Se sousedkou podruhé

Bylo pond?lí, vracel jsem se ze školy a stále myslel na tu p?knou mrdanici s Lídou. Dneska naši p?ijdou z práce až ve?er tak si pustím porno a po?ádn? se vyhoním a budu si p?edstavovat jak šukám tu starou kozatou ?ubku. Práv? když jsem hledal klí?e od bytu, kdy? se otev?ely dve?e u soused?. Lída vystr?ila jen hlavu a ?ekla: poj? sem Jirko ! Ud?lal jsem pár krok? a najednou se Lída p?ede mnou zjevila úpln? nahá a vtáhla mne do chodby. Rychle Ji?íku, narvi mi ho do kundy, od pátku jsem celá nesvá, chci T?, prosím ! Když mi stahovala rifle, m?l jsem ?uráka už jako kámen. Lída si klekla p?ede mne a k?i?ela: d?lej, mrdej mne zezadu. Ne tak rychle kurvi?ko, nejd?ív ti ten velký peká? p?kn? vylížu a už jsem kle?el u její prdele a roztahovat velké pysky, které se leskly kundí š?ávou. Ty už ses honila vi? ty ?ubko, ?val jsem na Lídu a za?al do ní rvát t?i prsty. Houkala jako lokomotiva a za chvíli už vypoušt?la pot??ek štávy. Rychle jsem jí vpálil do kundy ptáka a mrdal jako by mi šlo o život. Za chvíli jsem st?íkal, ale Lída ?vala, abych mrdal dál, že už se jí to blíží. Ješt? jsem n?kolikrát prudce p?irazil a Lída je?ela jako blázen, že už je taky hotová. Pomohl jsem jí vstát a ona mne odvád?la do ložnice. Na manželské posteli m?la p?ipravené dva ohromné um?láky – copak s nima asi bude chtít d?lat ? Jirko, poj? zasuneš mi ?uráka do huby, já T? budu kou?it a ty mne budeš mrdat do kundy a prdele um?lákama. Leželi jsme v 69, Lída vydatn? sála mého ješt? polom?kkého ?uráka a já jí prohán?l kundu um?lákem. Když byl p?kn? ulepený od kundího mazu a mého semene narval jsem jí ho prudce do prdele a Lída mne bolestiv? kousla do ?uráka. Ty ?ubko, ty budeš kousat ?val jsem a už jsem jí cpal druhého do kundy. ?ádil jsem jak tajfun v t?ch jejích dírách a rval je do ní vší silou. Lída ob?as vytáhla ocas z huby a ?vala, jo, to je vono roztrhej mi ty nadržený díry ty kan?e ! Když jsem jí vyst?íkal pusu a Lída za chvíli op?t houkala, že je hotová, lehl jsem si vedle Lídy a za?al provád?t masáž kozi?ek. Když mne nabádala, abych jí je p?kn? vysál, snažil jsem se vyhov?t. Tentokrát jsem jí vysál vydatn?ji, m?la nejmén? p?t rudých flek?. Vezmi si dudlí?ky do pusinky, vyk?ikovala a já sál ty velké špunty a ocas už mi op?t p?kn? tr?el mezi nohama. Ji?íku, nech si vymrdat prdelku, moc prosím. A? t? to ani nenapadne, vždy? bys mne s tím roztrhala prdel. Mám malý anální kolík, poj?, jen to zkusíme, když t? to bude bolet tak p?estanu. Lízaní prdelky se mi moc líbilo, zasouvala mi do ní hluboko jazyk a já ani nepost?ehl, že ho za chvíli vym?nila za kolík. Lída mrdala mou prdel kolíkem a honila mi ješt? ?uráka. ?val jsem jako túr, ale nebylo to bolestí, za?alo se mi to líbit. Ne abys to nast?íkal do postele, až to na tebe p?íde tak ?ekni, chci t? vysát. Za chvíli jsem za?val, Lída nechala kolík narvaný v ?iti a už polykala mou mrdku. P?ipadal jsem si jako vyždímaný citron, trochu jsem zatla?il a z ?it? vylítl um?lák a spadl na zem. Poj? ješt? bych prcala rvala mne Lída k sob?. Ale mn? už nestojí, odpov?d?l jsem, ale Lída hned popadla mou ruku a tla?ila si jí do kundy. Tak mne mrdej alespo? rukou, pot?ebuju to. Už jsem m?l v Líd? ?ty?i prsty, ale ona stále k?i?ela, p?post_titleej, ješt? p?post_titleej. Zkusil jsem jí tam narvat ješt? prsty druhé ruky a Lída se nádhern? otvírala. Vytáhl jsem prsty druhé ruky a ke ?ty?em prst?m p?post_titleal i palec a zajel do té velké nory. Už jsem tam m?l ruku skoro po záp?stí a Lída ?vala jako pominutá. Jo, jo, to je ono, rozrhej mi kundu ty bejku. Kone?n? se ud?lala a já mohl ruku vytáhnout. M?l jsem jí celou pohmožd?nou, ale ocas už mi op?t stál. Narval jsem ho do té rozmrdané pí?i, ale ne a ne se v ní ud?lat. Mrdal jsem jí už nekone?n? dlouho a výst?ik se stále nedostavoval. P?evalil jsem jí na b?icho a prudce ho narval do prdele. Lída chr?ela jako kdyby byla v posledním tažení a já za chvíli st?íkal další gejzír semene do její prdele. Venku už se smrákalo a já musel dom? než se vrátí její Míla a naši z práce. Lída tam stále ležela , z kundy vytékala její š?áva, z prdele mé semeno, v?bec nereagovala na to co jí ?íkám a tak jsem odešel dom?. Za chvíli se vrátila máma s tátou a pravd?podobn? i Míla, nebo? z vedlejšího bytu byly slyšet nadávky a k?ik. Asi za ?tvrt hodiny zvonil zvonek jako na poplach. Byl jsem ve svém pokoji a d?lal jsem, že se u?ím, ale uši jsem m?l našpicované co se vedle v pokoji d?je. Slyšel jsem mámu jak ?íká: Lído co se Ti stalo ? Míla mne zbil, p?išel dom? a já ležela v ložnici a ješt? ze mne kapalo semeno mého milence. Ty máš milence, a že ses nikdy nepochlubila, ptala se máma, znám ho ? Ne neznáš, lhala Lída a dál mám? popisovala jak si s ním krásn? zašukala, že Míla už nechce prcat a že ona to stále pot?ebuje. A to nem?žeš ?íct, mohla sis ho p?ivést k nám a Míla by na nic nep?išel. Hm, možná tedy n?kdy p?íšt?, ?ekla Lída a za chvíli odešla dom?. Pak už byl u nich klpost_title, Míla odešel zapít parohy do hospody. Od té doby chodila Lída mrdat k nám a máma jí k tomu dávala byt k dispozici. Že ten milenec jsem já jí ani ve snu nenapadlo. Jen jsem musel vždy vypadnout z bytu já než se vrátila máma dom? a Lída jí pak sd?lovala podrobnosti z našeho šukání. Vydrželo nám to skoro rok, pak jsem odjel studovat a Lídu zanechal jejímu Mílovi. Lída mne zau?ila moc dob?e, vše co mne nau?ila jsem pak realizoval na mejdanech v p?kných grupá?ích. Ale o tom zase p?íšt?

Příspěvek byl publikován v rubrice Zralé Ženy. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.