude se zdvihali ztopoře-né penisy a šklebily rozevřené pochvy. Ženy na fotkách slastně zavíraly oči a cenily zuby, obepínaly svými rty mokré žaludy údů a mužské jazyky, obratné a dlouhé, lízaly maličké růžové klitorisy… A vůbec, na těch fotkách toho bylo ještě mnohem víc. Kamarádky si sedly vedle sebe na divan, přitulily se k sobě a začaly listovat v tlustém časopise. Když byly asi v polovině, pocítila Táňa lehkou závrať, příjemné chvění se jí šířilo po těle. Vedle sedící Káťa, křečovitě dýchaje, jí začala hladit po zádech, pouštěla ruku níž a níž. To bylo velice příjemné. Otočila tvář ke kamarádce a Táňa spatřila, zvědavostí napnutý, Kátin pohled a vše hned správně po-chopila a povzbudivě se pousmála. „Tak si lehni, udělám ti dobře,“ zašeptala Káťa, ačkoliv v bytě nikdo jiný nebyl. Táňa zavřela ča-sopis a natáhla se na divan. „Ty chceš, jako na fotkách?“ Zeptala se Káťa. „Ano.“ Odpověděla Táňa. Káťa jí pomalu přejela oběma rukama přes hruď, břicho, vytáhla z pod sukně košili a jednou ru-kou, rozepínala knoflíčky, zatímco druhou začala pomaloučku skasávat Táninu sukni zároveň s teplými punčochami. Aby to měla lehčí, Táňa trošku přizvedla zadeček a sukně i s punčochami hlad-ce sklouzla z úzkých dívčích stehen ke kolenům. Tou dobou už její košilka byla celá rozepnutá. Dvě-ma rukama Káňa rychle osvobodila Tániny nohy od šatů a hodila je na křeslo. Brzo tam také letěla košile a i podprsenka. Na tmavě fialovém povrchu divanu se jasně bělalo půvabné, pružné tělo mladé dívky. Malé kopečky prsů drze trčely, malinkaté bradavky bobtnaly a kalhotky v čajové barvy mezi nohama ztmavly vlhkem. „Jak je to příjemné, když tě takhle svlékají,“ zašeptala Tánička, „pokračuj.“ „Hned,“ též šeptem odpověděla Katuška, rychle se zbavující županu a kalhotek. Lehnouce si k Táně, Káťa podsunula pravou ruku pod její hlavu, jejich rty se spojily v polibku a levá Kátina ruka začala něžně hladit Tánino tělo. Potom, co kamarádčina ruka přejela všechny křivky těla a dotkla se bradavek, Táňa sebou trhla a pevně přitiskla rty ke rtům Katčiným. Kátina paže přejela přes její bříško a setrvavše na moment u kalhotek, vklouzla pod jejich gumu. Zprvu její prsty probíraly něžné, měkké chloupky klínu. Nakonec však Katka spustila dlaň o kousek níž, přikryla dlaní Táninu horkou, orosenou štěrbinu a zlehka na ní přitlačila. Táňa sebou škubla, přetrhla polibek a vydala krátký slastný sten. Katka honem stáhla z kamarádky kalhotky, široce roztáhla její nohy do stran a začala ji prsty jemně třít od klínu, po anální otvor, tu tlak zesílila, tu ho úplně uvolnila. Táňa s tichým sténáním, přesunula tělo níž, otočila se na břicho a její tvář se objevila před Tá-ninou pochvou. Ta pochopila, co její družka zamýšlí, zvedla nohy do výše, ohnula je přitom v kolenou a roztáhla je, jak široko mohla. Katka od sebe prsty oddělila, jemnými chloupky pokryté, Tániny natek-lé stydké pysky, mezi nimiž uvpost_titleěla úzkou temnou štěrbinu a výše, téměř až u samotného spojení pysků, trčel načervenalý tvrdý sloupek sliznice, který Káťa začala zachytávat pohybujícím se jazýč-kem. Táňa se celým tělem svíjela a sténala v extázi. Kamarádčin jazýček jí umně svíral a jí připadalo, že vlna hnaná vášní, stoupá od pánve stále výš a výš, zaplavuje břicho, hruď, hlavu a když zaplavila celé její tělo, tonula v nekonečném oceánu rozkoše. Nakonec, ta poslední, největší vlna, přišla v ten moment, kdy to vypadalo, že tato bouře rozdrtí její vědomí, a udeřila obrovskou silou. Tánino tělo se prohnulo do oblouku a z roztažené pochvy vyšlehl pramínek průzračné tekutiny, smáčející divan i tvář kamarádčinu. Pociťujíce nekonečnou blaženost odlehčení, Tánička krátce vzlykla a upadla do bezvě-domí. Ostrá vůně, pročišťující hlavu, jí přivedla opět k vědomí. Nad ní skloněná, vystrašená Káťa, jí přpost_titleržovala u nosu chomáček vaty namočený ve čpavku. „Co blázníš, k smrti si mě vyděsila!“ „Káťo, taková rozkoš,“ sladce pronesla Táňa, „ale teď ti na oplátku udělám to samé. Začala hned vstávat, ale Káťa, která jí poručila ležet, vyskočila na divan a postavila se nad Tá-ňou tak, že se její pohlaví ocitlo přímo před Tániným obličejem. Pomalu klesajíce tělem, přitiskla svou mokrou štěrbinu k Tániným rtům, která ji ihned velice pečlivě začala vylizovat, nevynechávajíce ani jeden přehyb zvenku ani zevnitř a brzo se dobrala až ke klitorisu. Kátin poštěváček byl veliký, nalitý a daleko vyčníval z kůže, jenž ho obklopovala. Táňa ho oblízla a pak chytila mezi rty, načež jej začala sát. Káťa v tu chvíli, zabořila obličej do pohlaví své kamarádky a odváděla daň její vagíně. Nejistě pracovala s hluboko zasunutým jazykem v pochvě. Děvčata vlhly stále víc a víc. Vespod nacházející se Táňa, už přímo hltala nepřetržitě tekoucí Kátiny výměšky. Ta naopak nestačila jazykem z divanu, análního otvoru a zadečku kamarádky odklí-zet hojný sliz. Pohyby dívek se stávaly prudšími, ruce, objímající zadeček a stehna družek tiskly stále silněji, pevněji přiléhaly jazyky. Po několika sekundách obě zachvátil orgasmus, jejich těla se ocitla v křeči, jazyky chaoticky létaly po pohlavních orgánech, lepkavé výměšky zamazaly jejich obličeje. Nával vášně pominul a ochablé dívky padly na divan. Oddychující Káťa řekla, „Tak tohle je potěšení! Víš, já jsem si to už dělala rukou, ale toto je sto-krát lepší.“ „A ty si ještě nebyla s mužem?“ „Já ne, a ty?“ „Já také ne, ale teď chci zkusit milování. Počkej, spolu něco vymyslíme.��

Příspěvek byl publikován v rubrice Školačky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.